Termin, miejsce, cena

15/02/2023 - 16/02/2023 Warszawa
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa
Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa
15/05/2023 - 17/05/2023 Zakopane
Zespół Pensjonatów Antałówka ***
ul. Wierchowa 2, 34-500 Zakopane
08/11/2023 - 09/11/2023 Wrocław
Novotel Wrocław City
Ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest:
- dla osób, które kierują działami HR w organizacji
- dla menedżerów personalnych oraz dla właścicieli firm,
- dla osób zajmujących się przygotowaniem lub realizacją systemów motywacyjnych pracowników

Cel szkolenia

Jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych zasobów, jakim dysponują firmy są ludzie. Zdolność do rozwoju i przetrwania firmy, jej sukcesy na rynku są uzależnione nie tylko od zasobów kapitałowych i nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim od doskonale zorganizowanego, zintegrowanego i dobrze przygotowanego zespołu pracowników.
Motywacja to siła mobilizująca ludzi do podejmowania określonych wysiłków, w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z takich uwarunkowań wewnętrznych, jak np.: osobiste wartości, pragnienia, marzenia i subiektywnie postrzegane interesy.

Program szkolenia

1. Czynniki motywacji wewnętrznej
2. Potrzeby pracowników
- Potrzeby niższego rzędu
- Potrzeby wyższego rzędu
3. Motywatory zewnętrzne – finansowe i pozafinansowe
4. Dopasowanie zakresu zadań i środowiska pracy do typu motywacji wewnętrznej pracownika
5. Dobór narządzi motywacyjnych
6. Polityka motywacyjna firmy
7. Audyt, budowa lub modyfikacja systemu motywacyjnego firmy z uwzględnieniem jej misji, wizji, celów, kultury organizacyjnej i wartości
8. Budowanie lojalności i zaangażowania pracowników
9. Elementy motywacyjne pracowników
- wyzwania – w zakresie właściwym dla danego pracownika
- uznanie dla osiągnięć
- odpowiednia różnorodność pracy
- możliwość rozwoju i awansu (pionowego lub poziomego)
- zainteresowanie pracą
- poczucie wpływu pracownika na miejsce w którym pracuje
- poczucie wykonywania zadań ważnych i potrzebnych
10. Narzędzia zarządzania wspomagające działanie systemu motywacyjnego.
- system zarządzania przez wartości
- system zarządzania talentami pracowników
- system zarządzania kompetencjami

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z dużym zaangażowaniem uczestników, wykorzystaniem przede wszystkim techniki: dyskusji, analizy przypadków, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia oraz mini wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi.

W trakcie dni szkoleniowych możliwe konsultacje indywidualne w zakresie omawianych tematów.

Trener

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.