Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, specjalistów, trenerów, szkoleniowców

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zainspirować uczestników do uporządkowania własnej hierarchii wartości, a następnie do wyznaczenia celów do realizacji. Pełni funkcję integracyjną grupę, ponieważ uczestnicy odpowiadający na pytania zawarte w grze, w przyjemny sposób mogą się lepiej poznać. 

Cele szczegółowe w zakresie:
Wiedzy: Szkolenie jest prowadzone przy wykorzystaniu gry dr RefleksJA https://profesus.pl/produkt/gra-refleksja/ i materiałów szkoleniowych uzupełniających zabawę i inspirujących do refleksji, oraz motywujących do podjęcia działania.
Umiejętności: Służy ustaleniu uniwersalnych wartości panujących w zespole (zarówno społecznych, jak i gospodarczych)
Postaw społecznych: Szkolenie ma celu wprowadzenie dobrej atmosfery w zespole poprzez szacunek do cudzych poglądów i postaw. Buduje poczucie własnej wartości i poczucie pewności przekonań. Może pomóc w rozwiązaniu konfliktów panujących w danej grupie, chcącej wypracować rozwiązania trudnych sytuacji w oparciu o wspólne wartości.

Program szkolenia

1) Psychologia pozytywna, czyli słów kilka o tym, co daje szczęście…
2) Wartości w życiu człowieka, czy są relatywne?
3) Poznaj swoje wartości, swojego partnera, swojego zespołu!
4) Sumienie – męczy człowieka, czy daje poczucie satysfakcji?
5) Wyrzuty sumienia, czyli jak pozbyć się stresu spowodowanym gryzącym sumieniem? Ćwiczenia praktyczne.
6) Wyznaczanie celów. Ćwiczenia praktyczne.
7) Poczucie sensu działań oparte na wyznawanych wartościach, czyli zastosowanie schodów do pokonania – stopni autorefleksji w adaptacji do gry dr RefleksJA, po to, by wyznaczać możliwe do realizacji cele.
8) Przekonania o sobie! Ćwiczenia praktyczne budujące wysokie poczucie własnej wartości.
9) Kreatywne zarządzanie czasem, czyli słów kilka o dystraktorach i prokrastynacji. 10) Co zrobić, by nie odkładać swoich spraw na później? „Dopóki nie będziesz cenił siebie, nie będziesz cenił swojego czasu. Dopóki nie będziesz cenił swojego czasu, nic z nim nie zrobisz”. Morgan Scott Peck
11) Smart – cel.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład  z elementami warsztatu.

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.