Pomagamy Państwu sprawnie zarządzać realizowanym projektem, m. in. prowadzić sprawozdawczość, dokonywać rozliczeń finansowych, monitorować postęp realizacji projektu i ewentualnie dokonywać odpowiednich korekt.

Pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania projektami:  

  • Wybór i wdrożenie metodyki zarządzania projektami
  • Usprawnienie istniejących rozwiązań zarządzania projektami w organizacji
  • Tworzenie biur projektów
  • Kierowanie projektami
  • Doradztwo w zakresie narzędzi IT wspierających zarządzanie projektami