Szkolenia otwarte

Tytuł Termin Miejsce Koszt netto
Windykacja dla księgowych 07/08/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
13/10/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
17/11/2023 Lublin 600 zł Zgłoś się
11/12/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
Kurs kancelaryjno archiwalny 1 stopnia (30 h) 19/06/2023 - 04/07/2023 Lublin 1200 zł Zgłoś się
KURS Proces inwestycyjny w praktyce (30 h) 06/11/2023 - 14/12/2023 On-line 1700 zł Zgłoś się
Księgowość przedsiębiorstw w projektach - rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE 19/06/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
13/11/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Zarządzanie zasobami ludzkimi - KURS (30 H) 15/09/2023 - 19/10/2023 Lublin 2000 zł Zgłoś się
Finanse dla niefinansistów ( jak rozmawiać z księgową ) 28/09/2023 - 29/09/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
11/12/2023 - 12/12/2023 On-line 670 zł Zgłoś się
Windykacje znajomość podstawowych procedur prawnych 19/06/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
17/07/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
11/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
12/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Windykacja – techniki tzw. miękkie (czyli przed wejściem na drogę prawną) 25/09/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
30/11/2023 Poznań 690 zł Zgłoś się
Czas i ewidencja pracy kierowców nowość 14/09/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
20/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
01/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Proces budowlany w praktyce zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi - wg aktualnych przepisów prawa budowlanego 12/12/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
Obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego 26/10/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
Fidic – punkt widzenia wykonawcy kontraktu 27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – praktyka i najnowsze orzecznictwo 04/09/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
13/12/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych 13/11/2023 - 14/11/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
Zasada konkurencyjności i zamówienia publiczne przy realizacji wydatków w ramach funduszy unijnych 11/10/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
05/12/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
Skuteczna komunikacja - warsztat umiejętności 27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
W jaki sposób prowadzić skuteczną sprzedaż i profesjonalną obsługę klienta 26/10/2023 - 27/10/2023 Poznań 1400 zł Zgłoś się
Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 23/11/2023 - 24/11/2023 On-line 720 zł Zgłoś się
Dostęp do informacji publicznej i informacji przetworzonej: praktyka i orzecznictwo - szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej 08/12/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
Zarządzanie procesami logistycznymi 16/06/2023 Kraków 650 zł Zgłoś się
15/09/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
11/12/2023 Lublin 550 zł Zgłoś się
Zarządzanie przedsiębiorstwem - logistyka i łańcuchy dostaw 02/10/2023 - 03/10/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
04/12/2023 - 05/12/2023 Kraków 1390 zł Zgłoś się
Zarządzanie zapasami 07/11/2023 Kraków 630 zł Zgłoś się
Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa 19/06/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
16/11/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
FACILITY MANAGEMENT - czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi 08/11/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
Rekrutacja i selekcja pracowników- planowanie zasobów pracowniczych 27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Systemy motywacyjne - efektywne motywowanie pracowników 08/11/2023 - 09/11/2023 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
Ustalanie statusu MŚP 06/12/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
Zarządzanie magazynem i zapasami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – SYSTEMY KLASY WMS 15/06/2023 - 16/06/2023 Warszawa 1390 zł Zgłoś się
05/10/2023 - 06/10/2023 Wrocław 1390 zł Zgłoś się
30/11/2023 - 01/12/2023 On-line 790 zł Zgłoś się
Windykacja sądowa procedury prawne wykorzystywane w windykacji należności 21/06/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
27/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska w urzędzie 16/11/2023 - 17/11/2023 On-line 770 zł Zgłoś się
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej, wymagania prawne i obowiązki 27/10/2023 On-line 360 zł Zgłoś się
Diagnoza słabych i mocnych stron zespołu pracowniczego z wykorzystaniem Badania FRIS® nowość 27/10/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Sygnalista w praktyce biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych nowość 16/11/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych nowość 11/10/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
Zakładanie, organizacja, funkcjonowanie i likwidacja spółek kapitałowych – aspekty prawno-podatkowe 15/09/2023 On-line 380 zł Zgłoś się
Zatrudnienie cudzoziemców na terenie Polski nowość 21/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Zatrudnianie obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nowość 08/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Techniki obrony i negocjacji ceny/warunków poza cenowych oraz radzenie sobie z obiekcjami/zastrzeżeniami klienta asertywność w praktyce nowość 29/09/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
06/11/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
07/12/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
Dokumentacja pracownicza od A DO Z nowość 16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach nowość 14/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
14/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku nowość 29/09/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
23/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Zasady higieny z elementami dobrych praktyk dla pracowników produkcyjnych 18/09/2023 Lublin 400 zł Zgłoś się
30/11/2023 On-line 250 zł Zgłoś się
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) pierwszym krokiem do systemu HACCP (dla właścicieli i pracowników nadzorujących) 06/09/2023 Lublin 400 zł Zgłoś się
01/12/2023 Lublin 400 zł Zgłoś się
SYSTEM HACCP – co to jest i jak go wdrożyć? (dla członków Zespołów HACCP) 06/11/2023 On-line 250 zł Zgłoś się
Doręczenia elektroniczne, ePUAP nowość 29/09/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
01/12/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
Nowy obowiązek rejestracji umów przez jednostki sektora finansów publicznych w centralnym, publicznym i jawnym rejestrze MF nowość 09/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
04/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Zarządzanie i budowanie zgranego zespołu współpracowników oraz wspieranie identyfikacji pracownika z zespołem 27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym nowość 28/08/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
04/10/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
08/12/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje z KPC nowość 28/08/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
30/11/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
ESTOŃSKI CIT z uwzględnieniem zmian w 2022 roku nowość 18/09/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
27/11/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
Asertywność i komunikacja dwustronna w relacjach biznesowych i pracowniczych nowość 30/11/2023 Wrocław 690 zł Zgłoś się
Molestowanie – MOBBING – dyskryminacja w miejscu pracy. Przeciwdziałanie molestowaniu i mobbingowi. nowość 12/11/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe nowość 20/11/2023 - 21/11/2023 On-line 670 zł Zgłoś się
Efektywne zarządzanie czasem ( z uwzględnieniem pracy zdalnej ) nowość 09/11/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
Zasady zawierania i zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym B2B nowość 22/11/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
Prawo celne i dokumentacja w tym zakresie (podstawy) 10/10/2023 - 11/10/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych nowość 11/12/2023 On-line 310 zł Zgłoś się
Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości 05/07/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
02/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
04/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Zarządzanie projektami ( podstawy ) nowość 26/09/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa nowość 19/06/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
30/11/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
Księgowość projektów unijnych dla JST nowość 04/10/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA -prawo budowlane i pozostałe akty prawne w zakresie dotyczącym ich sporządzania nowość 23/11/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
Marketing i promocja usług w przedsiębiorstwie -warsztat praktyczny 16/11/2023 - 17/11/2023 Poznań 1400 zł Zgłoś się
Trening umiejętności menedżerskich 16/10/2023 - 17/10/2023 Kraków 1400 zł Zgłoś się
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
04/12/2023 - 05/12/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
WARSZTATY EXCEL - element finansów oraz narzędzie do modelowania i analizy danych 12/10/2023 - 13/10/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
27/11/2023 - 28/11/2023 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
Podnoszenie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa nowość 04/12/2023 - 05/12/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
Karnoprawna ochrona zamówień publicznych – wybrane problemy praktyki nowość 28/09/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
30/11/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
Archiwizacja dokumentacji -zasady, korzyści, konsekwencje naruszeń 03/07/2023 Kraków 690 zł Zgłoś się
02/10/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
11/12/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
14/12/2023 Lublin 350 zł Zgłoś się
Formy działalności gospodarczej i zabezpieczenia należności w aspekcie windykacji należności. Jak zawierać kontrakty handlowe, aby zminimalizować ryzyko braku zapłaty nowość 19/06/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
13/09/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
15/11/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
13/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Organizacja windykacji w przedsiębiorstwie przemysłowym i handlowym. Proces windykacji należności w praktyce nowość 03/07/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
20/09/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
14/12/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
Podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany i podpis kwalifikowany – praktyczne zastosowanie, uregulowania i skutki prawne 18/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
30/11/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
RODO w instytucjach publicznych nowość 29/09/2023 On-line 285 zł Zgłoś się
Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych nowość 17/11/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
Rozliczanie projektów unijnych 27/09/2023 On-line 285 zł Zgłoś się
Zarządzanie projektami unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych 05/12/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
RODO w PZP nowość 26/10/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
05/12/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. (Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego). 27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Pracownik HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) (KURS 5 dni w godz. 17-20) nowość 04/12/2023 - 08/12/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
Pracownik biurowo-administracyjny (Kurs 5 dni w godz. 17-20 ) nowość 16/10/2023 - 20/10/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
Savoir vivre oraz elementy protokołu dyplomatycznego w praktyce ( KURS 5 dni w godz. 17-20 ) nowość 23/10/2023 - 27/10/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
CHARYZMATYCZNY LIDER – trening menedżerski 16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie grupy. 13/06/2023 Poznań 660 zł Zgłoś się
05/10/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
14/11/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Profesjonalna obsługa klienta 28/09/2023 - 29/09/2023 Poznań 1400 zł Zgłoś się
29/11/2023 - 30/11/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
Komunikacja w procesie sprzedaży i obsługi klienta 27/11/2023 - 29/11/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
Rachunkowość zarządcza - projektowanie systemu 16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie kosztami i budżetowanie- warsztaty wspierające podejmowanie decyzji finansowych 16/10/2023 - 17/10/2023 Kraków 1390 zł Zgłoś się
Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia 27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie spółką w kontekście pełnienia funkcji członka zarządu, prokurenta, stanowiska kierowniczego 16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Skuteczna komunikacja interpersonalna 29/09/2023 Warszawa 680 zł Zgłoś się
08/12/2023 Kraków 680 zł Zgłoś się
Specjalista Zamówień Publicznych dla Wykonawców - kurs umiejętności praktycznych (KURS 30h/4 dni) 14/11/2023 - 12/12/2023 Lublin 2000 zł Zgłoś się
Auditor wewnętrzny ISO 9001– kurs podstawowy i zajęcia doskonalące wiedzę i umiejętności auditorskie nowość 15/06/2023 - 16/06/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
02/10/2023 - 03/10/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
07/12/2023 - 08/12/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
Przywódca przyszłości - kompetencje liderów przyszłej dekady nowość 14/09/2023 - 15/09/2023 Wrocław 1600 zł Zgłoś się
07/12/2023 - 08/12/2023 Lublin 1300 zł Zgłoś się
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h) Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Podatki dochodowe i VAT zmiany oraz aktualny stan prawny Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Trening menedżerski – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi Aktualnie nie prowadzimy zapisów
System HACCP. wymagania GHP, GMP dla producentów i dystrybutorów żywności Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami umiejętności menedżerskich Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Sygnaliści krok po kroku – od przepisów do dokumentacji nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
SKUTECZNE DELEGOWANIE ZADAŃ program szkolenia dla LIDERÓW, MENEDŻERÓW, KIEROWNIKÓW, BRYGADZISTÓW… wszystkich osób zarządzających innymi i zespołami nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zawód tutora w działaniach nastawionych na wynik Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Warsztaty perswazji, asertywności i kreatywnego rozwiązywania konfliktów Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Kreatywna autoprezentacja w praktyce Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z biologią mózgu? Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Jak prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne z wykorzystaniem gry dr RefleksJA? Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Co wam w duszy gra? Szkolenie z wykorzystaniem gry dr RefleksJA Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Kurs LIDERA Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Warsztat rozwoju osobistego Aktualnie nie prowadzimy zapisów
POLSKI ŁAD - zmiany w podatkach od lipca 2022 roku nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia w 2023 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r. nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Podatek dochodowy oraz składka zdrowotna od 2022 roku nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zarządzanie zadaniami w czasie oraz wypalenie zawodowe nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zasady funkcjonowania komunalnych spółek z o.o. w tym Rad Nadzorczych z uwzględnieniem nowelizacji z 13.10.2022 r. nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zmiany w podatkach dochodowych i VAT nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualne zmiany w Kodeksie Pracy w czasie pracy i urlopach, nowe obowiązki nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Rodo w dostępie do informacji publicznej nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
RODO w KPA nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
WZORCOWA DOKUMENTACJA- PROCEDURA KONTROLI TRZEŹWOŚCI PRZEZ PRACODAWCĘ OD 21 LUTEGO 2023r. ORAZ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO WPROWADZENIA PRACY ZDALNEJ W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY. ZFSS A RODO nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
07/08/2023
On-line
13/10/2023
On-line
17/11/2023
Lublin
11/12/2023
On-line
06/11/2023 - 14/12/2023
On-line
28/09/2023 - 29/09/2023
Lublin
11/12/2023 - 12/12/2023
On-line
19/06/2023
On-line
17/07/2023
On-line
11/10/2023
On-line
12/12/2023
On-line
14/09/2023
On-line
20/10/2023
On-line
01/12/2023
On-line
27/11/2023 - 29/11/2023
Zakopane
16/06/2023
Kraków
15/09/2023
On-line
11/12/2023
Lublin
02/10/2023 - 03/10/2023
Warszawa
04/12/2023 - 05/12/2023
Kraków
07/11/2023
Kraków
06/12/2023
On-line
15/06/2023 - 16/06/2023
Warszawa
05/10/2023 - 06/10/2023
Wrocław
30/11/2023 - 01/12/2023
On-line
16/10/2023 - 18/10/2023
Zakopane
29/09/2023
On-line
23/11/2023
On-line
29/09/2023
On-line
01/12/2023
On-line
28/08/2023
On-line
04/10/2023
On-line
08/12/2023
On-line
28/08/2023
On-line
30/11/2023
Warszawa
18/09/2023
On-line
27/11/2023
On-line
26/09/2023
On-line
19/06/2023
On-line
30/11/2023
On-line
16/10/2023 - 17/10/2023
Kraków
16/10/2023 - 18/10/2023
Zakopane
04/12/2023 - 05/12/2023
Warszawa
12/10/2023 - 13/10/2023
Warszawa
27/11/2023 - 28/11/2023
Wrocław
04/12/2023 - 05/12/2023
On-line
03/07/2023
Kraków
02/10/2023
On-line
11/12/2023
Warszawa
14/12/2023
Lublin
29/09/2023
On-line
nowość
RODO w PZP
26/10/2023
On-line
05/12/2023
On-line
16/10/2023 - 18/10/2023
Zakopane
13/06/2023
Poznań
05/10/2023
On-line
14/11/2023
Warszawa
28/09/2023 - 29/09/2023
Poznań
29/11/2023 - 30/11/2023
Warszawa
29/09/2023
Warszawa
08/12/2023
Kraków
15/06/2023 - 16/06/2023
Lublin
02/10/2023 - 03/10/2023
Lublin
07/12/2023 - 08/12/2023
Lublin
14/09/2023 - 15/09/2023
Wrocław
07/12/2023 - 08/12/2023
Lublin
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
nowość
RODO w KPA
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Nie znalazłeś/aś szkolenia, które Cię interesuje? Zadzwoń 81 532 62 06 lub napisz biuro@orylion.pl

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

81 532 62 06

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.