Referencje ze szkoleń

EMET- IMPEX Sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu gospodarki magazynowej )

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ( Szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej )

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ( Szkolenie z zakresu komercjalizacji wiedzy )

De Detrich- Technika Grzewcza Sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu komunikacji z klientem )

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ( Szkolenie z zakresu pomocy publicznej )

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( Szkolenie z zakresu określania statusu MŚP )

Tryumf sp. z o. o - Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla Pracowników firmy

ZETO sp. z o. o. ( szkolenie akredytowane z egzaminem z zakresu M_o_R® Foundation )

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu ( Szkolenie z zakresu zarządzania dokumentacją w instytucji )

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( Wielkopolski Oddział Regionalny )

Frima Handlowo-Usługowa Bial-Mich ( Szkolenie z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta )

GPEC sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych )

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala ( Cykl szkoleń dla Pracowników z finansów publicznych i obsługi trudnego interesanta )

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ( Szkolenie z zakresu mowy ciała w obsłudze klienta w UW )

MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie ( Szkolenie z zakresu prawa budowlanego )

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu zarządzania budynkami )

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów ( Szkolenie z zakresu finansów dla niefinansistów )

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu prawa budowlanego )

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ( Szkolenie z zakresu HCV )

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ( Szkolenie z zakresu procedury odwoławczej )

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ( Szkolenie z zakresu zamówień publicznych )