Jesteśmy Instytucją szkoleniowo-doradczą. Działamy od 2004 roku i aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. 

Fundacją Promocji Edukacyjnej Orylion kieruje od 2004 roku: Beata Momot Prezes Zarządu - Posiada 19 letnie doświadczenie w branży szkoleniowo - doradczej. Tworzyła dział szkoleń w fundacji oraz aktywnie rozwija jego działalność. Świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji z UE na rozwój firm. Kieruje projektami finansowanymi ze środków UE. Pracuje ze startupami, ukończyła szkolenia z zakresu generowania pomysłów biznesowych Jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego 2014-2020. W składzie stałego zespołu roboczego ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiej Rady dialogu społecznego Województwa Lubelskiego. Magister Politologii o kierunku samorząd i polityka lokalna.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI:

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA: 

Realizujemy szkolenia w formie szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń wyjazdowych. Od początku naszej działalności za cel stawiamy sobie najwyższą jakość i efektywność wykonywanych zleceń. 

  • Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pod numerem 2.06/00057/2006. 
  • Posiadamy akredytację Kuratora Oświaty w Lublinie placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne dla prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na część prowadzonego kształcenia.
  • Prowadzimy Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Orylion w Lublinie wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem 524/P/N.
  • Posiadamy wdrożony Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0). Co zaświadcza DEKRA w wydanym certyfikacie
  • Statut FPE Orylion

II. DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA:

III. REALIZACJA PROJEKTÓW NAKIEROWANYCH NA WSPARCIE DLA RÓŻNYCH GRUP DOCELOWYCH W POTRZEBIE.

"Kluczem do sukcesu firmy jest inwestycja w najlepszy personel i profesjonalne wykorzystanie jego potencjału". H.Thierr

 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.