1. Badamy pomysł:

Państwo określają, jakie przedsięwzięcie zamierzają zrealizować. My po analizie dokumentów programowych określamy, czy planowane przedsięwzięcie może uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Analizie podlegają także dokumenty finansowe firmy, pozwalające ocenić sytuację finansową pod kątem możliwości realizacji projektu. W celu uzyskania dofinansowania firma powinna mieć stabilną kondycję finansową i odpowiednio udokumentować przychody. Określamy cele i rezultaty projektu.

2. Aplikujemy o dotacje:

Szczegółowo opracowujemy plan projektu. Przygotowujemy kompletny wniosek o dotację, sporządzamy analizy ekonomiczno-finansowe, biznes plan, dbamy o kompletność wymaganych załączników do wniosku.

KONTAKT

 81 532 62 06 / 730 755 444

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.