Termin, miejsce, cena

07/11/2024 - 08/11/2024 Wrocław
Novotel Wrocław City
Ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest:
- dla osób, które kierują działami HR w organizacji
- dla menedżerów personalnych oraz dla właścicieli firm,
- dla osób zajmujących się przygotowaniem lub realizacją systemów motywacyjnych pracowników

Cel szkolenia

Cel szkolenia zostanie osiągnięty w zakresie:

 • WIEDZY: poznanie skutecznych technik motywacyjnych
 • UMIEJĘTNOŚCI:  pobudzenie kreatywności pracowników poprzez diagnozowanie potrzeb i ukrytych motywacji pracowników, udzielania informacji zwrotnej , tworzenie przyjaznej atmosfery pracy
 • POSTAW SPOŁECZNYCH:  wykształcenie pozycji lidera zespołu, zwiększenie efektywności pracy własnej i zespołu, odpowiednie reagowanie na spadek motywacji

Program szkolenia

Jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych zasobów, jakim dysponują firmy są ludzie. Zdolność do rozwoju i przetrwania firmy, jej sukcesy na rynku są uzależnione nie tylko od zasobów kapitałowych i nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim od doskonale zorganizowanego, zintegrowanego i dobrze przygotowanego zespołu pracowników.
Motywacja to siła mobilizująca ludzi do podejmowania określonych wysiłków, w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z takich uwarunkowań wewnętrznych, jak np.: osobiste wartości, pragnienia, marzenia i subiektywnie postrzegane interesy.Czynniki motywacji wewnętrznej

 1. 2. Potrzeby pracowników
  - Potrzeby niższego rzędu
  - Potrzeby wyższego rzędu
  3. Motywatory zewnętrzne – finansowe i pozafinansowe
  4. Dopasowanie zakresu zadań i środowiska pracy do typu motywacji wewnętrznej pracownika
  5. Dobór narządzi motywacyjnych
  6. Polityka motywacyjna firmy
  7. Audyt, budowa lub modyfikacja systemu motywacyjnego firmy z uwzględnieniem jej misji, wizji, celów, kultury organizacyjnej i wartości
  8. Budowanie lojalności i zaangażowania pracowników
  9. Elementy motywacyjne pracowników
  - wyzwania – w zakresie właściwym dla danego pracownika
  - uznanie dla osiągnięć
  - odpowiednia różnorodność pracy
  - możliwość rozwoju i awansu (pionowego lub poziomego)
  - zainteresowanie pracą
  - poczucie wpływu pracownika na miejsce w którym pracuje
  - poczucie wykonywania zadań ważnych i potrzebnych
  10. Narzędzia zarządzania wspomagające działanie systemu motywacyjnego.
  - system zarządzania przez wartości
  - system zarządzania talentami pracowników
  - system zarządzania kompetencjami

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z dużym zaangażowaniem uczestników, wykorzystaniem przede wszystkim techniki: dyskusji, analizy przypadków, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia oraz mini wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi.

W trakcie dni szkoleniowych możliwe konsultacje indywidualne w zakresie omawianych tematów.

Trener

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.