Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Wszyscy, którzy chcą lepiej poznać siebie.

Cel szkolenia

Kurs ma na celu wykształcić umiejętność autorefleksji po to, by uczestnicy w zgodzie z samym sobą się samorealizowali. 

W tym celu zostanie przeprowadzona gra coachingowa dr RefleksJA https://profesus.pl/produkt/gra-refleksja/, mająca na celu 

Cele szczegółowe w zakresie
- Wiedzy: Spotkania warsztatowe mają na celu wzmocnienie samoświadomości uczestnika poprzez zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju osobistego.
- Umiejętności: Nabycie umiejętności w celu wypracowania własnej hierarchii wartości, wzmocnienie samooceny i postawienie celów do realizacji w zgodzie z własnym potencjałem każdego uczestnika.  
- Postaw społecznych: Zadaniem kursu jest odblokowywanie ograniczeń, schematów myślowych i stresu,  a także znalezienie motywacji do działania.

Program szkolenia

1/ Myślenie lateralne, czyli słów kilka na temat otwartości na różne poglądy..
2/ Myślenie pozytywne i psychologia pozytywna w praktyce, czyli koncentruj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz.
3/ Schematy myślowe, czyli co nas ogranicza w działaniu?
4/ Wartości i model Diltsa w praktyce
5/ Wartości – gra dr RefleksJA
6/ Zarządzanie czasem, czyli jak walczyć z dystraktorami?
7/ Stres – kontroluj własne emocje!
8/ Kompetencje lidera - albo Ty zarządzasz, albo rządzą Tobą…

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

warsztaty

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.