Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie prowadzimy zapisów na to szkolenie otwarte. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenia wewnętrzne prosimy o kontakt biuro@orylion.pl lub telefonicznie 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Wszyscy, którzy chcą poznać techniki radzenia sobie ze stresem.

Cel szkolenia

Kurs ma na celu wykształcić umiejętność zachowywania spokoju w sytuacjach stresowych.

Cele szczegółowe w zakresie:
Wiedzy: W czasie zajęć zostanie przeprowadzony trening relaksacyjny i mindfulness – mający na celu wyciszenie i wypracowanie umiejętności zachowywania spokoju nawet w sytuacjach stresowych.
Umiejętności: ćwiczenia związane z myśleniem lateralnym (wielokierunkowym) pozwalającym oglądać sytuacje z różnych perspektyw, co pozwala  wyciągać racjonalne wnioski i udowadnia, że warto jest myśleć pozytywnie
Postaw społecznych: Wszystko co robisz i czujesz, to, czy się boisz, czy się cieszysz, smucisz, wynika ze sposobu myślenia. Po szkoleniu uczestnik będzie świadomie zarządzał myśleniem lateralnym (wielokierunkowym) pozwalającym oglądać sytuacje z różnych perspektyw, co pozwali wyciągnąć racjonalne wnioski i udowadnić, że warto jest myśleć pozytywnie.

Program szkolenia

1/ Stres – wprowadzenie teoretyczne.
2/ Ćwiczenia coachingowe pomagające pozbyć się balastu sytuacji stresowych.
3/ Zrelaksuj się i ćwicz uważność przy zastosowaniu treningów mindfulness!
4/ Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania w treningach relaksacji.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

warsztat

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.