Program szkolenia

Sesja I Proces komunikacji interpersonalnej

 • Definicja komunikacji interpersonalnej
 • Typy komunikacji
 • Reguły efektywnej komunikacji i dobrego porozumienia
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Wypowiedzi kodowane negatywnie – blokady
 • Wypowiedzi kodowane pozytywnie – zachęcające
 • Zakłócenia w komunikacji
 • Sposoby odbioru, interpretacji informacji i ich wpływ na skuteczność komunikowania się między współpracownikami
 • Sposoby usprawnienia komunikacji
 • Zajęcia warsztatowe

Sesja II Reguły sprzyjające efektywnej komunikacji interpersonalnej

 • Skuteczna autoprezentacja
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Nawiązanie kontaktu – sposób na szczere porozumienie
 • Pozytywne nastawienie do rozmówcy
 • Zajęcia warsztatowe

Sesja III Style komunikacyjne, czyli Ja + Mój Rozmówca = Zrozumienie

 • Cztery główne style komunikacyjne
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacji
 • Zajęcia warsztatowe
 • Silne i słabe strony czterech głównych stylów komunikacji, a skuteczność prowadzonej rozmowy
 • Zajęcia warsztatowe

Sesja IV Techniki wywierania wpływu i perswazji werbalne i pozawerbalne

 • Komunikacja werbalna
 • Podążanie
 • Parafrazowanie
 • Werbalizacja
 • Dopasowanie
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Zajęcia warsztatowe

Sesja V Asertywna postawa w komunikacji interpersonalnej

 • Diagnoza własnej asertywności
 • Trzy podstawowe zachowania
 • Czym jest asertywność? – definicja asertywności
 • Zasady asertywnej rozmowy z innymi
 • Asertywne przyjmowanie ocen
 • Asertywne reagowanie na krytykę
 • Panowanie nad własnymi emocjami
 • Model stawiania granic
 • Zamiana oceny na opinię
 • Techniki asertywnego komunikowania się
 • Zajęcia warsztatowe

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

 • osoby, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi
 • osoby, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym  i/lub wewnętrznym
 • osoby, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji

Cel szkolenia

Poznanie i wypracowanie umiejętności zastosowania różnorodnych technik i metod komunikacji interpersonalnej sprzyjających efektywnemu komunikowaniu się, realizowaniu celów i zadań, skutecznej współpracy w organizacji oraz budowaniu dobrych relacji międzyludzkich.

Metodyka

Szkolenie prowadzone jest metodami interaktywnymi angażującymi aktywność własną uczestników:

 • prezentacje i demonstracje trenera,
 • ćwiczenia komunikacyjne,
 • praca warsztatowa.

Trener

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz
Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku.
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła
liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania
jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji
pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi
klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego
marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji
klienta. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu:
profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej
sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji;
budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji;
zarządzania czasem; public relations. 

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin