Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

kierownicy, menadżerowie, liderzy

Cel szkolenia

Kurs kształci umiejętności potrzebne właścicielowi biznesu i inwestorowi, których w szkole nie uczą! Kierowany jest do wszystkich, którzy chcą popracować nad własnymi przekonaniami, schematami myślowymi, wartościami po to, by w życiu być niezależnymi i efektywnymi liderami/menadżerami prowadzącymi za sobą innych, autorytetami.. 

Cele szczegółowe w zakresie:
Wiedzy:
Uczestnicy nabędą cechy skutecznego lidera/przedsiębiorcy: pewność siebie i znajomość swoich mocnych stron, samozaparcie, wytrwałość i cierpliwość, umiejętności organizacyjne i zarządzania zasobami ludzkimi. Poznają myśli przewodnie liderów!
Nauczą się szanować samych siebie i swoje życie poprzez liczenie czasu. 
Nauczą się rozpoznawać ludzi, którzy odciągają ich od realizacji celów, planów, pracy, bo sami idąc donikąd, chcą mieć towarzystwo. 

Umiejętności:
Posiądą umiejętność rozpoznawania dystraktorów, które kradną ich cenny czas: media społecznościowe, telefon i nawyk wiecznego sprawdzania wiadomości, kulturę konsumpcjonizmu, która sprzedaje cenny czas zakupoholików i bierze od nich pieniądze za kolejną niepotrzebną rzecz

Postawy społecznych:
W czasie kursu uczestnicy nabędą świadomość praw rządzących światem konsumpcjonizmu, racjonalnego zarządzania pieniędzmi i majątkiem netto. Już najmniejszymi kwotami można zarządzać! Chodzi o to, by uczestnicy nauczyli się kontrolować swoje pieniądze, a nie żeby pieniądze ich kontrolowały! Aby pieniądze na nich pracowały, a nie oni ciężko pracowali na pieniądze.

Program szkolenia

1/ Przekonania, które posiadają liderzy…
2/ Kompetencje przedsiębiorcy: sztuka oszczędzania i zarządzania pieniędzmi „Albo ty będziesz kontrolować pieniądze, albo pieniądze będą kontrolować ciebie.” T. Harv Eker
3/ Poczucie własnej wartości – kontroluj własne przekonania o sobie!
4/ Jak być autorytetem w zespole współpracowników?
5/ Myślenie lateralne, czyli słów kilka na temat otwartości na różne poglądy, bo „klapki na oczach” mogą zbyt dużo przynieść strat i rezygnacji ze zbyt wielu szans…
6/ Myślenie pozytywne i psychologia pozytywna w praktyce, czyli koncentruj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz!
7/ Schematy myślowe, czyli co nas ogranicza w działaniu?
8/ Motywacja, czyli jak poczuć wewnętrzną potrzebę do podjęcia działania?
9/ Zarządzanie czasem, czyli jak walczyć z dystraktorami, facebookiem, instagramem?
10/ Stres – opanuj emocje, bo wtedy więcej możesz…!
11/ Kompetencje lidera w praktyce – „Jeśli jesteś gotów robić tylko to, co łatwe, życie będzie trudne. Ale jeśli jesteś gotów robić to, co trudne, życie będzie łatwe” T. Harv Eker
12/ Wyznaczanie celów i opracowywanie własnej hierarchii wartości

„Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą”. T. Harv Eker

- Odblokowywanie ograniczeń, schematów myślowych i stresu
- W czasie kursu uczestnicy uświadomią sobie schematy, które mogą blokować działanie.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Na zajęciach gramy w gry menedżerskie i  wykorzystujemy narzędzia, stworzone specjalnie na potrzeby niniejszego kursu (m.in. grę dr RefleksJA)! Zostanie  przeprowadzony trening relaksacyjny i wyciszający z elementami mindfulness (przeciwdziałający stresowi), co w połączeniu z treningiem Biofeedback daje doskonałe rezultaty!

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.