Termin, miejsce, cena

18/03/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
06/06/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
28/10/2024 Warszawa
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa
Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa

Adresaci szkolenia

Badanie FRIS® + raport omówieniem

Dla kogo:

- Dla wszystkich tych, którzy chcą skutecznie porozumiewać się z ludźmi o różnych stylach myślenia
- Dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie i innych
- Dla menedżerów i ich zespołów oraz klientów indywidualnych.

Cel szkolenia

Korzyści:
- Zrozumiesz siebie i innych
- Będziesz doświadczać mniej frustracji dzięki zrozumieniu zachowań innych osób
- Będziesz świadomie wykorzystywać swój potencjał i bazować w działaniu na swoich mocnych stronach
- Zwiększysz skuteczność rozwiązywania konfliktów
- Zrozumiesz kiedy możesz tracić motywację i jak temu zapobiegać.

Program szkolenia

FRIS® to nowe narzędzie diagnostyczno-rozwojowe – stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Dzięki temu odpowiada polskim normom i jest dostosowany do polskich realiów.

F FAKTY- Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych.

R RELACJE- Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny.

I IDE- Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności.

S    STRUKTURA- Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów.

Perspektywy FRIS® opisują Twoje style:

Styl Myślenia-  W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań.  Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób.

Styl Działania- Pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

Dopiero połączenie Styl Myślenia + Styl Działania mówi o tym co jest dla Ciebie najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje możesz najskuteczniej wykorzystać w praktyce!

* Opracowano na podstawie metodologii FRIS®, www.f ris.pl

Metodyka

Pakiet zawiera:

  • Badanie testem FRIS®- Badanie trwa średnio 30 minut i składa się z pytań jednokrotnego wyboru. Po wykonanym badaniu generowany jest indywidualny raport Twojego stylu myślenia i działania
  • Pełny raport z badania opisujący Twoje wyniki oraz style myślenia Badanie FRIS nie jest oceną ani pomiarem kompetencji, ani osobowości, lecz służy do określenia Twojego naturalnego sposobu myślenia. Dzięki określeniu swojego stylu myślenia i działania, masz możliwość głębiej przyjrzeć się i zrozumieć, w jaki sposób odbierasz informacje, działasz w różnych warunkach oraz w jaki sposób budujesz relacje z innymi ludźmi.W kwestionariuszu nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, nie ma dobrych lub złych wyników końcowych – każdy Styl Myślenia ma swoje silne i słabsze strony.
  • Omówienie wyników z trenerem – forma online z Certyfikowanym Trenerem FRIS® (Małgorzata Torój) *Termin omówienia raportu FRIS® ustalany zostanie indywidualnie.

* Opracowano na podstawie metodologii FRIS®, www.fris.pl

Trener

dr Małgorzata Torój

Executive Coach, Psycholog, Coach, Trener, Certyfikowany Trener FRIS. Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń, projektów konsultingowych, coachingu (głównie coaching menedżerski na poziomie Executive). Współpracuje z menedżerami kierującymi obszarami/departamentami: logistyka, produkcja, serwis techniczny, zarządzanie projektami, HR, dział sprzedaży. Praca zazwyczaj dotyczy efektywnego zarządzania (w tym proces delegowania), wzrostu świadomości i kreowania własnego stylu przywódczego, efektywnej komunikacji, rozwoju podstawowych umiejętności menedżerskich, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, asertywności.

Doktor Nauk Humanistycznych w dziedzinie psychologii oraz certyfikowany coach ICF na poziomie Professional Certified Coach (PCC), Erickson Certified Professional Coach (ECPC). Jest również certyfikowanym trenerem FRIS®. Ukończyła kurs logoterapii International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Victor Frankl Institute Vienna and Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic, Kurs Podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I) oraz Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego NOVO. Ponadto jest Superwizorem Coachingu. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.