Program szkolenia

Program szkolenia:

I. Co to jest Facility Management?

A. zarządzane nieruchomościami a Facility Management

B. zakres działania Facility Management.

II. Zagadnienia Prawne w Facility Management:

A. nabycie terenu i kwestie prawne, planistyczne, opłaty.

B. budowa/odbudowa/rozbudowa/rewitalizacja nieruchomości

C. wynajmowanie powierzchni,

D. umowy najmu i dzierżawy,

E. pozostałe elementy zarządzania.

III. Zagadnienia operacyjne w Facility Management

A. audyt dokumentacji nieruchomości

B. usługi w zakresie obsługi nieruchomości (sprzątanie, ochrona, konserwacja, portier, itp.)

C. regulaminy,

D. zarządzanie mediami.

IV. Utrzymanie techniczne:

A. specyfikacja zakresu prac serwisowych,

B. ochrona p.poż.

C. telekomunikacja i IT

D. parkingi

E. ochrona środowiska.

V. Property Management

A. zagadnienia prawne, wycena

B. podnoszenie wartości majątku/nieruchomości

C. wymagania techniczne dla najemców

D. plany remontowe i inwestycyjne

E. strategie bieżącego zarządzania, komercjalizacji

VI. Bezpieczeństwo i ubezpieczenia

A. zarządzanie operacyjne

B. procedury kryzysowe

C. wwakuacja (plany ewakuacyjne)

D. BHP

E. zabezpieczenie zdarzeń specjalnych tj. imprezy masowe, ataki terrorystyczne

F. rodzaje polis ubezpieczeniowych, rodzaje ryzyk i zarządzanie ryzykiem,

G. analiza potrzeb ubezpieczeniowych i wybór programu.

VII. Zarządzanie finansami

A. procedury finansowe

B. przestrzeganie zapisów umów

C. fakturowanie czynszu i kosztów wspólnych, rozliczenie kosztów wspólnych

D. Przygotowanie i realizacja budżetu

E. Nadzór nad realizacją budżetu.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających lub planujących zarządzanie nowoczesnymi obiektami budowlanymi, nie tylko biurowcami, ale także obiektami handlowymi (galerie handlowe), hotelami, magazynami logistyczne, zakładami produkcyjnymi, czy też nawet budynkami mieszkalnymi, szczególnie tymi nowoczesnymi.

Cel szkolenia

Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy dowiedzą się co to jest Facility management i czym on rożni się od zarządzania nieruchomością
 • Omówione podstawowe obszary działania Facility managementu
 • Wskazane zostaną obowiązki i prawa Facility managera
 • Przekażemy uczestnikom szklenia przewagi Facility managementu w stosunku do klasycznego zarządzania nieruchomościami i jakie to niesie korzyści.

Metodyka

Czy wiesz:
 • co to jest Facility management
 • jaki jest zakres facility management?
 • jak ma się „zarządca nieruchomości” do „facility managera”?
 • czy facility manager bierze udział w realizacji inwestycji budowlanej?
 • czy facility management to tylko obsługa techniczna nieruchomości?
 • jakie są granice obsługi klienta w ramach facility managementu?
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat Facility management. Powiemy uczestnikom co to jest Facility management, czym różni się zarządca nieruchomości od Facility managera. Przedstawiona zostanie problematyka, którą zajmuje się Facility management, a w tym omówione zostaną poszczególne obszary działania Facility management. Problematyka szkolenia będzie omawiana na konkretnych przykładach.

Trener

Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

Hotel DEMEL ***

Ul. Głowackiego 22, 30-085 Kraków