Trenerzy

Adrian Szydlik

Prawnik, aplikant radcowski w OIRP w Gdańsku. Prelegent i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych, zjazdów kół naukowych i paneli dyskusyjnych. Współautor monografii naukowych z zakresu prawa, a także autor e-booków oraz artykułów o tematyce prawnej i administracyjnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, kwestiach dotyczących windykacji, negocjacji. Prawnik dla branży e-commerce oraz fitness. Prowadzi szkolenia, kursy, webinary z różnych gałęzi prawa, dzieląc się posiadaną wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami.

Agnieszka Bochniak

Mgr prawa, od 2000 roku pełni funkcję starszego inspektora pracy w PIP OIP w Lublinie a od 2005 roku zajmuje się tematyką czasu pracy kierowców w ramach obowiązków służbowych. Wykładowca na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Specjalizuje się w czasie pracy kierowców, a od 2009r. należy do grupy inspektorów kontrolujących czas pracy kierowców oraz czas jazdy, przerw i odpoczynków. Występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach z zakresu prawa pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy w tym z zakresu czasu pracy kierowców. Od ponad 10 lat zajmuje się działalnością nadzorczo-kontrolną prowadzoną na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Agnieszka Karasińska – Kupis

Ekspert w dziedzinie komunikacji, zarządzania i budowania wizerunku. Od wielu lat pracuje przy projektach realizowanych na rzecz instytucji rządowych (m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), samorządowych (m.in. Urzędu m.st. Warszawa), agencji rządowych (m.in. PARP) oraz spółek prawa handlowego.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, studiów z zakresu komunikacji społecznej, public relations, zarządzania oraz wielu specjalistycznych szkoleń (m.in. w zakresie metodyki zarządzania projektami Prince2 czy organizowanych przez European Institute of Public Administration). Zaangażowana w działania związane z wdrażaniem funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko, Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego oraz Polsko-Norweskiego Programu Badawczego. Odpowiadała za działania public relations m.in. Polskiego Radia SA (Program III), instytucji finansowych oraz instytucji związanych z promocją kultury i sztuki. Szkoli w zakresie komunikacji, budowania wizerunku, zarządzania, negocjacji oraz tzw. kompetencji „miękkich”.

Agnieszka Lisak

Radca prawny zajmujący się obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, windykacja wierzytelności, księgi wieczyste.

Piastowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości, zasiadała w radzie nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa ( Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej w Elektrowni Stalowa Wola S.A. ) Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

Jest autorką następujących artykułów:
1. „Zabezpieczanie zobowiązań wekslem” (Gazeta Podatkowa nr 20, 18.03.2004 r.),
2. „Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników” (Gazeta Podatkowa nr 31, 26.04.2004 r.),
3. „Odpowiedzialność małżonków za długi – pieniądze firmowe czy rodzinne” (Gazeta Prawna nr 20, 27 – 29.01.2006 r.),
4. „Ze skargą do ministra” (artykuł poświęcony egzekucji w Polsce, Gazeta Prawna nr 29, 09.02.2006 r.).
5.  „Najszczelniej zamknięty zawód prawniczy” (artykuł poświęcony egzekucji w Polce – Gazeta Prawna  nr 104, 30.05.2006 r. ).
6. Roczne sprawozdanie zarządu w spółce kapitałowej (Gazeta Prawna nr 24, 2-4.02.2007),
7. Zasady wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych (Gazeta Prawna nr 8, 11.01.2007),
8. Zarzut przedawnienia trzeba zgłosić (Gazeta Prawna nr 78, 20-22.04.2007),
9. Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców (Gazeta Prawna nr 227, 22.11.2007).
10. „Spółki mają trudności z zebraniem dokumentów” (artykuł poświęcony prawu upadłościowemu, Gazeta Prawna nr 157, 12.09.2008).
Podmioty dotychczas przeszkolone: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Microsoft Sp. z o.o. BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o, ARiMR itd.

Alina Wnuk - Prysak

Audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością

Wykładowca na kursach (trener/edukator) z zakresu zarządzania jakością i systemu HACCP. Ukończyła kurs z metodyki prowadzenia zajęć pozwalający poznać metody i techniki maksymalizowania korzyści uczestników szkolenia oraz podyplomowe studia z zakresu Public Relations wskazujące zasady skutecznej komunikacji i działania w grupie. Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego zarządzania jakością: Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ pełniący czynnie ww. funkcję w firmie działającej na rynku usług finansowych;  Ekspert Polskiej Nagrody Jakości; akredytowany przez PARP ekspert w zakresie wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji; podprojekt: Wstęp do Jakości; autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością ukazujących się w materiałach konferencyjnych z zakresu jakości oraz na łamach „Problemów Jakości”.

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji klienta. 

Anna Ligęza - Łaciok

Trener, Project Menager. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla odbiorców komercyjnych jak i administracji publicznej z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami (unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych), a także tematyki: Agile i RODO w JST. Posiada certyfikaty IPMA, Prince.

Barbara Bujak vel Bujakowska

Wieloletni wykładowca z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, trener Stowarzyszenia Księgowych, prowadzi warsztaty dla aktualnych i przyszłych pracowników księgowości, główna księgowa z ponad 10 letnim doświadczeniem, posiada certyfikat księgowy, doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku dyrektora finansowego, były pracownik firmy audytorskiej, uczestniczy w tworzeniu projektów unijnych w ramach RPO dla firm zewnętrznych, szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z UE.

Cezary Pytlarz

Wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, a przez ponad 11 lat odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu bhp, prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz wynagrodzeń nauczycieli wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach Przemysł - Górnictwo. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Prowadził szkolenia m.in. dla: Deloitte Polska Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., Fujitsu Global Delivery Center Poland, Sabre Polska Sp. z o.o., M-Bank S.A., Mostostal Zabrze Sp. z o.o., Faurecia Automotive Polska S.A., Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, Virtu Holding Sp. z o.o., Costa Coffee Polska S.A., Electropoli Poland Sp. z o.o., ZF TRW Steering Systems Poland sp. z o.o., Pro Relocation Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Poczta Polska S.A., Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Główny Instytut Górnictwa dla Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz podmiotów z branży górniczej. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, In-spektor Pracy. 

Dariusz Gołębiowski

Trener, manager i programista posiadający bogate doświadczenie zawodowe i wysoki poziom kompetencji miękkich oraz technicznych w następujących obszarach:
- cyberbezpieczeństwo (zagadnienia prawne, socjotechniki, zabezpieczenia techniczne, Linux jako narzędzie pentesterów),
- podstawy programowania, zaawansowane Programowanie (JavaScript/ES6+, React Native/Android, HTML, CSS, SQL, Python, itp.),
- informatyka ogólna, Systemy operacyjne (Windows, Android, Linux) oraz pakiety biurowe (w tym: MS Office, LibreOffice),
- zarządzanie Projektami (Agile, Scrum, Kanban, Prince 2),
- technologie Webowe oraz Mobilne- projektowanie/programowanie z UX i UI,
- działalność gospodarcza, doradztwo i szkolenia- rozwój firm,
- edukacja tradycyjna i on-line- e-learnig (technologie, metodologie, pedagogika),
- marketing cyfrowy, analityka i optymalizacja (m.in. reklama, Google Analytics).

Dominik Stanecki

Trener, mentor, coach, strateg biznesowy z wieloletnim doświadczeniem na rynkach międzynarodowych. Certyfikowany lektor Business English. Od ponad 10 lat dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem prowadząc procesy szkoleniowe, coachingowe i mentoringowe, głównie z menedżerami i zespołami biznesowym w zakresie sprzedaży i strategii biznesowej. Posiada wiele autorskich szkoleń i warsztatów, które cechuje niekonwencjonalność, energia i nowoczesne podejście do tematyki biznesu i coachingu. Swoją przygodę zaczynał w telemarketingu, zarządzając zespołem ponad 200 handlowców. w branży edukacji i rozwoju osobistego.

Jego obszar specjalizacji to: 
- Rozwój kompetencji menadżerskich
- Budowanie i zarządzanie zespołem
- Zarządzanie czasem
- Sprzedaż B2B, B2C
- Typologia
- Company culture
- Kaizen
- Business English
- Wprowdzanie firm na rynki zagraniczne
- Growth hacking
- Strategie biznesowe
- Rozwój osobisty, mentoring

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Radca prawny specjalizujący się w ochronie środowiska, w tym w ocenach oddziaływania na środowisko. Pracowała w centralnych organach administracji publicznej ochrony środowiska. Autorka ok 35 publikacji z zakresu prawa, w tym prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska,  komentarzy praktycznych z zakresu ochrony środowiska dla serwisów prawnych w tym. dla Wolters Kluwer ( m.in, przygotowywanie omówień najważniejszych orzeczeń, istotnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska skierowanych przede wszystkim dla pracowników samorządu terytorialnego) , wykładowca na studiach podyplomowych.

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.

dr hab. Anna Haładyj, prof KUL

Doktor habilitowany nauk prawnych, konsultant w zakresie ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, ARiMR, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji publicznej z całej Polski.

dr inż. Michał Kowalski

Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim ponad 3500 godzin szkoleniowych w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania finansami korporacyjnymi, systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Współpracuje z gronem profesjonalistów oferujących usługi wspierające zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Twórca i opiekun merytoryczny kursów. Dyrektor Finansowy, Kontroler Finansowy, oraz Wykładowca studiów podyplomowych: Controlling w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controllingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw, kapitału intelektualnego, controllingu strategicznego i inwestycji kapitałowych. Wykonawca projektów szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków UE i budżetu państwa.

Zakres realizowanych tematów szkoleń (wybór): analiza finansowa, ocena projektów inwestycyjnych, controlling i rachunek kosztów, controlling strategiczny, wycena kapitału  intelektualnego i aktywów niematerialnych, zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa, opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności, zarządzanie procesami, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, zarządzanie strategiczne, modelowanie finansowe.

dr Izabella Tymińska

Ceniony trener, posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie prawa celnego, importu i eksportu towarów oraz usług, analizy finansowo-ekonomicznej kontraktów międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności” – zawiłych i nietypowych. Przez wiele lat była pracownikiem Urzędu Celnego m.in pracowała jako agent celny, a także pracowała dla firm logistycznych i spedycyjnych, gdzie piastowała m.in. funkcję członka zarządu. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki. Wykładała także m.in. w Szkole Wyższej w Warszawie ALMAMER, Wyższej Szkole Cła i Logistyki czy Uczelni Techniczno–Handlowej. Jest absolwentką ekonomii, logistyki, stosunków międzynarodowych, zarządzania oraz ekonomiki obronności.

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.

dr Krzysztof Biernacki

Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jako doradca podatkowy specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. W ramach pracy zawodowej jako właściciel Kancelarii zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentacji podatkowej, opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego lub cywilnego (handlowego) oraz prowadzeniem rozliczeń księgowych i podatkowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.

dr Małgorzata Torój

Executive Coach, Psycholog, Coach, Trener, Certyfikowany Trener FRIS. Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń, projektów konsultingowych, coachingu (głównie coaching menedżerski na poziomie Executive). Współpracuje z menedżerami kierującymi obszarami/departamentami: logistyka, produkcja, serwis techniczny, zarządzanie projektami, HR, dział sprzedaży. Praca zazwyczaj dotyczy efektywnego zarządzania (w tym proces delegowania), wzrostu świadomości i kreowania własnego stylu przywódczego, efektywnej komunikacji, rozwoju podstawowych umiejętności menedżerskich, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, asertywności.

Doktor Nauk Humanistycznych w dziedzinie psychologii oraz certyfikowany coach ICF na poziomie Professional Certified Coach (PCC), Erickson Certified Professional Coach (ECPC). Jest również certyfikowanym trenerem FRIS®. Ukończyła kurs logoterapii International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Victor Frankl Institute Vienna and Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic, Kurs Podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I) oraz Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego NOVO. Ponadto jest Superwizorem Coachingu. 

dr Marcin Czarnacki

Wieloletni praktyk w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych, JST i oceny projektów inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla firm prywatnych jak i administracji samorządowej i rządowej.Autor i współautor licznych biznesplanów, studiów wykonalności, planów strategicznych, wyceny wartości przedsiębiorstw i innych opracowań biznesowych. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne w ramach takich programów jak POIiŚ, Polska Wschodnia, POIG, PROW, RPO oraz w konstruowaniu budżetów do Programu Horizon 2020. Zajmuje się doradztwem oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu analizy i przygotowania planów finansowych, due dilligence oraz wyceny wartości przedsiębiorstw.

Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Absolwent studiów podyplomowych na temat wyceny wartości nieruchomości, Zarządzania projektami (Project management). Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi, dostawcami innowacyjnych rozwiązań technologicznych, z instytucjami przygotowującymi wnioski o dotacje UE dla przedsiębiorstw i j.s.t,, w tym przygotowuje część ekonomiczną i finansową biznesplanów i studiów wykonalności w perspektywie finansowej.
Osiągnięcia: autor/współautor ponad 300 biznesplanów, 40 studiów wykonalności, 50 wycen wartości przedsiębiorstw, 4 strategii rozwoju klastrów. 

dr Paweł Błaszkiewicz

Konsultant, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2001 roku realizuje projekty szkoleniowo-doradcze. Trener tzw. umiejętności społecznych. Opracowuje szczegółowe programy rozwoju kompetencji dla pracowników w ramach sesji diagnozy kompetencji (assessment center/ development center).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pełnił role menedżerskie kierując projektami doradczymi i szkoleniowymi w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie. Był odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną oraz redagowanie miesięcznika zakładowego oraz monitorowanie wizerunku korporacji. Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Toruniu. Prowadzi zajęcia z tematyki Public Relations oraz Corporate Indentity. Stale publikuje artykuły poświęcone zarządzaniu personelem (głównie w Serwisie HR, a także Studiach Socjologicznych i w Personelu).

W pracy doktorskiej zajmował się problematyką motywacji do pracy pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył socjologię, podyplomowe studia z doradztwa personalnego oraz Studium Menedżerów Personalnych w Gdańsku. Pracował jako dziennikarz w Gazecie Pomorskiej oraz pisał artykuły dla innych lokalnych pism. Przeprowadził adaptację narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (projekt pod nadzorem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii oraz Inwestycja w Kadry pod nadzorem Nowoczesnej Firmy). Specjalizuje się w badaniach organizacyjnych, projektuje i wdraża systemy wspierające zarządzanie rozwojem pracowników w firmie (unikalna metodyka warsztatów strategicznych). Opracowuje narzędzia personalne oraz zarządza projektami zmiany organizacyjnej. Kierownik merytoryczny programów szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego (ogólnopolskie cykle szkoleń). Współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w ramach studiów podyplomowych Akademia Menedżera Personalnego jako prowadzący zajęcia oraz opiekun prac dyplomowych. Trener tzw. umiejętności społecznych. Opracowuje szczegółowe programy rozwoju kompetencji dla pracowników w ramach sesji diagnozy kompetencji (assessment center/ development center).

Współpracował m.in. z: Avans,  Agalight S.A., Budimex S.A., Bank Zachodni WBK, Boehringer Ingelheim Pharma, C.Hartiwg Gdynia, Delecta, DeLaval Polska, Elektrociepłownia Gdynia, Goodyear Polska, Geofizyka Toruń, GPEC, Instytut Marka Kamińskiego, International Paper Kwidzyn, Invest Komfort, Kujawska Fabryka Manometrów, Legro, LOT, LOTOS, Lukas Bank S.A., Polar Wrocław, Philips Piła, Port Gdynia, Pipelife Polska, PZU, Provident Polska, Prokom Software S.A., Skok im. Mikołaja Kopernika,  Strabag S.A. Thompson Polkolor, Poczta Polska, Torfarm S.A, Tensho Corporation, ThyssenKrupp Energostal, Telekomunikacja Polska, Organika S.A., Unilever Poznań, Viterra Energy Servises, Wojewódzki Urząd Pracy, Związek Pracodawców Kolejowych, Żabka Polska S.A. i innych organizacji.

dr Piotr Wąż

Doświadczony wykładowca, specjalista i ekspert z zakresu prawa pracy i problematyki BHP. Doktor nauk prawnych, biegły sądowy z zakresu stosunków pracy. Dzeli się swoją bogatą wiedzą podczas prowadzonych zajęć i warsztatów poruszając problematykę prawa pracy oraz zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Uczestniczy także jako prelegent w ogólnopolskich, branżowych kongresach i konferencjach. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem. Specjalizuje się również w problematyce międzynarodowego prawo pracy związanej z delegowaniem pracowników do innego państwa UE i państw trzecich celem świadczenia usług. Podczas swoich szkoleń uwzględnia najnowsze zmiany prawne (np. wysokość wynagrodzeń, delegowanie krótko i długoterminowe, ustalania prawa właściwego dla stosunku pracy, czas trwania delegowania).

Szkolenia prowadzone przez wykładowcę dotyczą przede wszystkim najnowszych i planowanych zmian w prawie pracy, kontrowersji i kazusów z zakresu prawa pracy i BHP. Autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek.  

Grzegorz Basiński DBA, EMBA

Doctor of Business Administration, Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture – prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych od 24 lat. Wykłada zagadnień z zakresu zamówienia publiczne w Rządowym Centrum Administracji Publicznej w Poznaniu przez ponad 8 lat. Obecnie jako trener prowadzi zajęcia z tematyki zamówień publicznych w 5 centrach szkoleniowych w Polsce oraz wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej na studiach podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne. Grzegorz Basiński ponadto jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka.

Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management, członek międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie analizy ryzyka Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Ukończył Apsley Business School w Londynie uzyskując tytuł Doctor of Business Administration. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz prawa zamówień publicznych. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych oraz zamówień publicznych.

Grzegorz Zawistowski

Dyplomowany archiwista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej w ramach, której opracowano oraz wdrożono wiele instrukcji kancelaryjnych oraz innych normatywów regulujących obieg i archiwizację dokumentacji w instytucjach państwowych oraz firmach komercyjnych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca akademicki (UMCS 1991-2003) oraz realizator grantów naukowych (Komitetu Badań Naukowych w Warszawie 1999-2004). Opracowuje i wdraża instrukcje kancelaryjne oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach samorządowych zajmujących się pomocą społeczną (Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.); a także opracowuje i wdraża instrukcje kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach aplikujących pomocowe środki unijne.

Jacek Sularz

Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 17 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.

Katarzyna Jędruszczak

Psycholog, praktyk (specjalizacja: psychologia i zarządzanie zasobami ludzkimi). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie biznesowe. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w doradztwie w zakresie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta; realizuje treningi motywacyjne i automotywacyjne. W obszarze szkoleń jest ściśle związana z handlowcami. Prowadzi warsztaty dla grup określanych jako „siły sprzedaży” oraz osób pracujących czy mających kontakt z klientem. Są to zwykle intensywne i kompleksowe warsztaty, coachingi i trening, których celem jest uzyskanie konkretnego efektu w postaci wzrostu sprzedaży i motywacji handlowców. Wszystko to powoduje, że jej zajęcia mają przede wszystkim walor praktyczny. Na swoim koncie ma realizację wielu projektów poprawiających efektywność przedsiębiorstw: projektuje i wdraża systemy ocen, systemy rekrutacyjne (w tym Assessment Centre), systemy motywacyjne, strategie szkoleniowe.

Jej kwalifikacje potwierdzają m.in: dyplom MBA (University of Illinois), certyfikat TROP z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat Master of NLP, akredytacja PARP, a przede wszystkim referencje Klientów. Na stałe współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowo-doradczymi. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej i SGH, autorką wielu artykułów (np. dla gazety MSP oraz Gazety Prawnej). 

Katarzyna Zimolzak

Prawnik, współwłaściciel, trener z zakresu podatków, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Skrupulatnie śledzi najnowsze zmiany w przepisach, dzięki czemu w sposób rzetelny i wyczerpujący przekazuje swoją wiedzę i praktyczne wskazówki. Swoje zainteresowania skupia wokół podatku PIT, CIT oraz VAT, a także prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza przedsiębiorcom w zakresie optymalnej formy opodatkowania.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku „Prawo” oraz międzywydziałowego kierunku „Podatki i doradztwo podatkowe” na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. W 2020 roku wpisana na listę doradców podatkowych. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Członek Pomorskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autorka publikacji z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Krzysztof Puchacz

Właściciel Grupy Doradczej. Prawnik. Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Leszek Birszel

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 –IRCA, Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 – IRCA. Certyfikat kompetencji Inspektora ochrony danych osobowych.Pozostałe kompetencje: Audytor wewnętrzny systemów ISO/ IEC 27001, ISO 9001 oraz Audytor systemu QS 9000; Analiza ryzyka; Pełnomocnik Zarządu ds. ISO 9001 i 27001; Menadżer projektów unijnych; SPC; FMEA, SCRUM Certyfikat PSF; Administrator bezpieczeństwa informacji.

Wieloletnie pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  i Zarządzania Jakością oraz funkcję Inspektora ochrony danych w firmie obsługującej podmioty biznesowe oraz jednostki administracji publicznej. Pełnomocnik ds. ZBI w administracji publicznej.

Maciej Grzeszyk

Doświadczony i ceniony trener zarządzania obsługą klienta, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych na Podyplomowych Studiach „Zarządzania Wartością Klienta” nt. technik i strategii pozyskiwania klientów w Szkole Głównej Handlowej. Przez wiele lat prowadził liczne szkolenia, warsztaty i coaching (ponad 1400 osób rocznie przeszkolonych). Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla dyrektorów handlowych firm zrzeszonych w BCC nt. niekonwencjonalnych /alternatywnych/ metod pozyskiwania klientów. Obecnie pracuje jako trener zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzi i nadzoruje projekty szkoleniowe i doradcze, coaching handlowców.

Maciej Wnuk

Ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie przeciwdziałania korupcji. Wdraża systemy sygnalizacyjne, antykorupcyjne i compliance w sektorze publicznym i prywatnym. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 - Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. 

Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE.  
Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.:
- „Mała ochrona sygnalisty po 17 grudnia 2021 r. Poradnik dla sygnalistów, pracodawców i sędziów”
- „Skuteczna polityka prezentowa w Twojej firmie”
- „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
- „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”, 
- „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”. 
Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE.  

Małgorzata Czartoryska

Prawniczka, audytorka wewnętrzna ISO 27001, Inspektor Ochrony danych osobowych, prawnik obsługujący jednostki organizacyjne administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. Od 1998r. lat związana z administracją rządową, samorządową, uczelniami wyższymi  i biznesem.  W okresie ponad 20 letniej kariery przeszkoliła kilkanaście tysięcy słuchaczy w tematach: KPA, Dostęp do informacji publicznej, Ochrona danych osobowych (RODO), audyt i kontrola wewnętrzna, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Instrukcja kancelaryjna i archiwalna, Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wieloletni wykładowca uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Współpracowniczka wielu firm szkoleniowych: MDDP, BDO, Golden Training, Infor, ApexNet, IRIP, FRDL itd.  Autorka książki „Egzekucja administracyjna tzw. Opłaty śmieciowej”, „Ochrona danych osobowych w działalności eventowej”, autorka artykułów o tematyce prawniczej w wydawnictwach Infor, TaxPress- Kazus podatkowy, Municipium. 

Mateusz Gabryel

Prawnik, przedsiębiorca i szkoleniowiec. Doświadczenie zawodowe w obszarze prawa zdobywał w jednej z największych polskich kancelarii prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie zwiększania kompetencji przedsiębiorców, analiz, audytów oraz raportowania przebiegu procesów wewnętrznych. Szkoli m.in. w obszarze prawa zamówień publicznych. Zasiadał w zarządach spółek prawa handlowego oraz organach kolegialnych organizacji pozarządowych, a także prowadził zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej w Ministerstwie Infrastruktury.

Jest absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ukończył program MBA w lotnictwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie uzyskując tytuł Master of Business Administration. W 2019 r. otworzył przewód doktorski w dziedzinie prawa administracyjnego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był członkiem projektu badawczego oraz współautorem publikacji opracowanej na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczącej zmian przewidzianych w prawie zamówień publicznych w ramach nowej ustawy, pt. „Istota stworzenia jednego Sądu (wydziału orzekającego) do spraw dotyczących zamówień publicznych w kontekście jednolitości orzecznictwa oraz wypracowania specjalizacji w tym zakresie”. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w obszarze prawa.

MBA Piotr Żołądkowski

Trener, Wykładowca, praktyk biznesu, Doradca Zawodowy, Coach. Praktyk Public Relations / Komunikacji z ponad 20 letnim doświadczeniem.

W swojej pracy zawodowej pracował m.in. dla: Instytut Zarządzania, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ING S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., British American Tobacco, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz wielu innych. Autor strategii PR zewnętrznego i wewnętrznego z wykorzystaniem zagadnień CSR. Autor publikacji w czasopismach fachowych: Gazeta Samorządu i Administracji, Forum Biznesu, Personel i Zarządzanie, Logistyka, Energia i inne. Rzecznik Prasowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Wykładowca: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,  Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Politechnika Poznańska 

mgr inż. Wiesław Bocheńczyk

Posiada solidne przygotowanie zawodowe tj. ukończone studia magisterskie z zakresu zarządzania oraz dyplom inżyniera budownictwa - w zakresie inżynierii środowiska, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS z zakresu zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej oraz na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości oraz duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, kierowaniu inwestycjami i administracji publicznej /nadzór budowlany/. Posiada uprawnienia budowlane (nieograniczone w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej i ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Jest rzeczoznawcą branżowym PZI i TS i od 11 lat prowadzi wykłady na Politechnice Lubelskiej z przepisów w budownictwie w tym z Prawa budowlanego. Ponadto prowadzi aktualnie usługi doradcze z zakresu procesu inwestycyjnego, umów cywilno-prawnych i przepisów w budownictwie.

Przeprowadził ponad 600 szkoleń, seminariów i wykładów komercyjnych z zakresu  problematyki budowlanej w tym procesu inwestycyjnego. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej, nabył bardzo dużego doświadczenia na różnych stanowiskach (w budownictwie m.in., inwestycjach, eksploatacji i utrzymania obiektów, a także w urzędach państwowych (Szef Biura Inspekcyjno – Kontrolnego GUNB i Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego). Posiada duże doświadczenie w kierowaniu i realizacji inwestycji, prowadzeniu prac remontowych i eksploatacji obiektów budowlanych. Cechuje go obowiązkowość, operatywność, wysoka kultura osobista oraz sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Michał Makowski

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, aktualnie prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, autor artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa karnego, wykładowca na studiach podyplomowych.

Michał Rutkowski

Trener z zakresu funduszy unijnych, przeprowadził kilkaset szkoleń dla pracowników administracji publicznej, uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych. Prowadzi interaktywne szkolenia i warsztaty z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypacyjnych. Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce.
Członek licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, np. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Michał Substyk

Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zarządzaniu nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Monika Markisz

Prawnik, prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków, aplikantów radcowskich i radców prawnych. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami przy badaniu sprawozdań finansowych. Autorka kilkunastu pozycji z zakresu prawa podatkowego i handlowego.

Piotr Bucki

Konsultant, szkoleniowiec, edukator, wykładowca, mentor, coach i współautor i redaktor naukowy Startup Manual oraz autorskiej serii fiszek do kształcenia kompetencji miękkich (Bucki Academy). Od ponad 18 lat pomaga firmom kształcić kompetencje miękkie, w tym te związane z wystąpieniami, sprzedażą i komunikacją. Bazuje przy tym na psychologii poznawczej i społecznej. Sprawdza teorie w praktyce, współpracując z firmami w Australii, Austrii, Słowenii, Mołdawii, Chile, USA i Polsce. Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki, Studium Wokalno-Aktorskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, SWPS oraz kursów Uniwersytetu Stanford w zakresie przedsiębiorczości internetowej i UX w konstruowaniu interfejsów, Princetown w zakresie Psychologii Irracjonalnych Zachowań Konsumenckich oraz MIT w zakresie Zarządzania Projektami.

Jako menadżer projektów był związany zawodowo z Grupą Nokaut S.A. Wydawnictwem OPERON i Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym. Konsultant projektów dla firm Fenomem, 9init i innych. Stały współpracownik magazynów "MaleMen" i „Dolce Vita” oraz miesięcznika "Charaktery", “Style i Charaktery” i „Psychologia w szkole”. Trener, szkoleniowiec i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku , Akademii Marynarki Wojennej i Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Tłumacz książek popularnonaukowych z dziedziny psychologii i samorozwoju. Certyfikowany coach w obszarze Business and Executive coaching. Twórca autorskich programów szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem, zarządzania stresem, wystąpień publicznych, komunikacji i motywacji. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem – współpracował z szeregiem instytucji samorządowych i prywatnych. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru kompetencji miękkich. Jego misją jest odnajdywanie w ludziach pokładów ich naturalnych kompetencji i potencjału i wykorzystywanie technik szkoleniowych dla tworzenia indywidualnych planów rozwoju kariery. Prowadzi szkolenia zarówno, w języku polskim jak i angielskim.

Piotr Jermołowicz

Ekspert w sektorze budownictwa ogólnego, drogowego i wodnego, z ponad 40-letnim doświadczeniem. Projektant, konsultant i wykonawca. Wykładowca specjalistycznych szkoleń z zakresu inżynierii środowiskowej.

Ekspert do spraw posadowień i uszczelnień. W swoim dorobku posiada ponad 300 publikacji naukowo-badawczych, technicznych i szkoleniowych, publikowanych w materiałach konferencyjnych, z sympozjów, w wydawnictwach technicznych i branżowych. Zorganizował i uczestniczył w licznych sympozjach, konferencjach i szkoleniach nt. geosyntetyków.
Jest współautorem i autorem wielu projektów i wdrożeń polegających na optymizacji rozwiązan i kosztów w trakcie realizacji inwestycji. Ekspert w zakresie najnowocześniejszych technologii wzmacniania i uszczelniania podłoży z zastosowaniem geosyntetyków poprzez partnerską współpracę z firmami holenderskimi, niemieckimi i amerykańskimi. Jako pierwszy wdrożył w Polsce ich zastosowanie w budownictwie i ochronie środowiska. Autor patentu na wynalazek "Składowisko odpadów zwłaszcza przemysłowych" i prawa ochronnego na wzór użytkowy "Elastyczny pojemnik geosyntetyczny".
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie opinii i ekspertyz geotechnicznych dotyczących posadowień w trudnych warunkach gruntowych takich obiektów jak nasypy drogowe, kolejowe, składowiska odpadów i kubaturówki.

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Szkoli w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Wiedza praktyczna, częste przygotowanie postępowań, specyfikacji czy rozwiązań organizacyjnych na terenie całego kraju w chwili obecnej jest cennym zbiorem doświadczeń, z których warto skorzystać.

Wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP. Autor licznych publikacji oraz artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju.

prof dr hab. Zbigniew Nęcki

Psycholog społeczny, ekspert w zakresie kierowania zasobami ludzkimi, negocjacji, znany i doświadczony trener, autor setek publikacji książkowych, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych, jest autorem oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla. Jest autorem oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla. Zajęcia treningowe prowadzone wg tych programów dotyczą: rozwijania umiejętności menedżerskich, rozwijania i pogłębiania umiejętności dotyczących budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych.

Podejmuje problematykę dotyczącą szerokiego zakresu zagadnień związanych z zachowaniami społecznymi w kontekście organizacji formalnych i w odniesieniu do kontekstu zachowań interpersonalnych (na ten temat opublikował 7 książek, z których największym sukcesem okazało się dzieło poświęcone negocjacjom w biznesie - 4 wydania). Prowadzi badania dotyczące relacji międzyludzkich w kontekście zawodowym, negocjacjach, osobowości menedżera i efektywności szkoleń treningowych organizowanych dla grup kierowniczych. Jego dorobek naukowy obejmuje 7 pozycji książkowych, 85 artykułów oraz kilkaset prac popularnonaukowych, materiałów szkoleniowych, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych zagadnieniom organizacji pracy, negocjacjom i psychologii managementu. Do ważniejszych publikacji należą: Atrakcyjność wzajemna , Komunikowanie interpersonalne, Negocjacje w biznesie, Psychologiczna analiza przebiegu studiów wyższych, współautor M. Susułowska. Jest członkiem kilku rad naukowych instytucji badawczych i rad redakcyjnych czasopism psychologicznych.

prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński

Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Ekspert / doradca zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie doboru strategii operacyjnej, organizacji systemów zarządzania i controllingu, a także racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji. Ze względu na interdyscyplinarny obszar realizowanych prac i wymaganej w praktyce wiedzy.

Konsultant i trener kadry kierowniczej dla przedsiębiorstw wielu branż i sektorów gospodarki, w tym: motoryzacyjnej (m.in. Volkswagen, Volvo, Fiat, Lear Co), paliwowej i energetycznej (m.in. PKN Orlen, LOTOS, Zespół Elektrowni PAK), wydobywczej (m.in. Kompania Węglowa, KGHM), logistycznej (m.in. Panopa Logistik, Ponetex Logistic, Schenker), handlowej (m.in. Grupa Metro, Tesco, JMP, Intermarche, Castorama, Rossmann), produkcyjnej (m.in. Alcatel-Lucent, Ruukki, Hochland, Stalexport, SECO/Warwick, Zentis, Kompania Piwowarska, PIOMA Odlewnia). Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu, kierownik Katedry Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, wykładowca wielu uczelni wyższych w Polsce oraz kierownik studiów podyplomowych ‘Menedżer Logistyki’. Autor ponad 80 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki, w tym m.in. książek "Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu", "Planowanie logistyczne" i "Controlling w zarządzaniu logistyką".

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego.

Posiada bogate doświadczenie praktyczne (ponad 150 projektów).  Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji a także wprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych. Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Jest autorem ponad 200 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu zarządczego. Kierownik kilku i wykonawca kilkunastu projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego dzięki zasiadaniu w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Przemysław Pytlak

Radca prawny, doktor nauk prawnych, występuje jako pełnomocnik wnioskodawców i beneficjentów przed sądami w zakresie ustalania statusu MŚP, składania protestów oraz przed instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy publicznej. W latach 2009-2016 pełnił funkcję koordynatora Wieloosobowego Stanowiska ds. Odwołań w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Opracował oraz uczestniczył w opracowaniu ok. 2000 rozstrzygnięć protestów oraz ponad 230 odpowiedzi na skargi, składane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Współautor opracowanego przez LAWP dokumentu pt. „Vademecum MSP – określenie statusu MSP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje”; współautor wzoru umowy o finansowanie, na podstawie której od 2009 r. pośrednicy finansowi wdrażali w ramach RPO WL instrumenty inżynierii finansowej; współautor wzorów umów o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020, przyjętych dla Działania 1.2 (Badania celowe), Działania 1.3 (Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach) oraz Działania 1.5 (Bon na patent). Równolegle, od 2012 roku współpracował z Kancelarią Adwokacką Piotra Skawińskiego, uczestnicząc w opracowywaniu szeregu opinii prawnych i ekspertyz dla beneficjentów pomocy publicznej, udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych.

Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Rafał Andrzejewski

Ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat).

Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Robert Głos

Wieloletni praktyk Lean Manufacturing, Kaizen, zarządzania projektami, logistyką, zmianą i przedsiębiorstwem oraz prowadzi szkolenia z tych dziedzin. Przez wiele lat był związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielnym specjalistą w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektorem generalnym i dyrektorem zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych.

Robert Gostkowski

Od 2000 r. koordynuje działania oraz prowadzi szkolenia i konsultacje wspomagające wdrażanie Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, AQAP, ISO 27001 w instytucjach administracji publicznej, jednostkach ochrony zdrowia, firmach komercyjnych, przedsiębiorstwach i bankach, Od 2000 trener (wykładowca) Urzędu Służby Cywil., Auditor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland, Wykładowca na studiach podyplomowych, specjalista z zakresu prawa konsumenckiego.

Sergiusz Kuczyński

Ekspert ds. handlu zagranicznego, doradca, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny, Doktorant Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych.
Współautor "Vademecum polskiego przedsiębiorcy na Ukrainie" (2008), monografii poświęconej międzynarodowych stosunków gospodarczych w Europie Wschodniej (UMCS).

Współpracował w charakterze autora artykułów dotyczących handlu zagranicznego z portalem Eksportuj.pl . Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował w dziale eksportu Firmy Cukierniczej "Solidarność", Intrall Polska, dziale logistyki międzynarodowej PZ Cormay, Macrochem. Obecnie jest zaangażowany w rozwój projektu MagazynyPolska.pl (www.magazynypolska.pl), w którym jest odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę inwestorów zagranicznych.

Włodzimierz Gawroński

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, w procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzania projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.

Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z  tytułem magistra Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z tytułem magistra, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA.( Master of Business Administration). Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. Jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ryzykiem i komunikacją, ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE 2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem oraz antykorupcji. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu.

Wojciech Woźniczka

Certyfikowany Międzynarodowy Coach ICC. Od prawie 20 lat wspiera firmy i osoby prywatne w negocjacjach i sprzedaży, coachingu dla menedżerów zarządzających sprzedażą.

Autor bestsellera NEGOCJUJ! Oraz kilku innych książek o sprzedaży i negocjacjach. Zdobywca prestiżowej nagrody Polish National Sales Awards w kategorii Najlepszy Trener Sprzedaży w Polsce w 2013 roku. Pracując w Banku budował strategie sprzedaży i negocjacji w podległych Oddziałach i kierował sprzedażą kluczowych produktów. Na co dzień sam inwestuje oraz uczestniczy i wspiera swoich klientów w  negocjacjach na rynku nieruchomości.  W swojej karierze zawodowej był związany z 5 Bankami i przeszedł drogę od sprzedawcy do Regionalnego Menedżera Sprzedaży Kierował Zespołem Trenerów odpowiedzialnych za wyniki sprzedaży w 6 Regionach. Prowadził szkolenia ze sprzedaży i negocjacji dla największych firm w kraju, m.in. dla PKO BP, PZU, Facebook, Tesco Polska, Alior Banku, Getin Noble Banku, UPC Polska, Tchibo, Open Finance, Leroy Merlin i wielu innych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.