Termin, miejsce, cena

27/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane przede wszystkim do przedsiębriostw wykorzytujących w swojej codziennej pracy elektroniczny obieg dokumentów, social media, usługi elektroniczne. Zapraszamy przedsiębiorców, informatyków, a także pracowników danej organizacji. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

  • - zapoznanie uczestników z aktualnymi metodami ataków hakerskich, niezawodnymi sposobami obrony przed tego typu zdarzeniami oraz najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego – niezależnie od poziomu wiedzy technicznej pracowników oraz sprawowanej przez nich funkcji.
  • podniesienie świadomości użytkowników systemów automatyki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy poznają typowe podatności systemów, sposoby ich identyfikacji oraz zmniejszania powierzchni ataku dostępnej dla cyberprzestępców.

Korzyści:

Dzięki udziałowi w szkoleniu, Uczestnik w sposób trafny oceni systemy pod kątem cyberbezpieczeństwa i świadome zainicjuje proces zwiększenia bezpieczeństwa tych systemów.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
2. Obowiązki podmiotów publicznych wynikające z ustawy o cyberbezpieczeństwie
4. Profilaktyka cyberbezpieczeństwa w organizacji
5. Najczęstsze cyberzagrożenia oraz sposobów ochrony przed nimi
6. Ataki socjotechniczne – wprowadzenie
7. Przykłady ataków socjotechnicznych
8. Zasady ochrony przed atakami socjotechnicznymi
9. Cyberbezpieczeństwo pracy zdalnej
10. Cyberbezpieczeństwo a tworzenie kopii zapasowych zasobów organizacji
11. Cyberbezpieczeństwo sprzętu prywatnego i/lub sieci zewnętrznych (np. w podróży)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład, case study, omawianie konkretnych przykładów 

Trener

Dariusz Gołębiowski

Trener, manager i programista posiadający bogate doświadczenie zawodowe i wysoki poziom kompetencji miękkich oraz technicznych w następujących obszarach:
- cyberbezpieczeństwo (zagadnienia prawne, socjotechniki, zabezpieczenia techniczne, Linux jako narzędzie pentesterów),
- podstawy programowania, zaawansowane Programowanie (JavaScript/ES6+, React Native/Android, HTML, CSS, SQL, Python, itp.),
- informatyka ogólna, Systemy operacyjne (Windows, Android, Linux) oraz pakiety biurowe (w tym: MS Office, LibreOffice),
- zarządzanie Projektami (Agile, Scrum, Kanban, Prince 2),
- technologie Webowe oraz Mobilne- projektowanie/programowanie z UX i UI,
- działalność gospodarcza, doradztwo i szkolenia- rozwój firm,
- edukacja tradycyjna i on-line- e-learnig (technologie, metodologie, pedagogika),
- marketing cyfrowy, analityka i optymalizacja (m.in. reklama, Google Analytics).

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.