W 2022 r planowane jest ogłoszenie dwóch konkursów:

DZIAŁANIE 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki
gdzie będzie możliwość złożenia wniosku na głęboką termomodernizację budynków na budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej
nabór: luty 2022r

DZIAŁANIE 15.2 Wsparcie sektora ochrony zdrowia

Kryterium obligatoryjne:

Projekt jest realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą (publicznym i prywatnym), który posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.


Serdecznie zapraszamy do współpracy
KONTAKT: biuro@orylion.pl