Szkolenia otwarte

Tytuł Termin Miejsce Koszt netto
Windykacja dla księgowych 14/04/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
07/08/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
13/10/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
17/11/2023 Lublin 600 zł Zgłoś się
11/12/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
Kurs kancelaryjno archiwalny 1 stopnia (30 h) 19/06/2023 - 04/07/2023 Lublin 1200 zł Zgłoś się
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h) 22/05/2023 - 06/06/2023 On-line 1340 zł Zgłoś się
KURS Proces inwestycyjny w praktyce (30 h) 15/05/2023 - 12/06/2023 On-line 1700 zł Zgłoś się
06/11/2023 - 14/12/2023 On-line 1700 zł Zgłoś się
Księgowość przedsiębiorstw w projektach - rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE 24/02/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
19/06/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
13/11/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Zarządzanie zasobami ludzkimi - KURS (30 H) 14/04/2023 - 17/05/2023 On-line 1700 zł Zgłoś się
15/09/2023 - 19/10/2023 Lublin 2000 zł Zgłoś się
Finanse dla niefinansistów ( jak rozmawiać z księgową ) 16/03/2023 - 17/03/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
18/05/2023 - 19/05/2023 On-line 670 zł Zgłoś się
28/09/2023 - 29/09/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
11/12/2023 - 12/12/2023 On-line 670 zł Zgłoś się
Windykacje znajomość podstawowych procedur prawnych 19/06/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
17/07/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
11/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
12/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Windykacja – techniki tzw. miękkie (czyli przed wejściem na drogę prawną) 24/02/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
31/05/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
25/09/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
30/11/2023 Poznań 690 zł Zgłoś się
Czas i ewidencja pracy kierowców nowość 09/02/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
21/04/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
06/06/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
14/09/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
20/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
01/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Proces budowlany w praktyce zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 27/02/2023 - 28/02/2023 On-line 700 zł Zgłoś się
16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi - wg aktualnych przepisów prawa budowlanego 12/05/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
12/12/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
Obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego 25/04/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
26/10/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
Fidic – punkt widzenia wykonawcy kontraktu 15/02/2023 - 16/02/2023 On-line 750 zł Zgłoś się
27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – praktyka i najnowsze orzecznictwo 23/03/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
04/09/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
13/12/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych 30/03/2023 - 31/03/2023 On-line 600 zł Zgłoś się
15/05/2023 - 17/05/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
13/11/2023 - 14/11/2023 On-line 600 zł Zgłoś się
Zasada konkurencyjności i zamówienia publiczne przy realizacji wydatków w ramach funduszy unijnych 21/04/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
17/05/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
11/10/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
05/12/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
Skuteczna komunikacja - warsztat umiejętności 21/02/2023 - 22/02/2023 Lublin 960 zł Zgłoś się
09/05/2023 - 10/05/2023 Poznań 1400 zł Zgłoś się
27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
W jaki sposób prowadzić skuteczną sprzedaż i profesjonalną obsługę klienta 22/02/2023 - 23/02/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
24/04/2023 - 25/04/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
01/06/2023 - 02/06/2023 On-line 750 zł Zgłoś się
26/10/2023 - 27/10/2023 Poznań 1400 zł Zgłoś się
Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 15/05/2023 - 17/05/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
23/11/2023 - 24/11/2023 On-line 720 zł Zgłoś się
Dostęp do informacji publicznej i informacji przetworzonej: praktyka i orzecznictwo - szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej 05/06/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
08/12/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
Zarządzanie procesami logistycznymi 26/04/2023 Kraków 650 zł Zgłoś się
15/09/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
11/12/2023 Lublin 550 zł Zgłoś się
Zarządzanie przedsiębiorstwem - logistyka i łańcuchy dostaw 15/05/2023 - 17/05/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
02/10/2023 - 03/10/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
04/12/2023 - 05/12/2023 Kraków 1390 zł Zgłoś się
Zarządzanie zapasami 24/05/2023 Warszawa 680 zł Zgłoś się
07/11/2023 Kraków 630 zł Zgłoś się
Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa 15/03/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
19/06/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
16/11/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
FACILITY MANAGEMENT - czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi 29/03/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
08/11/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
Rekrutacja i selekcja pracowników- planowanie zasobów pracowniczych 21/02/2023 - 22/02/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
15/05/2023 - 16/05/2023 On-line 770 zł Zgłoś się
27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Systemy motywacyjne - efektywne motywowanie pracowników 15/02/2023 - 16/02/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
15/05/2023 - 17/05/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
08/11/2023 - 09/11/2023 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
Ustalanie statusu MŚP 20/04/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
06/12/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
Zarządzanie magazynem i zapasami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – SYSTEMY KLASY WMS 19/04/2023 - 20/04/2023 Kraków 1390 zł Zgłoś się
15/06/2023 - 16/06/2023 Warszawa 1390 zł Zgłoś się
05/10/2023 - 06/10/2023 Wrocław 1390 zł Zgłoś się
30/11/2023 - 01/12/2023 On-line 790 zł Zgłoś się
Windykacja sądowa procedury prawne wykorzystywane w windykacji należności 22/03/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
21/06/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
27/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska w urzędzie 20/04/2023 - 21/04/2023 On-line 770 zł Zgłoś się
16/11/2023 - 17/11/2023 On-line 770 zł Zgłoś się
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej, wymagania prawne i obowiązki 18/05/2023 On-line 360 zł Zgłoś się
27/10/2023 On-line 360 zł Zgłoś się
Sygnaliści krok po kroku – od przepisów do dokumentacji nowość 10/05/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
Diagnoza słabych i mocnych stron zespołu pracowniczego z wykorzystaniem Badania FRIS® nowość 17/03/2023 Lublin 500 zł Zgłoś się
06/06/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
27/10/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Sygnalista w praktyce biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych nowość 16/11/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych nowość 14/03/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
05/06/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
11/10/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
Zakładanie, organizacja, funkcjonowanie i likwidacja spółek kapitałowych – aspekty prawno-podatkowe 14/04/2023 Lublin 600 zł Zgłoś się
15/09/2023 On-line 380 zł Zgłoś się
Zatrudnienie cudzoziemców na terenie Polski nowość 28/02/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
17/05/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
21/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Zatrudnianie obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nowość 08/03/2023 Lublin 550 zł Zgłoś się
01/06/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
08/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Techniki obrony i negocjacji ceny/warunków poza cenowych oraz radzenie sobie z obiekcjami/zastrzeżeniami klienta asertywność w praktyce nowość 23/03/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
25/05/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
29/09/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
06/11/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
07/12/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
Dokumentacja pracownicza od A DO Z nowość 15/05/2023 - 17/05/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach nowość 09/02/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
19/04/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
06/06/2023 Kraków 690 zł Zgłoś się
14/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
14/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku nowość 17/02/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
26/05/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
29/09/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
23/11/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Zasady higieny z elementami dobrych praktyk dla pracowników produkcyjnych 30/03/2023 Lublin 400 zł Zgłoś się
06/06/2023 On-line 250 zł Zgłoś się
18/09/2023 Lublin 400 zł Zgłoś się
30/11/2023 On-line 250 zł Zgłoś się
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) pierwszym krokiem do systemu HACCP (dla właścicieli i pracowników nadzorujących) 21/04/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
06/09/2023 Lublin 400 zł Zgłoś się
01/12/2023 Lublin 400 zł Zgłoś się
SYSTEM HACCP – co to jest i jak go wdrożyć? (dla członków Zespołów HACCP) 23/02/2023 On-line 250 zł Zgłoś się
29/05/2023 Lublin 400 zł Zgłoś się
06/11/2023 On-line 250 zł Zgłoś się
Doręczenia elektroniczne, ePUAP nowość 15/03/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
22/05/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
29/09/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
01/12/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
Nowy obowiązek rejestracji umów przez jednostki sektora finansów publicznych w centralnym, publicznym i jawnym rejestrze MF nowość 09/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
04/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Zarządzanie i budowanie zgranego zespołu współpracowników oraz wspieranie identyfikacji pracownika z zespołem 23/02/2023 - 24/02/2023 Lublin 960 zł Zgłoś się
11/05/2023 - 12/05/2023 On-line 600 zł Zgłoś się
27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym nowość 21/04/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
01/06/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
28/08/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
04/10/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
08/12/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
Windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje z KPC nowość 31/03/2023 Poznań 690 zł Zgłoś się
28/08/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
30/11/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
POLSKI ŁAD - zmiany w podatkach od lipca 2022 roku nowość 21/03/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia w 2023 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r. nowość 22/02/2023 On-line 295 zł Zgłoś się
27/04/2023 On-line 295 zł Zgłoś się
ESTOŃSKI CIT z uwzględnieniem zmian w 2022 roku nowość 29/03/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
19/05/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
18/09/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
27/11/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
Podatek dochodowy oraz składka zdrowotna od 2022 roku nowość 31/03/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
Asertywność i komunikacja dwustronna w relacjach biznesowych i pracowniczych nowość 15/02/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
15/05/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
30/11/2023 Wrocław 690 zł Zgłoś się
Molestowanie – MOBBING – dyskryminacja w miejscu pracy. Przeciwdziałanie molestowaniu i mobbingowi. nowość 23/03/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
12/11/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe nowość 15/05/2023 - 17/05/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
20/11/2023 - 21/11/2023 On-line 670 zł Zgłoś się
Efektywne zarządzanie czasem ( z uwzględnieniem pracy zdalnej ) nowość 08/03/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
18/05/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
09/11/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
Zasady funkcjonowania komunalnych spółek z o.o. w tym Rad Nadzorczych z uwzględnieniem nowelizacji z 13.10.2022 r. nowość 24/04/2023 On-line 360 zł Zgłoś się
Zasady zawierania i zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym B2B nowość 12/05/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
22/11/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
Prawo celne i dokumentacja w tym zakresie (podstawy) 27/03/2023 - 28/03/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
10/10/2023 - 11/10/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych nowość 24/04/2023 On-line 310 zł Zgłoś się
11/12/2023 On-line 310 zł Zgłoś się
Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości 24/02/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
05/07/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
02/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
04/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Zmiany w podatkach dochodowych i VAT nowość 17/02/2023 Poznań 690 zł Zgłoś się
10/03/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
03/04/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Aktualne zmiany w Kodeksie Pracy w czasie pracy i urlopach, nowe obowiązki nowość 10/02/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
30/03/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
27/04/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
05/06/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
Zarządzanie projektami ( podstawy ) nowość 20/02/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
26/09/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa nowość 19/06/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
30/11/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
Księgowość projektów unijnych dla JST nowość 13/03/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
04/10/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA -prawo budowlane i pozostałe akty prawne w zakresie dotyczącym ich sporządzania nowość 22/03/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
23/11/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
Marketing i promocja usług w przedsiębiorstwie -warsztat praktyczny 15/05/2023 - 17/05/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
16/11/2023 - 17/11/2023 Poznań 1400 zł Zgłoś się
Trening umiejętności menedżerskich 15/05/2023 - 17/05/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
16/10/2023 - 17/10/2023 Kraków 1400 zł Zgłoś się
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 27/02/2023 - 28/02/2023 Kraków 1400 zł Zgłoś się
20/04/2023 - 21/04/2023 On-line 660 zł Zgłoś się
16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
04/12/2023 - 05/12/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
WARSZTATY EXCEL - element finansów oraz narzędzie do modelowania i analizy danych 27/04/2023 - 28/04/2023 On-line 670 zł Zgłoś się
12/10/2023 - 13/10/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
27/11/2023 - 28/11/2023 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
Podnoszenie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa nowość 18/05/2023 - 19/05/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
04/12/2023 - 05/12/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
Karnoprawna ochrona zamówień publicznych – wybrane problemy praktyki nowość 24/02/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
19/05/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
28/09/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
30/11/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
Archiwizacja dokumentacji -zasady, korzyści, konsekwencje naruszeń 22/03/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
03/07/2023 Kraków 690 zł Zgłoś się
02/10/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
11/12/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
14/12/2023 Lublin 350 zł Zgłoś się
Formy działalności gospodarczej i zabezpieczenia należności w aspekcie windykacji należności. Jak zawierać kontrakty handlowe, aby zminimalizować ryzyko braku zapłaty nowość 19/06/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
13/09/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
15/11/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
13/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Organizacja windykacji w przedsiębiorstwie przemysłowym i handlowym. Proces windykacji należności w praktyce nowość 03/07/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
20/09/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
14/12/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
Podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany i podpis kwalifikowany – praktyczne zastosowanie, uregulowania i skutki prawne 28/03/2023 Lublin 550 zł Zgłoś się
31/05/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
18/10/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
30/11/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
RODO w instytucjach publicznych nowość 20/03/2023 On-line 285 zł Zgłoś się
29/09/2023 On-line 285 zł Zgłoś się
Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych nowość 26/04/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
17/11/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
Rozliczanie projektów unijnych 27/09/2023 On-line 285 zł Zgłoś się
Zarządzanie projektami unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych 19/05/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
05/12/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
Rodo w dostępie do informacji publicznej nowość 30/05/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
RODO w KPA nowość 08/03/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
RODO w PZP nowość 17/03/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
21/04/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
26/05/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
26/10/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
05/12/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. (Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego). 27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Pracownik HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) (KURS 5 dni w godz. 17-20) nowość 17/04/2023 - 21/04/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
04/12/2023 - 08/12/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
Pracownik biurowo-administracyjny (Kurs 5 dni w godz. 17-20 ) nowość 24/05/2023 - 28/05/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
16/10/2023 - 20/10/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
Savoir vivre oraz elementy protokołu dyplomatycznego w praktyce ( KURS 5 dni w godz. 17-20 ) nowość 20/02/2023 - 28/02/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
22/05/2023 - 26/05/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
23/10/2023 - 27/10/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
CHARYZMATYCZNY LIDER – trening menedżerski 01/03/2023 - 02/03/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie grupy. 19/04/2023 Lublin 550 zł Zgłoś się
13/06/2023 Poznań 660 zł Zgłoś się
05/10/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
14/11/2023 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Profesjonalna obsługa klienta 23/03/2023 - 24/03/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
28/09/2023 - 29/09/2023 Poznań 1400 zł Zgłoś się
29/11/2023 - 30/11/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
Komunikacja w procesie sprzedaży i obsługi klienta 20/02/2023 - 21/02/2023 Poznań 1400 zł Zgłoś się
05/06/2023 - 06/06/2023 Kraków 1400 zł Zgłoś się
27/11/2023 - 29/11/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
Rachunkowość zarządcza - projektowanie systemu 16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie kosztami i budżetowanie- warsztaty wspierające podejmowanie decyzji finansowych 23/03/2023 - 24/03/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
16/10/2023 - 17/10/2023 Kraków 1390 zł Zgłoś się
Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia 25/05/2023 - 26/05/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
27/11/2023 - 29/11/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie spółką w kontekście pełnienia funkcji członka zarządu, prokurenta, stanowiska kierowniczego 15/05/2023 - 16/05/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
16/10/2023 - 18/10/2023 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Skuteczna komunikacja interpersonalna 14/04/2023 Lublin 550 zł Zgłoś się
29/09/2023 Warszawa 680 zł Zgłoś się
08/12/2023 Kraków 680 zł Zgłoś się
Specjalista Zamówień Publicznych dla Wykonawców - kurs umiejętności praktycznych (KURS 30h/4 dni) 17/02/2023 - 10/03/2023 Lublin 2000 zł Zgłoś się
20/04/2023 - 16/05/2023 On-line 1700 zł Zgłoś się
14/11/2023 - 12/12/2023 Lublin 2000 zł Zgłoś się
Auditor wewnętrzny ISO 9001– kurs podstawowy i zajęcia doskonalące wiedzę i umiejętności auditorskie nowość 13/02/2023 - 14/02/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
24/04/2023 - 25/04/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
15/06/2023 - 16/06/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
02/10/2023 - 03/10/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
07/12/2023 - 08/12/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
Podatki dochodowe i VAT zmiany oraz aktualny stan prawny Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Trening menedżerski – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi Aktualnie nie prowadzimy zapisów
System HACCP. wymagania GHP, GMP dla producentów i dystrybutorów żywności Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami umiejętności menedżerskich Aktualnie nie prowadzimy zapisów
SKUTECZNE DELEGOWANIE ZADAŃ program szkolenia dla LIDERÓW, MENEDŻERÓW, KIEROWNIKÓW, BRYGADZISTÓW… wszystkich osób zarządzających innymi i zespołami nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zawód tutora w działaniach nastawionych na wynik Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Warsztaty perswazji, asertywności i kreatywnego rozwiązywania konfliktów Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Kreatywna autoprezentacja w praktyce Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z biologią mózgu? Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Jak prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne z wykorzystaniem gry dr RefleksJA? Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Co wam w duszy gra? Szkolenie z wykorzystaniem gry dr RefleksJA Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Kurs LIDERA Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Warsztat rozwoju osobistego Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zarządzanie zadaniami w czasie oraz wypalenie zawodowe nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
14/04/2023
Warszawa
07/08/2023
On-line
13/10/2023
On-line
17/11/2023
Lublin
11/12/2023
On-line
15/05/2023 - 12/06/2023
On-line
06/11/2023 - 14/12/2023
On-line
14/04/2023 - 17/05/2023
On-line
15/09/2023 - 19/10/2023
Lublin
16/03/2023 - 17/03/2023
Warszawa
18/05/2023 - 19/05/2023
On-line
28/09/2023 - 29/09/2023
Lublin
11/12/2023 - 12/12/2023
On-line
19/06/2023
On-line
17/07/2023
On-line
11/10/2023
On-line
12/12/2023
On-line
24/02/2023
On-line
31/05/2023
Warszawa
25/09/2023
On-line
30/11/2023
Poznań
09/02/2023
On-line
21/04/2023
On-line
06/06/2023
On-line
14/09/2023
On-line
20/10/2023
On-line
01/12/2023
On-line
27/02/2023 - 28/02/2023
On-line
16/10/2023 - 18/10/2023
Zakopane
15/02/2023 - 16/02/2023
On-line
27/11/2023 - 29/11/2023
Zakopane
30/03/2023 - 31/03/2023
On-line
15/05/2023 - 17/05/2023
Zakopane
13/11/2023 - 14/11/2023
On-line
21/02/2023 - 22/02/2023
Lublin
09/05/2023 - 10/05/2023
Poznań
27/11/2023 - 29/11/2023
Zakopane
22/02/2023 - 23/02/2023
Lublin
24/04/2023 - 25/04/2023
Warszawa
01/06/2023 - 02/06/2023
On-line
26/10/2023 - 27/10/2023
Poznań
15/05/2023 - 17/05/2023
Zakopane
23/11/2023 - 24/11/2023
On-line
26/04/2023
Kraków
15/09/2023
On-line
11/12/2023
Lublin
15/05/2023 - 17/05/2023
Zakopane
02/10/2023 - 03/10/2023
Warszawa
04/12/2023 - 05/12/2023
Kraków
24/05/2023
Warszawa
07/11/2023
Kraków
21/02/2023 - 22/02/2023
Warszawa
15/05/2023 - 16/05/2023
On-line
27/11/2023 - 29/11/2023
Zakopane
15/02/2023 - 16/02/2023
Warszawa
15/05/2023 - 17/05/2023