Szkolenia otwarte

Tytuł Termin Miejsce Koszt netto
Windykacja dla księgowych 07/08/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
14/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
18/11/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
11/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Kurs kancelaryjno archiwalny 1 stopnia (30 h) 19/06/2024 - 04/07/2024 Lublin 1400 zł Zgłoś się
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h) 06/05/2024 - 06/06/2024 On-line 1340 zł Zgłoś się
KURS Proces inwestycyjny w praktyce (30 h) 15/05/2024 - 12/06/2024 On-line 2000 zł Zgłoś się
06/11/2024 - 16/12/2024 On-line 2000 zł Zgłoś się
Księgowość przedsiębiorstw w projektach - rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE 19/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
13/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zarządzanie zasobami ludzkimi - KURS (30 H) 13/09/2024 - 18/10/2024 Lublin 1700 zł Zgłoś się
Finanse dla niefinansistów ( jak rozmawiać z księgową ) 21/05/2024 - 22/05/2024 On-line 700 zł Zgłoś się
24/09/2024 - 25/09/2024 Lublin 1100 zł Zgłoś się
11/12/2024 - 12/12/2024 On-line 700 zł Zgłoś się
Windykacje znajomość podstawowych procedur prawnych 19/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
17/07/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
11/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
06/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Windykacja – techniki tzw. miękkie (czyli przed wejściem na drogę prawną) 31/05/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
25/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
29/11/2024 Poznań 690 zł Zgłoś się
Czas i ewidencja pracy kierowców nowość 25/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
06/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
12/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
21/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
02/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zarządzanie procesami logistycznymi 26/04/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
13/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
11/12/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
Proces budowlany w praktyce zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi - wg aktualnych przepisów prawa budowlanego 21/05/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
12/12/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego 24/04/2024
ostatnie wolne miejsca
On-line 580 zł Zgłoś się
25/10/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Fidic – punkt widzenia wykonawcy kontraktu 16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – praktyka i najnowsze orzecznictwo 04/09/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
10/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
13/11/2024 - 14/11/2024 On-line 900 zł Zgłoś się
Zasada konkurencyjności i zamówienia publiczne przy realizacji wydatków w ramach funduszy unijnych 17/05/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
11/10/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
04/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Skuteczna komunikacja - warsztat umiejętności 09/05/2024 - 10/05/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
W jaki sposób prowadzić skuteczną sprzedaż i profesjonalną obsługę klienta 24/04/2024 - 25/04/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
03/06/2024 - 04/06/2024 On-line 850 zł Zgłoś się
24/10/2024 - 25/10/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 16/05/2024 - 17/05/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
27/11/2024 - 28/11/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
Dostęp do informacji publicznej i informacji przetworzonej: praktyka i orzecznictwo - szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej 05/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
05/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zarządzanie przedsiębiorstwem - logistyka i łańcuchy dostaw 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
02/10/2024 - 03/10/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
04/12/2024 - 05/12/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
Zarządzanie zapasami 24/05/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
07/11/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa 19/06/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
21/11/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
FACILITY MANAGEMENT - czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi 08/11/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Rekrutacja i selekcja pracowników- planowanie zasobów pracowniczych 15/05/2024 - 16/05/2024 On-line 800 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Systemy motywacyjne - efektywne motywowanie pracowników 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
07/11/2024 - 08/11/2024 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
Ustalanie statusu MŚP 06/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Zarządzanie magazynem i zapasami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – SYSTEMY KLASY WMS 18/04/2024 - 19/04/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
03/10/2024 - 04/10/2024 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
27/11/2024 - 28/11/2024 On-line 870 zł Zgłoś się
Windykacja sądowa procedury prawne wykorzystywane w windykacji należności 21/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
28/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska w urzędzie 18/11/2024 - 19/11/2024 On-line 800 zł Zgłoś się
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej, wymagania prawne i obowiązki 22/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
28/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Sygnaliści krok po kroku – od przepisów do dokumentacji nowość 10/05/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Sygnalista w praktyce biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych nowość 19/11/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych nowość 07/06/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
11/10/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Zakładanie, organizacja, funkcjonowanie i likwidacja spółek kapitałowych – aspekty prawno-podatkowe 16/09/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
Zatrudnienie cudzoziemców na terenie Polski nowość 17/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
21/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zatrudnianie obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nowość 04/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
15/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Techniki obrony i negocjacji ceny/warunków poza cenowych oraz radzenie sobie z obiekcjami/zastrzeżeniami klienta asertywność w praktyce nowość 24/05/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
27/09/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
06/11/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
05/12/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
Dokumentacja pracownicza od A DO Z nowość 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach nowość 19/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
06/06/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
14/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku nowość 27/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
30/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
25/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zasady higieny z elementami dobrych praktyk dla pracowników produkcyjnych 06/06/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
18/09/2024 Lublin 450 zł Zgłoś się
27/11/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) pierwszym krokiem do systemu HACCP (dla właścicieli i pracowników nadzorujących) 22/04/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
06/09/2024 Lublin 450 zł Zgłoś się
02/12/2024 Lublin 450 zł Zgłoś się
SYSTEM HACCP – co to jest i jak go wdrożyć? (dla członków Zespołów HACCP) 23/05/2024 Lublin 450 zł Zgłoś się
06/11/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Doręczenia elektroniczne, ePUAP nowość 22/05/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
30/09/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
09/12/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
Zarządzanie i budowanie zgranego zespołu współpracowników oraz wspieranie identyfikacji pracownika z zespołem 13/05/2024 - 14/05/2024 On-line 800 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym nowość 22/04/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
06/06/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
28/08/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
04/10/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
09/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje z KPC nowość 28/08/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
28/11/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia nowość 30/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
ESTOŃSKI CIT nowość 20/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
18/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
27/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Asertywność i komunikacja dwustronna w relacjach biznesowych i pracowniczych nowość 15/05/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
28/11/2024 Wrocław 690 zł Zgłoś się
Molestowanie – MOBBING – dyskryminacja w miejscu pracy. Przeciwdziałanie molestowaniu i mobbingowi. nowość 12/11/2024 On-line 390 zł Zgłoś się
Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe nowość 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
20/11/2024 - 22/11/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Efektywne zarządzanie czasem ( z uwzględnieniem pracy zdalnej ) nowość 17/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
08/11/2024 Wrocław 690 zł Zgłoś się
Zasady zawierania i zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym B2B nowość 13/05/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
20/11/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Prawo celne i dokumentacja w tym zakresie (podstawy) 10/10/2024 - 11/10/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych nowość 24/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
11/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości 05/07/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
02/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
04/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Aktualne zmiany w Kodeksie Pracy w czasie pracy i urlopach, nowe obowiązki nowość 24/04/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
03/06/2024 Wrocław 690 zł Zgłoś się
29/11/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
Zarządzanie projektami ( podstawy ) nowość 26/09/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa nowość 19/06/2024 On-line 330 zł Zgłoś się
27/11/2024 On-line 330 zł Zgłoś się
Księgowość projektów unijnych dla JST nowość 04/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA -prawo budowlane i pozostałe akty prawne w zakresie dotyczącym ich sporządzania nowość 20/11/2024 On-line 600 zł Zgłoś się
Marketing i promocja usług w przedsiębiorstwie -warsztat praktyczny 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
14/11/2024 - 15/11/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
Trening umiejętności menedżerskich 16/05/2024 - 17/05/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 23/04/2024 - 24/04/2024 On-line 700 zł Zgłoś się
01/10/2024 - 02/10/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
WARSZTATY EXCEL - element finansów oraz narzędzie do modelowania i analizy danych 25/04/2024 - 26/04/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
14/10/2024 - 15/10/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
04/12/2024 - 05/12/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
10/12/2024 - 11/12/2024 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
Podnoszenie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa nowość 15/05/2024 - 16/05/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
04/12/2024 - 05/12/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
Karnoprawna ochrona zamówień publicznych – wybrane problemy praktyki nowość 21/05/2024 On-line 960 zł Zgłoś się
26/09/2024 On-line 960 zł Zgłoś się
27/11/2024 On-line 960 zł Zgłoś się
Archiwizacja dokumentacji -zasady, korzyści, konsekwencje naruszeń 03/07/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
02/10/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
13/12/2024 Lublin 420 zł Zgłoś się
Formy działalności gospodarczej i zabezpieczenia należności w aspekcie windykacji należności. Jak zawierać kontrakty handlowe, aby zminimalizować ryzyko braku zapłaty nowość 19/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
13/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
15/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
13/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Organizacja windykacji w przedsiębiorstwie przemysłowym i handlowym. Proces windykacji należności w praktyce nowość 03/07/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
20/09/2024 On-line 400,00 zł netto +23% VAT zł Zgłoś się
10/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany i podpis kwalifikowany – praktyczne zastosowanie, uregulowania i skutki prawne 27/05/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
18/10/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
29/11/2024 Lublin 550 zł Zgłoś się
RODO w instytucjach publicznych 23/09/2024 On-line 300 zł Zgłoś się
Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych nowość 26/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
18/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Rozliczanie projektów unijnych 27/09/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Zarządzanie projektami unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych 17/05/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
05/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Rodo w dostępie do informacji publicznej 20/05/2024 On-line 250 zł Zgłoś się
RODO w PZP 22/05/2024 On-line 280 zł Zgłoś się
29/10/2024 On-line 280 zł Zgłoś się
Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. (Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego). 16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Pracownik HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) (KURS 5 dni w godz. 17-20) nowość 14/10/2024 - 18/10/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
02/12/2024 - 06/12/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Pracownik biurowo-administracyjny (Kurs 5 dni w godz. 17-20 ) nowość 20/05/2024 - 24/05/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
14/10/2024 - 18/10/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Savoir vivre oraz elementy protokołu dyplomatycznego w praktyce ( KURS 5 dni w godz. 17-20 ) nowość 20/05/2024 - 24/05/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
21/10/2024 - 25/10/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
CHARYZMATYCZNY LIDER – trening menedżerski 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie grupy. 19/04/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
13/06/2024 Poznań 690 zł Zgłoś się
04/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
14/11/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Profesjonalna obsługa klienta 05/06/2024 - 06/06/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
26/09/2024 - 27/09/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
28/11/2024 - 29/11/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
Komunikacja w procesie sprzedaży i obsługi klienta 03/06/2024 - 04/06/2024 Lublin 1100 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Rachunkowość zarządcza - projektowanie systemu 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie kosztami i budżetowanie- warsztaty wspierające podejmowanie decyzji finansowych 16/10/2024 - 17/10/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia 22/05/2024 - 23/05/2024 On-line 900 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie spółką w kontekście pełnienia funkcji członka zarządu, prokurenta, stanowiska kierowniczego 15/05/2024 - 16/05/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Skuteczna komunikacja interpersonalna 27/09/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
09/12/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
Specjalista Zamówień Publicznych dla Wykonawców - kurs umiejętności praktycznych (KURS 30h/4 dni) 22/04/2024 - 28/05/2024 On-line 1800 zł Zgłoś się
14/11/2024 - 16/12/2024 Lublin 2300 zł Zgłoś się
Przywódca przyszłości - kompetencje liderów przyszłej dekady nowość 16/05/2024 - 17/05/2024 Warszawa 1600 zł Zgłoś się
12/09/2024 - 13/09/2024 Wrocław 1600 zł Zgłoś się
05/12/2024 - 06/12/2024 Lublin 1300 zł Zgłoś się
Podatki dochodowe i VAT zmiany oraz aktualny stan prawny Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Trening menedżerski – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi Aktualnie nie prowadzimy zapisów
System HACCP. wymagania GHP, GMP dla producentów i dystrybutorów żywności Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami umiejętności menedżerskich Aktualnie nie prowadzimy zapisów
SKUTECZNE DELEGOWANIE ZADAŃ program szkolenia dla LIDERÓW, MENEDŻERÓW, KIEROWNIKÓW, BRYGADZISTÓW… wszystkich osób zarządzających innymi i zespołami nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Nowy obowiązek rejestracji umów przez jednostki sektora finansów publicznych w centralnym, publicznym i jawnym rejestrze MF nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zawód tutora w działaniach nastawionych na wynik Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Warsztaty perswazji, asertywności i kreatywnego rozwiązywania konfliktów Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Kreatywna autoprezentacja w praktyce Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z biologią mózgu? Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Jak prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne z wykorzystaniem gry dr RefleksJA? Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Co wam w duszy gra? Szkolenie z wykorzystaniem gry dr RefleksJA Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Kurs LIDERA Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Warsztat rozwoju osobistego Aktualnie nie prowadzimy zapisów
POLSKI ŁAD - zmiany w podatkach nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Podatek dochodowy oraz składka zdrowotna nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zarządzanie zadaniami w czasie oraz wypalenie zawodowe nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zasady funkcjonowania komunalnych spółek z o.o. w tym Rad Nadzorczych nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zmiany w podatkach dochodowych i VAT nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
RODO w KPA Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Auditor wewnętrzny ISO 9001– kurs podstawowy i zajęcia doskonalące wiedzę i umiejętności auditorskie nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
WZORCOWA DOKUMENTACJA- PROCEDURA KONTROLI TRZEŹWOŚCI PRZEZ PRACODAWCĘ ORAZ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO WPROWADZENIA PRACY ZDALNEJ W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY. ZFSS A RODO nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
07/08/2024
On-line
14/10/2024
On-line
18/11/2024
Lublin
11/12/2024
On-line
15/05/2024 - 12/06/2024
On-line
06/11/2024 - 16/12/2024
On-line
21/05/2024 - 22/05/2024
On-line
24/09/2024 - 25/09/2024
Lublin
11/12/2024 - 12/12/2024
On-line
19/06/2024
On-line
17/07/2024
On-line
11/10/2024
On-line
06/12/2024
On-line
25/04/2024
On-line
06/06/2024
On-line
12/09/2024
On-line
21/10/2024
On-line
02/12/2024
On-line
26/04/2024
Kraków
13/09/2024
On-line
11/12/2024
Lublin
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
13/11/2024 - 14/11/2024
On-line
09/05/2024 - 10/05/2024
Poznań
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
24/04/2024 - 25/04/2024
Warszawa
03/06/2024 - 04/06/2024
On-line
24/10/2024 - 25/10/2024
Poznań
16/05/2024 - 17/05/2024
Kraków
27/11/2024 - 28/11/2024
Kraków
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
02/10/2024 - 03/10/2024
Warszawa
04/12/2024 - 05/12/2024
Kraków
24/05/2024
Warszawa
07/11/2024
Kraków
15/05/2024 - 16/05/2024
On-line
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
07/11/2024 - 08/11/2024
Wrocław
06/12/2024
On-line
18/04/2024 - 19/04/2024
Kraków
03/10/2024 - 04/10/2024
Wrocław
27/11/2024 - 28/11/2024
On-line
17/05/2024
On-line
21/11/2024
On-line
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
19/04/2024
On-line
06/06/2024
Kraków
14/11/2024
On-line
27/05/2024
On-line
30/09/2024
On-line
25/11/2024
On-line
22/05/2024
On-line
30/09/2024
On-line
09/12/2024
On-line
22/04/2024
On-line
06/06/2024
On-line
28/08/2024
On-line
04/10/2024
On-line
09/12/2024
On-line
28/08/2024
On-line
28/11/2024
Warszawa
20/05/2024
On-line
18/09/2024
On-line
27/11/2024
On-line
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
20/11/2024 - 22/11/2024
Zakopane
24/04/2024
On-line
11/12/2024
On-line
24/04/2024
Warszawa
03/06/2024
Wrocław
29/11/2024
Lublin
26/09/2024
On-line
19/06/2024
On-line
27/11/2024
On-line
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
14/11/2024 - 15/11/2024
Poznań
16/05/2024 - 17/05/2024
Kraków
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
23/04/2024 - 24/04/2024
On-line
01/10/2024 - 02/10/2024
Warszawa
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
25/04/2024 - 26/04/2024
Poznań
14/10/2024 - 15/10/2024
Warszawa
04/12/2024 - 05/12/2024
On-line
10/12/2024 - 11/12/2024
Wrocław
15/05/2024 - 16/05/2024
On-line
04/12/2024 - 05/12/2024
On-line
21/05/2024
On-line
26/09/2024
On-line
27/11/2024
On-line
03/07/2024
Kraków
02/10/2024
On-line
13/12/2024
Lublin
03/07/2024
On-line
20/09/2024
On-line
400,00 zł netto +23% VAT zł
10/12/2024
On-line
22/05/2024
On-line
29/10/2024
On-line
14/10/2024 - 18/10/2024
On-line
02/12/2024 - 06/12/2024
On-line
20/05/2024 - 24/05/2024
On-line
14/10/2024 - 18/10/2024
On-line
20/05/2024 - 24/05/2024
On-line
21/10/2024 - 25/10/2024
On-line
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
19/04/2024
Lublin
13/06/2024
Poznań
04/10/2024
On-line
14/11/2024
Warszawa
05/06/2024 - 06/06/2024
Kraków
26/09/2024 - 27/09/2024
Poznań
28/11/2024 - 29/11/2024
Warszawa
03/06/2024 - 04/06/2024
Lublin
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
22/05/2024 - 23/05/2024
On-line
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
27/09/2024
Warszawa
09/12/2024
Kraków
16/05/2024 - 17/05/2024
Warszawa
12/09/2024 - 13/09/2024
Wrocław
05/12/2024 - 06/12/2024
Lublin
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Nie znalazłeś/aś szkolenia, które Cię interesuje? Zadzwoń 81 532 62 06 lub napisz biuro@orylion.pl

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.