Program szkolenia

Sesja I Techniki sprzedaży – „nie sprzedawaj- ułatw kupowanie”

 • Proces decyzji klienta o zakupie produktów i usług – jak klient podchodzi do kupowania?
 • Różnice pomiędzy klientem indywidualnymi a instytucjonalnym i jak je wykorzystać w sprzedaży
 • Jak rozpoznać typ klienta i dobrać metodę postępowania z nim?

Cel: Uświadomienie różnic wynikających z przyjętej strategii sprzedawcy.


Sesja II Proces sprzedaży i kontakt z klientem

 • Od poszukiwania klienta do zamknięcia transakcji – koło sprzedaży
 • Rozpoznanie potrzeb klienta – znaczenie i sposoby zadawania pytań
 • Doskonalenie umiejętności wywierania pozytywnego wrażenia
 • Znaczenie kontaktu wzrokowego i innych wymiarów komunikacji pozawerbalnej
 • Na czym polega skuteczna komunikacja z klientem? Jakie ma znaczenie i jak budować firmowy wizerunek handlowca?

Cel: Pogłębianie wglądu w znaczenie „koła sprzedaży”. Trening zadawania pytań otwierających komunikację. Poszerzanie świadomości wykorzystania zróżnicowanych narzędzi wywierania wpływ. Budowanie wizerunku handlowca, jako reprezentanta firmy bezpiecznej i godnej zaufania.

 

Sesja III Prezentacja produktu i usługi w języku korzyści klienta

 • Język sprzedaży przedstawiciela firmy, jego znaczenie i treść
 • Jak przygotować materiały do prezentacji oferty i jak je wykorzystywać?
 • Jak zamienić cechy produktu i usługi na korzyści dla konkretnego klienta?

Cel: Doskonalenie języka perswazji i narzędzi wspomagających prezentację handlową

 

Sesja IV Pokonywanie obiekcji klienta

 • Jak poradzić sobie z wątpliwościami klienta dotyczącymi ceny, jakości obsługi, terminów realizacji zamówień?
 • Zastosowanie technik wywierania wpływu
 • Rozpoznanie własnych predyspozycji do działania w sytuacji konfliktowej

Cel: Wzmocnienie zdolności spostrzegania obiekcji, jako okazji do dodatkowej argumentacji. Stosowanie technik wywierania wpływu społecznego zgodnie z osobistymi preferencjami i doświadczeniem sprzedawcy

 

Sesja V Zamknięcie transakcji handlowej

 • Analiza rozmowy z klientem i wyciąganie wniosków
 • Podsumowanie rozmowy handlowej
 • Technologie umysłowe doskonalenia technik zamykania transakcji

Cel: Poznanie strategii analizy własnego postępowania. Doskonalenie mentalnego przygotowania do zamykania transakcji na jakiekolwiek sygnały gotowości po stronie Klienta

 

Sesja VI Techniki utrzymywania lojalności klienta

 • Zasady budowania więzi osobistych z klientami
 • Tworzenie programów budujących przywiązanie klienta do marki

Cel: Wzmocnienie osobistej odpowiedzialności za działania zmierzające do identyfikacji z firmą przez zespół handlowy. Elementy działania zespołowego dla zapewnienie standardu sprzedaży i obsługi.


Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Przygotowane dla osób, które chcą utrwalić i usystematyzować umiejętności z zakresu sprzedaży i obsługi klienta. Skierowane do handlowców, osób zaczynających pracę w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. 

Szkolenie skierowane jest do:

 • handlowców i sprzedawców;
 • przedstawicieli handlowych;
 • pracowników biura obsługi klienta, których dodatkowym zadaniem może być sprzedaż

Cel szkolenia

 • Doskonalenie umiejętności technik sprzedaży oraz intencjonalnego panowania nad procesem kontaktu z klientem
 • Doskonalenie technik wpływania na klienta bazujących na prezencji, sposobie zachowania i doborze argumentów
 • Wzmocnienie umiejętności prezentacji handlowej

Metodyka

 • Mini case study;
 • Dyskusja moderowana;
 • Audio-study;
 • Ćwiczenia;
 • Symulacje.

Trener

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz
Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku.
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła
liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania
jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji
pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi
klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego
marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji
klienta. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu:
profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej
sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji;
budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji;
zarządzania czasem; public relations. 

Organizacja szkolenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1-2 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

Miejsce szkolenia

Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa