Termin, miejsce, cena

16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

- dyrektorów oraz kierowników ds. zakupów i zaopatrzenia,
- specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
- branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
- koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
- kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
- zapasami,
- logistyką produkcji i przepływem materiałów,
- controllingiem materiałowym, zaopatrzenia oraz optymalizacją i efektywnością gospodarki materiałowej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą jak prawidłowo zarządzać zakupami w przedsiębiorstwach oraz jak skutecznie reagować na zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.

Cele szczegółowe:
- Nabycie umiejętności oceny i analizy dostawców, budżetowania i analizowania kosztów zakupu.
- Zdobycie wiedzy jak wygląda i funkcjonuje cykl zaopatrywania przedsiębiorstwa.
- Zdobycie wiedzy dotyczącej współpracy z dostawcami: zawieranie kontraktów, realizacja dostaw, obsługa zwrotów.

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkolenia pozwolą uczestnikom na efektywne zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie oraz sprawne reagowanie na sytuacje w trakcie których należy zastosować redukcję kosztów zaopatrzenia.  

Program szkolenia

1.Dział zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie    

- Rola zakupów i bezpieczeństwa materiałowego w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
- Otoczenie gospodarcze i czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców i materiałów, ocena warunków rynku zaopatrzenia
- Cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa i poziomy decyzji w zaopatrzeniu
- Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing)
- Uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa
- Gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa

2.Organizacja zakupu i procesu zaopatrzenia    
- Pozyskanie informacji o materiałach i dostawcach, analiza ofert,
- Analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców
- Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym
- Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych
- Specyfikacja zaopatrzenia
- Negocjacje zakupowe
- Procedura kwalifikacji dostawców,
- Kontrakt zaopatrzeniowy,
- Okresowa ocena dostawców,

3. Współpraca z dostawcą i minimalizacja ryzyka zakupu.  
- zakup, obliczanie wielkości i terminu zamówienia, modele zamawiania,
- proces składania zamówień do dostawcy,
- zarządzanie zapasami – analiza, planowanie i controlling zapasów,
- systemy komunikacji i współpracy z dostawcą, wymiana dokumentów elektronicznych, platformy zakupowe i portale zarządzania zaopatrzeniem
- sposoby realizacji zamówień i systemy planowania dostaw
- realizacja dostaw i operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru)
- kontrola w operacjach przyjęcia zaopatrzenia, dokumentacja i ewidencja przyjęcia materiałów
- zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, kody kreskowe, EPC (RFID), etykiety logistyczne
- mechanizmy kontroli i sterowania jakością w zaopatrzeniu, standaryzacja

4. Transport i realizacja dostaw materiałów.  
- zakres zarządzania i sposoby realizacji transportu w procesie realizacji dostaw
- międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS 2010
- spedycja i usługi transportowe
- stawki i taryfy transportowe

5. Wpływ zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa     
- analiza kosztów zakupu i procesu zaopatrzenia,
- działa zakupów - centrum kosztów czy centrum wydatków
- budżetowanie kosztów materiałowych
- system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia
- wpływ zakupu i zaopatrzenia na wynik przedsiębiorstwa.

Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta, wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa – głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

1. Formy prowadzenia zajęć: analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, analizy, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum decyzyjne
2. Formuła prowadzenia zajęć:
- praktyczne formułowanie problemu - 20%
- narzędzia metodyczne - 20%
- case study, ćwiczenia i analizy rachunkowe - 60%

Trener

prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński

Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Ekspert / doradca zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie doboru strategii operacyjnej, organizacji systemów zarządzania i controllingu, a także racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji. Ze względu na interdyscyplinarny obszar realizowanych prac i wymaganej w praktyce wiedzy.

Konsultant i trener kadry kierowniczej dla przedsiębiorstw wielu branż i sektorów gospodarki, w tym: motoryzacyjnej (m.in. Volkswagen, Volvo, Fiat, Lear Co), paliwowej i energetycznej (m.in. PKN Orlen, LOTOS, Zespół Elektrowni PAK), wydobywczej (m.in. Kompania Węglowa, KGHM), logistycznej (m.in. Panopa Logistik, Ponetex Logistic, Schenker), handlowej (m.in. Grupa Metro, Tesco, JMP, Intermarche, Castorama, Rossmann), produkcyjnej (m.in. Alcatel-Lucent, Ruukki, Hochland, Stalexport, SECO/Warwick, Zentis, Kompania Piwowarska, PIOMA Odlewnia). Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu, kierownik Katedry Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, wykładowca wielu uczelni wyższych w Polsce oraz kierownik studiów podyplomowych ‘Menedżer Logistyki’. Autor ponad 80 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki, w tym m.in. książek "Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu", "Planowanie logistyczne" i "Controlling w zarządzaniu logistyką".

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.