Program szkolenia

Program szkolenia:

      Wprowadzenie.

 • Kilka przepisów i terminów – czyli trochę niezbędnej teorii.
 • Rodzaje danych osobowych.
 • Przykładowe dane osobowe przetwarzane w organizacji.
 • Obszary przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawy przetwarzania danych.
 • Zasady przetwarzania danych.
 • Obowiązki Administratora danych.
 • Dziwne wiadomości e-mail i telefony o firm straszących i nakłaniających na swoje usługi.
 • Niezbędne minimum – środki organizacyjne, zabezpieczenia fizyczne i dokumentacja.
 • Powierzenie danych do przetwarzania.
 • Jaki model przyjąć i jak zorganizować proces przetwarzania danych osobowych w swojej firmie?
 • Przetwarzanie niezgodne z prawem – odpowiedzialność i konsekwencje.
 • Pytania nasuwające się po szkoleniu.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie – kierowane jest do wszystkich tych osób, które są zainteresowane poznaniem aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz kilku praktycznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji w firmie.

Cel szkolenia

 • nie zanudzić       - nie ma chyba nic gorszego jak ziewający uczestnicy,
 • uspokoić             - wiele firm na rynku straszy w określonym celu,
 • zobrazować        - jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe,
 • nie zmuszać       - do wdrażania rzeczy wymyślonych na wyrost,
 • odpowiedzieć     - na pytania, które się z pewnością pojawią,
 • przekonać           - bo warto zadbać o bezpieczeństwo danych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu.

Trener

Leszek Birszel

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 – rejestracja w IRCA, Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 – rejestracja w IRCA, Audytor systemu QS 9000; SPC; Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO / IEC 27001; Administrator bezpieczeństwa informacji, SCRUM Certyfikat PSF. Praktyk w obszarze audytowania i wdrażania skutecznych rozwiązań w obszarze systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym danych osobowych. Posiada Certyfikat kompetencji Inspektora ochrony danych osobowych.

Doświadczenie:
 • Doświadczenie: w prowadzeniu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony danych osobowych - administracja publiczna i firmy; opracowanie i wdrożenie od podstaw systemu ochrony danych osobowych oraz innych systemów zarządzania na bazie norm ISO w organizacjach. Wiele godzin konsultacji i doradztwa w opisywanym zakresie.
 • Umiejętność zastosowania filozofii i praktycznych narzędzi, między innymi: 5S, Ishikawa, Kaizen, Analiza ryzyka, Pareto, SPC, FMEA, Poka-Yoke.
 • Wieloletnie doświadczenie jako ABI
  oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  i Zarządzania Jakością oraz w spółce z o.o.
  obsługującej głównie jednostki administracji publicznej. Obecnie również w
  Jednostkach Samorządu Terytorialnego(JST).

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./