Szkolenia otwarte

Tytuł Termin Miejsce Koszt netto
Windykacja dla księgowych 11/12/2023 On-line 280 zł Zgłoś się
16/01/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
15/04/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
07/08/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
14/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
18/11/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
11/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Kurs kancelaryjno archiwalny 1 stopnia (30 h) 19/06/2024 - 04/07/2024 Lublin 1400 zł Zgłoś się
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h) 30/01/2024 - 15/02/2024 On-line 1340 zł Zgłoś się
06/05/2024 - 06/06/2024 On-line 1340 zł Zgłoś się
KURS Proces inwestycyjny w praktyce (30 h) 15/05/2024 - 12/06/2024 On-line 2000 zł Zgłoś się
06/11/2024 - 16/12/2024 On-line 2000 zł Zgłoś się
Księgowość przedsiębiorstw w projektach - rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE 23/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
19/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
13/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zarządzanie zasobami ludzkimi - KURS (30 H) 15/04/2024 - 24/05/2024 On-line 1700 zł Zgłoś się
13/09/2024 - 18/10/2024 Lublin 1700 zł Zgłoś się
Finanse dla niefinansistów ( jak rozmawiać z księgową ) 11/12/2023 - 12/12/2023 On-line 670 zł Zgłoś się
14/03/2024 - 15/03/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
21/05/2024 - 22/05/2024 On-line 700 zł Zgłoś się
24/09/2024 - 25/09/2024 Lublin 1100 zł Zgłoś się
11/12/2024 - 12/12/2024 On-line 700 zł Zgłoś się
Windykacje znajomość podstawowych procedur prawnych 12/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
23/01/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
19/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
17/07/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
11/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
06/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Windykacja – techniki tzw. miękkie (czyli przed wejściem na drogę prawną) 24/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
31/05/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
25/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
29/11/2024 Poznań 690 zł Zgłoś się
Czas i ewidencja pracy kierowców nowość 01/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
09/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
25/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
06/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
12/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
21/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
02/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zarządzanie procesami logistycznymi 01/02/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
26/04/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
13/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
11/12/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
Proces budowlany w praktyce zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 27/02/2024 - 28/02/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi - wg aktualnych przepisów prawa budowlanego 12/12/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
07/02/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
21/05/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
12/12/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego 23/01/2024 On-line 330 zł Zgłoś się
25/04/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
25/10/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Fidic – punkt widzenia wykonawcy kontraktu 15/02/2024 - 16/02/2024 On-line 830 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – praktyka i najnowsze orzecznictwo 13/12/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
27/03/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
04/09/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
10/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych 20/03/2024 - 21/03/2024 On-line 900 zł Zgłoś się
15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
13/11/2024 - 14/11/2024 On-line 900 zł Zgłoś się
Zasada konkurencyjności i zamówienia publiczne przy realizacji wydatków w ramach funduszy unijnych 05/12/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
17/05/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
11/10/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
04/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Skuteczna komunikacja - warsztat umiejętności 21/02/2024 - 22/02/2024 Lublin 1100 zł Zgłoś się
09/05/2024 - 10/05/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
W jaki sposób prowadzić skuteczną sprzedaż i profesjonalną obsługę klienta 22/02/2024 - 23/02/2024 Lublin 1100 zł Zgłoś się
24/04/2024 - 25/04/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
03/06/2024 - 04/06/2024 On-line 850 zł Zgłoś się
24/10/2024 - 25/10/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 16/05/2024 - 17/05/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
27/11/2024 - 28/11/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
Dostęp do informacji publicznej i informacji przetworzonej: praktyka i orzecznictwo - szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej 08/12/2023 On-line 370 zł Zgłoś się
05/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
05/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zarządzanie przedsiębiorstwem - logistyka i łańcuchy dostaw 04/12/2023 - 05/12/2023 Kraków 1390 zł Zgłoś się
15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
02/10/2024 - 03/10/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
04/12/2024 - 05/12/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
Zarządzanie zapasami 25/01/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
24/05/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
07/11/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa 20/03/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
19/06/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
21/11/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
FACILITY MANAGEMENT - czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi 27/03/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
08/11/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Rekrutacja i selekcja pracowników- planowanie zasobów pracowniczych 21/02/2024 - 22/02/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
15/05/2024 - 16/05/2024 On-line 800 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Systemy motywacyjne - efektywne motywowanie pracowników 15/02/2024 - 16/02/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
07/11/2024 - 08/11/2024 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
Ustalanie statusu MŚP 06/12/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
16/04/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
06/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Zarządzanie magazynem i zapasami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – SYSTEMY KLASY WMS 01/02/2024 - 02/02/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
18/04/2024 - 19/04/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
03/10/2024 - 04/10/2024 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
27/11/2024 - 28/11/2024 On-line 870 zł Zgłoś się
Windykacja sądowa procedury prawne wykorzystywane w windykacji należności 22/03/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
21/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
28/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska w urzędzie 11/04/2024 - 12/04/2024 On-line 800 zł Zgłoś się
18/11/2024 - 19/11/2024 On-line 800 zł Zgłoś się
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej, wymagania prawne i obowiązki 22/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
28/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Sygnaliści krok po kroku – od przepisów do dokumentacji nowość 10/05/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Diagnoza słabych i mocnych stron zespołu pracowniczego z wykorzystaniem Badania FRIS® nowość 18/03/2024 Lublin 500 zł Zgłoś się
06/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
28/10/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Sygnalista w praktyce biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych nowość 19/11/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych nowość 14/03/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
07/06/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
11/10/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Zakładanie, organizacja, funkcjonowanie i likwidacja spółek kapitałowych – aspekty prawno-podatkowe 15/04/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
16/09/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
Zatrudnienie cudzoziemców na terenie Polski nowość 28/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
17/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
21/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zatrudnianie obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nowość 08/03/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
04/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
15/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Techniki obrony i negocjacji ceny/warunków poza cenowych oraz radzenie sobie z obiekcjami/zastrzeżeniami klienta asertywność w praktyce nowość 07/12/2023 On-line 350 zł Zgłoś się
25/01/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
22/03/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
24/05/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
27/09/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
06/11/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
05/12/2024 On-line 430 zł Zgłoś się
Dokumentacja pracownicza od A DO Z nowość 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach nowość 09/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
19/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
06/06/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
14/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku nowość 20/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
27/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
30/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
25/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zasady higieny z elementami dobrych praktyk dla pracowników produkcyjnych 18/01/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
27/03/2024 Lublin 450 zł Zgłoś się
06/06/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
18/09/2024 Lublin 450 zł Zgłoś się
27/11/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) pierwszym krokiem do systemu HACCP (dla właścicieli i pracowników nadzorujących) 01/12/2023 Lublin 400 zł Zgłoś się
22/04/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
06/09/2024 Lublin 450 zł Zgłoś się
02/12/2024 Lublin 450 zł Zgłoś się
SYSTEM HACCP – co to jest i jak go wdrożyć? (dla członków Zespołów HACCP) 22/02/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
23/05/2024 Lublin 450 zł Zgłoś się
06/11/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
Doręczenia elektroniczne, ePUAP nowość 01/12/2023 On-line 330 zł Zgłoś się
15/03/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
22/05/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
30/09/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
09/12/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
Nowy obowiązek rejestracji umów przez jednostki sektora finansów publicznych w centralnym, publicznym i jawnym rejestrze MF nowość 04/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
Zarządzanie i budowanie zgranego zespołu współpracowników oraz wspieranie identyfikacji pracownika z zespołem 22/02/2024 - 23/02/2024 Lublin 1100 zł Zgłoś się
13/05/2024 - 14/05/2024 On-line 800 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym nowość 08/12/2023 On-line 320 zł Zgłoś się
06/02/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
22/04/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
06/06/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
28/08/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
04/10/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
09/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje z KPC nowość 24/01/2024
ostatnie wolne miejsca
Warszawa 690 zł Zgłoś się
26/01/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
25/03/2024 Poznań 690 zł Zgłoś się
28/08/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
28/11/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia nowość 22/01/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
29/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
30/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
ESTOŃSKI CIT nowość 29/03/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
20/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
18/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
27/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Podatek dochodowy oraz składka zdrowotna nowość 10/01/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
08/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
25/03/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Asertywność i komunikacja dwustronna w relacjach biznesowych i pracowniczych nowość 15/02/2024 On-line 390 zł Zgłoś się
15/05/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
28/11/2024 Wrocław 690 zł Zgłoś się
Molestowanie – MOBBING – dyskryminacja w miejscu pracy. Przeciwdziałanie molestowaniu i mobbingowi. nowość 22/03/2024 On-line 390 zł Zgłoś się
12/11/2024 On-line 390 zł Zgłoś się
Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe nowość 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
20/11/2024 - 22/11/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Efektywne zarządzanie czasem ( z uwzględnieniem pracy zdalnej ) nowość 11/01/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
08/03/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
17/05/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
08/11/2024 Wrocław 690 zł Zgłoś się
Zasady zawierania i zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym B2B nowość 13/05/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
20/11/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Prawo celne i dokumentacja w tym zakresie (podstawy) 27/03/2024 - 28/03/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
10/10/2024 - 11/10/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
Umowy najmu i dzierżawy lokali użytkowych nowość 11/12/2023 On-line 310 zł Zgłoś się
24/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
11/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości 04/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
26/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
05/07/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
02/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
04/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Zmiany w podatkach dochodowych i VAT nowość 12/01/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
19/02/2024 Poznań 690 zł Zgłoś się
11/03/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
03/04/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Aktualne zmiany w Kodeksie Pracy w czasie pracy i urlopach, nowe obowiązki nowość 12/12/2023 On-line 400 zł Zgłoś się
18/01/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
13/02/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
20/03/2024 Poznań 690 zł Zgłoś się
24/04/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
03/06/2024 Wrocław 690 zł Zgłoś się
29/11/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
Zarządzanie projektami ( podstawy ) nowość 20/02/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
26/09/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa nowość 17/01/2024 On-line 330 zł Zgłoś się
19/06/2024 On-line 330 zł Zgłoś się
27/11/2024 On-line 330 zł Zgłoś się
Księgowość projektów unijnych dla JST nowość 13/03/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
04/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA -prawo budowlane i pozostałe akty prawne w zakresie dotyczącym ich sporządzania nowość 22/03/2024 On-line 600 zł Zgłoś się
20/11/2024 On-line 600 zł Zgłoś się
Marketing i promocja usług w przedsiębiorstwie -warsztat praktyczny 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
14/11/2024 - 15/11/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
Trening umiejętności menedżerskich 16/05/2024 - 17/05/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 04/12/2023 - 05/12/2023 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
27/02/2024 - 28/02/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
23/04/2024 - 24/04/2024 On-line 700 zł Zgłoś się
01/10/2024 - 02/10/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
WARSZTATY EXCEL - element finansów oraz narzędzie do modelowania i analizy danych 25/04/2024 - 26/04/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
14/10/2024 - 15/10/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
04/12/2024 - 05/12/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
10/12/2024 - 11/12/2024 Wrocław 1400 zł Zgłoś się
Podnoszenie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa nowość 04/12/2023 - 05/12/2023 On-line 900 zł Zgłoś się
15/05/2024 - 16/05/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
04/12/2024 - 05/12/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
Karnoprawna ochrona zamówień publicznych – wybrane problemy praktyki nowość 26/02/2024 On-line 960 zł Zgłoś się
21/05/2024 On-line 960 zł Zgłoś się
26/09/2024 On-line 960 zł Zgłoś się
27/11/2024 On-line 960 zł Zgłoś się
Archiwizacja dokumentacji -zasady, korzyści, konsekwencje naruszeń 18/01/2024 Lublin 420 zł Zgłoś się
22/03/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
03/07/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
02/10/2024 On-line 380 zł Zgłoś się
13/12/2024 Lublin 420 zł Zgłoś się
Formy działalności gospodarczej i zabezpieczenia należności w aspekcie windykacji należności. Jak zawierać kontrakty handlowe, aby zminimalizować ryzyko braku zapłaty nowość 13/12/2023 On-line 300 zł Zgłoś się
19/06/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
13/09/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
15/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
13/12/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Organizacja windykacji w przedsiębiorstwie przemysłowym i handlowym. Proces windykacji należności w praktyce nowość 14/12/2023 On-line 290 zł Zgłoś się
Podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany i podpis kwalifikowany – praktyczne zastosowanie, uregulowania i skutki prawne 31/01/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
28/03/2024 Lublin 550 zł Zgłoś się
27/05/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
18/10/2024 On-line 350 zł Zgłoś się
29/11/2024 Lublin 550 zł Zgłoś się
RODO w instytucjach publicznych 20/03/2024 On-line 300 zł Zgłoś się
23/09/2024 On-line 300 zł Zgłoś się
Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych nowość 26/04/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
18/11/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
Rozliczanie projektów unijnych 30/01/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
27/09/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Zarządzanie projektami unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych 05/12/2023 On-line 365 zł Zgłoś się
17/05/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
05/12/2024 On-line 450 zł Zgłoś się
Rodo w dostępie do informacji publicznej 15/01/2024 On-line 250 zł Zgłoś się
20/05/2024 On-line 250 zł Zgłoś się
RODO w KPA 08/03/2024 On-line 280 zł Zgłoś się
RODO w PZP 05/12/2023 On-line 120 zł Zgłoś się
13/03/2024 On-line 280 zł Zgłoś się
22/05/2024 On-line 280 zł Zgłoś się
29/10/2024 On-line 280 zł Zgłoś się
Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. (Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego). 16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Pracownik HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) (KURS 5 dni w godz. 17-20) nowość 04/12/2023 - 08/12/2023 On-line 550 zł Zgłoś się
15/04/2024 - 19/04/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
14/10/2024 - 18/10/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
02/12/2024 - 06/12/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Pracownik biurowo-administracyjny (Kurs 5 dni w godz. 17-20 ) nowość 22/01/2024 - 26/01/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
20/05/2024 - 24/05/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
14/10/2024 - 18/10/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
Savoir vivre oraz elementy protokołu dyplomatycznego w praktyce ( KURS 5 dni w godz. 17-20 ) nowość 20/02/2024 - 28/02/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
20/05/2024 - 24/05/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
21/10/2024 - 25/10/2024 On-line 580 zł Zgłoś się
CHARYZMATYCZNY LIDER – trening menedżerski 04/03/2024 - 05/03/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie grupy. 26/01/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
19/04/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
13/06/2024 Poznań 690 zł Zgłoś się
04/10/2024 On-line 400 zł Zgłoś się
14/11/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
Profesjonalna obsługa klienta 21/03/2024 - 22/03/2024 Lublin 1100 zł Zgłoś się
05/06/2024 - 06/06/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
26/09/2024 - 27/09/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
28/11/2024 - 29/11/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
Komunikacja w procesie sprzedaży i obsługi klienta 20/02/2024 - 21/02/2024 Poznań 1400 zł Zgłoś się
03/06/2024 - 04/06/2024 Lublin 1100 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Rachunkowość zarządcza - projektowanie systemu 15/05/2024 - 17/05/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie kosztami i budżetowanie- warsztaty wspierające podejmowanie decyzji finansowych 18/03/2024 - 19/03/2024 On-line 1000 zł Zgłoś się
16/10/2024 - 17/10/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia 25/01/2024 - 26/01/2024 Kraków 1400 zł Zgłoś się
22/05/2024 - 23/05/2024 On-line 900 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Zarządzanie spółką w kontekście pełnienia funkcji członka zarządu, prokurenta, stanowiska kierowniczego 15/05/2024 - 16/05/2024 Warszawa 1400 zł Zgłoś się
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane 2700 zł Zgłoś się
Skuteczna komunikacja interpersonalna 08/12/2023 Kraków 680 zł Zgłoś się
26/01/2024 Wrocław 690 zł Zgłoś się
12/04/2024 Lublin 600 zł Zgłoś się
27/09/2024 Warszawa 690 zł Zgłoś się
09/12/2024 Kraków 690 zł Zgłoś się
Specjalista Zamówień Publicznych dla Wykonawców - kurs umiejętności praktycznych (KURS 30h/4 dni) 20/02/2024 - 20/03/2024 Lublin 2300 zł Zgłoś się
22/04/2024 - 28/05/2024 On-line 1800 zł Zgłoś się
14/11/2024 - 16/12/2024 Lublin 2300 zł Zgłoś się
Auditor wewnętrzny ISO 9001– kurs podstawowy i zajęcia doskonalące wiedzę i umiejętności auditorskie nowość 07/12/2023 - 08/12/2023 Lublin 1000 zł Zgłoś się
Przywódca przyszłości - kompetencje liderów przyszłej dekady nowość 07/12/2023 - 08/12/2023 Lublin 1300 zł Zgłoś się
26/03/2024 - 27/03/2024 Poznań 1600 zł Zgłoś się
16/05/2024 - 17/05/2024 Warszawa 1600 zł Zgłoś się
12/09/2024 - 13/09/2024 Wrocław 1600 zł Zgłoś się
05/12/2024 - 06/12/2024 Lublin 1300 zł Zgłoś się
Podatki dochodowe i VAT zmiany oraz aktualny stan prawny Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Trening menedżerski – budowa efektywności w zarządzaniu zespołami pracowniczymi Aktualnie nie prowadzimy zapisów
System HACCP. wymagania GHP, GMP dla producentów i dystrybutorów żywności Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami umiejętności menedżerskich Aktualnie nie prowadzimy zapisów
SKUTECZNE DELEGOWANIE ZADAŃ program szkolenia dla LIDERÓW, MENEDŻERÓW, KIEROWNIKÓW, BRYGADZISTÓW… wszystkich osób zarządzających innymi i zespołami nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zawód tutora w działaniach nastawionych na wynik Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Warsztaty perswazji, asertywności i kreatywnego rozwiązywania konfliktów Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Kreatywna autoprezentacja w praktyce Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z biologią mózgu? Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Jak prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne z wykorzystaniem gry dr RefleksJA? Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Co wam w duszy gra? Szkolenie z wykorzystaniem gry dr RefleksJA Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Kurs LIDERA Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Warsztat rozwoju osobistego Aktualnie nie prowadzimy zapisów
POLSKI ŁAD - zmiany w podatkach nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zarządzanie zadaniami w czasie oraz wypalenie zawodowe nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Zasady funkcjonowania komunalnych spółek z o.o. w tym Rad Nadzorczych nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
WZORCOWA DOKUMENTACJA- PROCEDURA KONTROLI TRZEŹWOŚCI PRZEZ PRACODAWCĘ ORAZ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO WPROWADZENIA PRACY ZDALNEJ W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY. ZFSS A RODO nowość Aktualnie nie prowadzimy zapisów
11/12/2023
On-line
16/01/2024
On-line
15/04/2024
Warszawa
07/08/2024
On-line
14/10/2024
On-line
18/11/2024
Lublin
11/12/2024
On-line
15/05/2024 - 12/06/2024
On-line
06/11/2024 - 16/12/2024
On-line
15/04/2024 - 24/05/2024
On-line
13/09/2024 - 18/10/2024
Lublin
11/12/2023 - 12/12/2023
On-line
14/03/2024 - 15/03/2024
Warszawa
21/05/2024 - 22/05/2024
On-line
24/09/2024 - 25/09/2024
Lublin
11/12/2024 - 12/12/2024
On-line
12/12/2023
On-line
23/01/2024
On-line
19/06/2024
On-line
17/07/2024
On-line
11/10/2024
On-line
06/12/2024
On-line
24/02/2024
On-line
31/05/2024
Warszawa
25/09/2024
On-line
29/11/2024
Poznań
01/12/2023
On-line
09/02/2024
On-line
25/04/2024
On-line
06/06/2024
On-line
12/09/2024
On-line
21/10/2024
On-line
02/12/2024
On-line
01/02/2024
Warszawa
26/04/2024
Kraków
13/09/2024
On-line
11/12/2024
Lublin
27/02/2024 - 28/02/2024
On-line
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
15/02/2024 - 16/02/2024
On-line
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
20/03/2024 - 21/03/2024
On-line
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
13/11/2024 - 14/11/2024
On-line
21/02/2024 - 22/02/2024
Lublin
09/05/2024 - 10/05/2024
Poznań
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
22/02/2024 - 23/02/2024
Lublin
24/04/2024 - 25/04/2024
Warszawa
03/06/2024 - 04/06/2024
On-line
24/10/2024 - 25/10/2024
Poznań
16/05/2024 - 17/05/2024
Kraków
27/11/2024 - 28/11/2024
Kraków
04/12/2023 - 05/12/2023
Kraków
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
02/10/2024 - 03/10/2024
Warszawa
04/12/2024 - 05/12/2024
Kraków
25/01/2024
On-line
24/05/2024
Warszawa
07/11/2024
Kraków
21/02/2024 - 22/02/2024
Warszawa
15/05/2024 - 16/05/2024
On-line
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
15/02/2024 - 16/02/2024
Warszawa
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
07/11/2024 - 08/11/2024
Wrocław
06/12/2023
On-line
16/04/2024
On-line
06/12/2024
On-line
01/02/2024 - 02/02/2024
Poznań
18/04/2024 - 19/04/2024
Kraków
03/10/2024 - 04/10/2024
Wrocław
27/11/2024 - 28/11/2024
On-line
11/04/2024 - 12/04/2024
On-line
18/11/2024 - 19/11/2024
On-line
28/02/2024
On-line
17/05/2024
On-line
21/11/2024
On-line
08/03/2024
Lublin
04/06/2024
On-line
15/11/2024
On-line
07/12/2023
On-line
25/01/2024
On-line
22/03/2024
On-line
24/05/2024
On-line
27/09/2024
On-line
06/11/2024
On-line
05/12/2024
On-line
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
09/02/2024
On-line
19/04/2024
On-line
06/06/2024
Kraków
14/11/2024
On-line
20/02/2024
On-line
27/05/2024
On-line
30/09/2024
On-line
25/11/2024
On-line
18/01/2024
On-line
27/03/2024
Lublin
06/06/2024
On-line
18/09/2024
Lublin
27/11/2024
On-line
01/12/2023
On-line
15/03/2024
On-line
22/05/2024
On-line
30/09/2024
On-line
09/12/2024
On-line
22/02/2024 - 23/02/2024
Lublin
13/05/2024 - 14/05/2024
On-line
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
08/12/2023
On-line
06/02/2024
On-line
22/04/2024
On-line
06/06/2024
On-line
28/08/2024
On-line
04/10/2024
On-line
09/12/2024
On-line
24/01/2024
Warszawa
26/01/2024
Kraków
25/03/2024
Poznań
28/08/2024
On-line
28/11/2024
Warszawa
22/01/2024
On-line
29/02/2024
On-line
30/04/2024
On-line
29/03/2024
On-line
20/05/2024
On-line
18/09/2024
On-line
27/11/2024
On-line
10/01/2024
On-line
08/02/2024
On-line
25/03/2024
On-line
15/02/2024
On-line
15/05/2024
Warszawa
28/11/2024
Wrocław
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
20/11/2024 - 22/11/2024
Zakopane
11/01/2024
On-line
08/03/2024
Kraków
17/05/2024
On-line
08/11/2024
Wrocław
27/03/2024 - 28/03/2024
On-line
10/10/2024 - 11/10/2024
On-line
11/12/2023
On-line
24/04/2024
On-line
11/12/2024
On-line
04/12/2023
On-line
26/02/2024
On-line
05/07/2024
On-line
02/10/2024
On-line
04/12/2024
On-line
12/01/2024
On-line
19/02/2024
Poznań
11/03/2024
On-line
03/04/2024
Warszawa
12/12/2023
On-line
18/01/2024
Lublin
13/02/2024
On-line
20/03/2024
Poznań
24/04/2024
Warszawa
03/06/2024
Wrocław
29/11/2024
Lublin
20/02/2024
On-line
26/09/2024
On-line
17/01/2024
On-line
19/06/2024
On-line
27/11/2024
On-line
13/03/2024
On-line
04/10/2024
On-line
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
14/11/2024 - 15/11/2024
Poznań
16/05/2024 - 17/05/2024
Kraków
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
04/12/2023 - 05/12/2023
Warszawa
27/02/2024 - 28/02/2024
Kraków
23/04/2024 - 24/04/2024
On-line
01/10/2024 - 02/10/2024
Warszawa
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
25/04/2024 - 26/04/2024
Poznań
14/10/2024 - 15/10/2024
Warszawa
04/12/2024 - 05/12/2024
On-line
10/12/2024 - 11/12/2024
Wrocław
04/12/2023 - 05/12/2023
On-line
15/05/2024 - 16/05/2024
On-line
04/12/2024 - 05/12/2024
On-line
26/02/2024
On-line
21/05/2024
On-line
26/09/2024
On-line
27/11/2024
On-line
18/01/2024
Lublin
22/03/2024
On-line
03/07/2024
Kraków
02/10/2024
On-line
13/12/2024
Lublin
20/03/2024
On-line
23/09/2024
On-line
30/01/2024
On-line
27/09/2024
On-line
15/01/2024
On-line
20/05/2024
On-line
08/03/2024
On-line
05/12/2023
On-line
13/03/2024
On-line
22/05/2024
On-line
29/10/2024
On-line
04/12/2023 - 08/12/2023
On-line
15/04/2024 - 19/04/2024
On-line
14/10/2024 - 18/10/2024
On-line
02/12/2024 - 06/12/2024
On-line
22/01/2024 - 26/01/2024
On-line
20/05/2024 - 24/05/2024
On-line
14/10/2024 - 18/10/2024
On-line
20/02/2024 - 28/02/2024
On-line
20/05/2024 - 24/05/2024
On-line
21/10/2024 - 25/10/2024
On-line
04/03/2024 - 05/03/2024
Warszawa
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
26/01/2024
On-line
19/04/2024
Lublin
13/06/2024
Poznań
04/10/2024
On-line
14/11/2024
Warszawa
21/03/2024 - 22/03/2024
Lublin
05/06/2024 - 06/06/2024
Kraków
26/09/2024 - 27/09/2024
Poznań
28/11/2024 - 29/11/2024
Warszawa
20/02/2024 - 21/02/2024
Poznań
03/06/2024 - 04/06/2024
Lublin
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
15/05/2024 - 17/05/2024
Zakopane
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
18/03/2024 - 19/03/2024
On-line
16/10/2024 - 17/10/2024
Kraków
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
25/01/2024 - 26/01/2024
Kraków
22/05/2024 - 23/05/2024
On-line
16/12/2024 - 18/12/2024
Zakopane
08/12/2023
Kraków
26/01/2024
Wrocław
12/04/2024
Lublin
27/09/2024
Warszawa
09/12/2024
Kraków
20/02/2024 - 20/03/2024
Lublin
22/04/2024 - 28/05/2024
On-line
14/11/2024 - 16/12/2024
Lublin
07/12/2023 - 08/12/2023
Lublin
26/03/2024 - 27/03/2024
Poznań
16/05/2024 - 17/05/2024
Warszawa
12/09/2024 - 13/09/2024
Wrocław
05/12/2024 - 06/12/2024
Lublin
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Aktualnie nie prowadzimy zapisów
Nie znalazłeś/aś szkolenia, które Cię interesuje? Zadzwoń 81 532 62 06 lub napisz biuro@orylion.pl

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.