DOFINANSOWANIE Z PROJEKTÓW:

I. Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na szkolenia dla pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (z Urzędów Pracy).

II. Przedsiębiorcy MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na zakup usług rozwojowych pozwalających na rozwój kompetencji swoich Pracowników, w tym m.in.: analizę potrzeb rozwojowych (diagnozę ) , szkolenia czy doradztwo. 

Lista dostępnych projektów pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie 

W celu ułatwienia rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych zachęcamy do zapoznania się z:

W przypadku problemów z obsługą Bazy, można uzyskać pomoc pod numerem telefonu: 801 808 108

Informacje o dofinansowaniach europejskich w zakresie usług szkoleniowych i doradczych w Regionalnych Punktach Informacyjnych:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/