Jesteśmy Instytucją szkoleniowo-doradczą. Działamy od 2004 roku i aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. 

Fundacją Promocji Edukacyjnej Orylion kieruje od 2004 roku: Beata Momot Prezes Zarządu - Posiada 19 letnie doświadczenie w branży szkoleniowo - doradczej. Tworzyła dział szkoleń w fundacji oraz aktywnie rozwija jego działalność. Świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji z UE na rozwój firm. Kieruje projektami finansowanymi ze środków UE. Pracuje ze startupami, ukończyła szkolenia z zakresu generowania pomysłów biznesowych Jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego 2014-2020. W składzie stałego zespołu roboczego ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiej Rady dialogu społecznego Województwa Lubelskiego. Magister Politologii o kierunku samorząd i polityka lokalna.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI:

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA: 

Realizujemy szkolenia w formie szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń wyjazdowych. Od początku naszej działalności za cel stawiamy sobie najwyższą jakość i efektywność wykonywanych zleceń. 

  • Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pod numerem 2.06/00057/2006
  • Posiadamy akredytację Kuratora Oświaty w Lublinie placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne dla prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na część prowadzonego kształcenia.
  • Prowadzimy Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Orylion w Lublinie wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem 524/P/N.
  • Posiadamy wdrożony Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0). Co zaświadcza DEKRA w wydanym certyfikacje. Wynik auditu udokumentowano w raporcie numer: W-A475216/A12/U/SUS .

II. DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA:

"Kluczem do sukcesu Firmy jest inwestycja w najlepszy Personel i profesjonalne wykorzystanie Jego potencjału". H.Thierr