Program szkolenia

1)Nowe regulacje w podatku VAT oraz nowe rozporządzenie dot. JPK_VDEK – zakres zmian.

2)Nowa struktura danych w części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej pliku JPK;

3)Dane niezbędne do określenia wysokości podatku należnego i naliczonego;

4)Nowe pola związane z korektą podatku naliczonego, rozliczeniem zakupu kas fiskalnych oraz zaliczeniem zwrotu podatku na inne zobowiązania podatkowe;

5)Dodatkowe dane identyfikujące wykonywane przez podatnika czynności;

6)Dotychczasowe pola w zakresie rozliczenia podatku należnego;

7)Nowe oznaczenia cyfrowe przedmiotu transakcji towarowej lub usługowej;

8)Oznaczenia literowe rodzajów transakcji;

9)Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży;

10)Ewidencja na potrzeby rozliczenia podatku naliczonego;

11)Nowe oznaczenia w części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego;

12)Dodatkowe oznaczenia dla określonych dowodów nabycia towarów oraz korekt;

13)Zasady stosowania wielu oznaczeń w ewidencji sprzedaży i zakupów;

14)Zasady korekt deklaracji, w tym części deklaracyjnej lub ewidencyjnej;

15)Deklaracje w rozliczeniach kwartalnych.

16)Sankcje za błędną identyfikację zdarzeń w nowym pliku JPK.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

  • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych
  • osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach

Cel szkolenia

Celem dalszego uszczelniania poboru podatku VAT ustawodawca zdecydował się na istotne rozszerzenie zakresu danych, które podatnicy obligatoryjnie będą zobowiązani przekazywać do organów podatkowych od października 2020r. Zarówno zmiany ustawowe jak też nowe rozporządzenie wprowadzające strukturę oraz nowy zakres danych w plikach JPK_VDEK z jednej strony doprecyzowują zasady identyfikacji i raportowania realizowanych przez podatników transakcji, z drugiej natomiast w sposób istotny zwiększają ilość informacji zawartych w nowym formacie pliku JPK.

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu nowej struktury pliku JPK_VDEK ze szczególnym uwzględnieniem dodanych przez ustawodawcę oznaczeń dla poszczególnych rodzajów transakcji. Całość oparta będzie zarówno na analizie przepisów ustawowych, jak również wyjaśnień opublikowanych przez ministerstwo finansów. 

Metodyka

Webinar połączony  z dysksują.

Trener

dr Krzysztof Biernacki

Doradca podatkowy, specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. W ramach pracy zawodowej jako właściciel Kancelarii zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentacji podatkowej, opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego lub cywilnego (handlowego) oraz prowadzeniem rozliczeń księgowych i podatkowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line

  • godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/
  • godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/
  • godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

ClickMeeting

Zaproszenia będą wysyłane na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu na Webinar.