Termin, miejsce, cena

05/07/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
02/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
04/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z odpisami z ksiąg wieczystych tj. dla pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości,  pracowników firm deweloperskich, syndyków, windykatorów wierzytelności, pracowników odpowiedzialnych za regulowanie stanu prawnego nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu, zawieranie umów (w tym umów w przedmiocie udzielania kredytów hipotecznych), radców prawnych, pracowników działu nieruchomości… 

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie posługiwać się odpisami z ksiąg wieczystych (aktualnymi i zupełnymi), pobierać je za pośrednictwem systemu internetowego, a także rozumieć znaczenie poszczególnych zapisów zawartych w odpisach.  

Program szkolenia

I. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:
- rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,
- jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?,
- Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,
- co to jest zbiór dokumentów,
- kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?,
- co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?,
- czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?,
- czy nieruchomość może nie mieć właściciela?,
- co to są akta księgi wieczystej?,
- co to jest księga wieczysta dawna?,
- problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,
- własność,
- ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),
- użytkowanie wieczyste,
- służebność,
- odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,
- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
- zasada jawności ksiąg wieczystych. 

II. Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):
- Oznaczenie księgi wieczystej.
- Dział I - O Oznaczenie nieruchomości.
- Dział I – SP Spis praw związanych z własnością.
- Dział II – Własność.
- Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.
- Dział IV – Hipoteka.   

III. Podstawy z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Szkolenie ma charakter prawie wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych. Jego celem jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych.

Trener

Agnieszka Lisak

Radca prawny zajmujący się obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, windykacja wierzytelności, księgi wieczyste.

Piastowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości, zasiadała w radzie nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa ( Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej w Elektrowni Stalowa Wola S.A. ) Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

Jest autorką następujących artykułów:
1. „Zabezpieczanie zobowiązań wekslem” (Gazeta Podatkowa nr 20, 18.03.2004 r.),
2. „Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników” (Gazeta Podatkowa nr 31, 26.04.2004 r.),
3. „Odpowiedzialność małżonków za długi – pieniądze firmowe czy rodzinne” (Gazeta Prawna nr 20, 27 – 29.01.2006 r.),
4. „Ze skargą do ministra” (artykuł poświęcony egzekucji w Polsce, Gazeta Prawna nr 29, 09.02.2006 r.).
5.  „Najszczelniej zamknięty zawód prawniczy” (artykuł poświęcony egzekucji w Polce – Gazeta Prawna  nr 104, 30.05.2006 r. ).
6. Roczne sprawozdanie zarządu w spółce kapitałowej (Gazeta Prawna nr 24, 2-4.02.2007),
7. Zasady wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych (Gazeta Prawna nr 8, 11.01.2007),
8. Zarzut przedawnienia trzeba zgłosić (Gazeta Prawna nr 78, 20-22.04.2007),
9. Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców (Gazeta Prawna nr 227, 22.11.2007).
10. „Spółki mają trudności z zebraniem dokumentów” (artykuł poświęcony prawu upadłościowemu, Gazeta Prawna nr 157, 12.09.2008).
Podmioty dotychczas przeszkolone: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Microsoft Sp. z o.o. BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o, ARiMR itd.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.