Termin, miejsce, cena

29/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

- Pracownicy zamówień publicznych
- Administratorzy danych osobowych
- Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
- Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia

Cel szkolenia

Zapraszamy na szkolenie, którego celem bę dzie przedstawienie najnowszych zmian w przepisach ochrony danych osobowych pod kątem Zamawiającego.

Program szkolenia

Szkolenie trwające 2-2,5 h

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w kontekście udzielania zamówień publicznych 
2. Omówienie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych 
3. Informacje uznawane za dane osobowe;
4. Specyfika ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych;
5. Ograniczenia: Tajemnica przedsiębiorstwa, a jawność postępowania i ochrona danych osobowych.
6. Ochrona danych osobowych w zamówieniach do 30 tyś euro, w szczególności związana z publikacją wyników postępowania, danymi osób nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
7. Obowiązki informacyjne na gruncie PZP – przykładowe klauzule informacyjne
8. Nieprawidłowości w procedurach o udzielenie zamówienia – w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych
9. Instytucja zgody w procesie PZP w zakresie przetwarzania danych osobowych
10. Podsumowanie

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład

Trener

Anna Ligęza - Łaciok

Trener, Project Menager. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla odbiorców komercyjnych jak i administracji publicznej z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami (unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych), a także tematyki: Agile i RODO w JST. Posiada certyfikaty IPMA, Prince.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.