Program szkolenia

I. Rozliczenia samochodów osobowych w świetle aktualne orzecznictwa i interpretacji 

a. Objaśnienia MF z kwietnia 2020r. – jakie stanowisko zajął MF w związku z nowelizacją przepisów o podatkach dochodowych, które weszły w życie z początkiem 2019 roku ?

b. Interpretacje organów podatkowych w zakresie rozliczeń podatku dochodowego przy wykorzystaniu samochodów osobowych;

c. Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie rozliczeń podatku VAT przy korzystaniu z samochodów osobowych

II. Wystawianie faktur do paragonów 

a. Faktura do paragonu z numerem NIP, w tym faktury uproszczone;

b. Anulowanie paragonu z numerem NIP jako faktury uproszczonej i wystawienie „zwykłej” faktury

c. Paragony w formie elektronicznej – to też faktura ?

d. Jak zminimalizować ryzyko ewidencji faktur i paragonów w rejestrach VAT

III. Rozliczanie dofinansowań otrzymywanych w związku z epidemią COVID-19 (tzw. Tarcza 1- 4) w świetle objaśnień Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2020r. 

a. Przepisy „Tarcz” dotyczące rozliczeń podatkowych;

b. Wyjaśnienia MF w zakresie podatków dochodowych;

c. Zmiany w obszarze podatków obrotowych i związane z tym wyjaśnienia.

IV. Aktualne ważne orzeczenia dot. rozliczania podatku VAT 

a. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie C235/18 (Vega International Car Transport and Logistic - Trading GmbH) – jak opodatkować usługi rozliczania kart paliwowych w świetle propozycji MF skierowanych do konsultacji podatkowych ?

b. Wyrok TSUE z 2 maja 2019 r., w sprawie C-224/18 – czy protokół z wykonania usługi budowlanej prowadzi do powstania obowiązku podatkowego ?

c. Ograniczenia w stosowaniu korekty podatku należnego z art. 89a Ustawy o VAT w świetle wyroku TS UE z dnia 15 października 2020, w sprawie C 335/19.

d. Postępowanie karne skarbowe a przedawnienie zobowiązania podatkowego - wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019r., I SA/Wr 365/19.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

  • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych
  • osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach

Cel szkolenia

Od połowy marca pełnomocnicy procesowi, w tym doradcy podatkowi, stanęli przed nowymi wyzwaniami związanymi z realizacją swoich uprawnień oraz obowiązków. Pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie ich kancelarii, mnożą się pytania i wątpliwości jak przetrwać w nowej rzeczywistości oraz jak wywiązywać się ze swoich obowiązków i obsługiwać innych przedsiębiorców oraz podatników, którzy znaleźli się w równie trudnej sytuacji ekonomicznej.

Szkolenie będzie dotyczyć wszystkich obszarów aktywności zawodowej doradcy podatkowego oraz wsparcia podatnika w jego obowiązkach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i pochodnymi z nią obowiązkami w zakresie świadczeń publicznoprawnych w czasie zagrożenia pandemią koronawirusa.

Metodyka

Webinar, połączony z dyskusją 

Trener

dr Krzysztof Biernacki

Doradca podatkowy, specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. W ramach pracy zawodowej jako właściciel Kancelarii zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentacji podatkowej, opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego lub cywilnego (handlowego) oraz prowadzeniem rozliczeń księgowych i podatkowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień / on-line

  • godz. 09.00 - 10.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 10.30 - 10.45 /przerwa/
  • godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 12.15 - 12.45 /przerwa/
  • godz. 12.45 - 14.00 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

ClickMeeting

Zaproszenia będą wysyłane na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu na Webinar.