Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: kadry kierowniczej firm i administracji publicznej a także do osób, które pragną podnieść umiejętności i kwalifikacje w kluczowym aspekcie kompetencji menedżerskich. 

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie praktycznych zastosowań metod zarządzania zadaniami w czasie w relacjach biznesowych i pracowniczych (wewnątrzorganizacyjnych) w kontekście podniesienia efektywności zawodowej. Istotnym zagadnieniem jest zapoznanie się ze źródłami wypalenia zawodowego oraz sposobami przeciwdziałania. 

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Uczestnicy otrzymają gruntowną wiedzę z zakresu źródeł i skutków wypalenia zawodowego a także sposobów radzenia sobie z tym stanem. Uczestnicy otrzymają również praktyczną wiedzę z obszaru wzmocnienia efektywności pracy poprzez stosowanie metod zarządzania zadaniami w czase. Wiedza zostanie przekazana w sposób praktyczny w oparciu o warsztaty oraz omawiane case studies. 
Umiejętności: Nabycie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem Metody ALPEN oraz GTV w kontekście efektywności pracowniczej oraz zastosowania metod delfickich w zarządzaniu zespołem.

Program szkolenia

1. Korzyści wynikające ze stosowania usystematyzowanych metod zarządzania zadaniami w czasie: 
a) Korzyści osobiste
b) Korzyści organizacyjne – wzmocnienie struktury oraz wzrost efektywności
c) Korzyści pracownicze

2. Metoda ALPEN I Metoda GTV: 
a) Omówienie korzyści wynikających ze stosowania metody ALPEN przy organizowaniu pracy zespołu
b) Omówienie korzyści wynikających ze stosowania metody GTV przy organizowaniu pracy zespołu
Case Studies 

3 Metody delfickie w zarządzaniu systuacjami problemowymi w zespole: 
a) Metody delfickie
b) Metoda 356 jako realne rozwiązywanie trudnych zadań, wzmocnienie kreatywności pracowniczej
c) Metoda Burzy Mózgów
d) Zwroty torpedujące rozwój 
Case Studies (praca na przykładach)  

4. Wypalenie zawodowe: 
a) Skutki długotrwałego stresu w miejscu pracy
b) Przyczyny wypalenia zawodowego
c) Piramida Maslowa a rozwój osobisty I zawodowy
d) Fazy i rodzaje wypalenia zawodowego
e) Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 
Case Studies (praca na przykładach) 

5. Zasady porozumiewania się i dystrybucji informacji: 
a) Zasady porozumiewania się wewnątrz organizacji oraz w pracy z Klientem
b) Techniki wywierania wpływu 
c) Reguły wywierania wpływu
d) System komunikacji „dół – góra”, „góra – dół”
Case Studies (praca na przykładach) 

6. Panel dyskusyjny -podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na zadawane pytania.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami – warsztat, dyskusja, analiza przypadków – CASE STUDIES

Trener

MBA Piotr Żołądkowski

Trener, Wykładowca, praktyk biznesu, Doradca Zawodowy, Coach. Praktyk Public Relations / Komunikacji z ponad 20 letnim doświadczeniem.

W swojej pracy zawodowej pracował m.in. dla: Instytut Zarządzania, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ING S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., British American Tobacco, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz wielu innych. Autor strategii PR zewnętrznego i wewnętrznego z wykorzystaniem zagadnień CSR. Autor publikacji w czasopismach fachowych: Gazeta Samorządu i Administracji, Forum Biznesu, Personel i Zarządzanie, Logistyka, Energia i inne. Rzecznik Prasowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Wykładowca: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,  Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Politechnika Poznańska 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.