Termin, miejsce, cena

06/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Pracownicy odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji systemu HACCP, członkowie zakładowych zespołów ds. HACCP znający zasady GHP i GMP, uczestnicy którzy ukończyli szkolenie Dobra praktyka higieniczna (GHP) i Dobra praktyka produkcyjna (GMP) pierwszym krokiem do systemu HACCP (czyli mały HACCP dla początkujących).

Cel szkolenia

Zrozumienie wymagań systemu HACCP i zasad ich stosowania w praktycznej działalności przedsiębiorstwa. Zdobycie wiedzy i umiejętności opracowania dokumentacji systemu HACCP. Wypełnienie obowiązku szkolenia oraz zdobycie potwierdzenia jego odbycia  w formie certyfikatu . Lepsze przygotowanie przedsiębiorstwa do inspekcji SANEPID-u.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
- Wiedzy: Poznanie wymagań HACCP oraz sposobu ich praktycznej realizacji, opartych na doświadczeniu prowadzącego oraz uczestników szkolenia. 
- Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie opracowania stosownej dokumentacji systemu HACCP oraz prowadzenia zapisów potwierdzających realizację wymagań.
- Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu w sposób odpowiedzialny i profesjonalny będzie prowadził swoją działalność zapewniając bezpieczeństwo żywności i spełnienie wymagań prawnych przedmiotowych dla działalności przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Program szkolenia

1. Definicja „systemu” w przedsiębiorstwie, w szczególności systemu HACCP
2. Skąd wziął się system HACCP – krótka bajka o kosmosie
3. Idea systemu HACCP
4. Fazy wdrożenia systemu HACCP
5. Omówienie działań jakie należy podjąć by wdrożyć system HACCP - 7 zasad systemu HACCP
6. Polityka Bezpieczeństwa Żywności
7. Zespół HACCP – forma jego powołania, skład i zadania
8. Opis produktu i określenie przeznaczenia produktu
9. Diagramy przebiegu procesów technologicznych – jak je opracować
10. Rodzaje zagrożeń i analiza zagrożeń – główny krok we wdrożeniu systemu HACCP 
11. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) – metoda priorytetów i drzewko decyzyjne
12. Punkt Kontroli (CP) a Krytyczny Punkt Kontroli (CCP) – czy m się różnią
13. Ustalenie limitów krytycznych dla zidentyfikowanych CCP
14. Ustalenie systemu monitorowania dla każdego CCP
15. Ustalenie działań korygujących dla wdrożonego systemu HACCP
16. Dokumentacja Systemu HACCP – Księga HACCP, procedury, instrukcje i wynikające z nich zapisy
17. Dyskusja o praktycznych problemach związanych z wdrożeniem oraz prowadzeniem dokumentacji potwierdzającej realizację wymagań HACCP w przedsiębiorstwach Uczestników moderowana przez prowadzącego,
18. Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w zakresie HACCP - omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Prezentacja, wykład, konsultacje, analiza przypadków

Trener

Alina Wnuk - Prysak

Audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością

Wykładowca na kursach (trener/edukator) z zakresu zarządzania jakością i systemu HACCP. Ukończyła kurs z metodyki prowadzenia zajęć pozwalający poznać metody i techniki maksymalizowania korzyści uczestników szkolenia oraz podyplomowe studia z zakresu Public Relations wskazujące zasady skutecznej komunikacji i działania w grupie. Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego zarządzania jakością: Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ pełniący czynnie ww. funkcję w firmie działającej na rynku usług finansowych;  Ekspert Polskiej Nagrody Jakości; akredytowany przez PARP ekspert w zakresie wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji; podprojekt: Wstęp do Jakości; autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością ukazujących się w materiałach konferencyjnych z zakresu jakości oraz na łamach „Problemów Jakości”.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.