Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

szkolenie jest dedykowane: menedżerom, pracownikom etatowym, dyrektorom szkół, nauczycielom, pracownikom administracji, w sektorze: biznesu, oświaty, administracji

Cel szkolenia

Wiedza: 
-poznanie sześć zasad perswazji wykorzystywanych w psychologii wpływu
-poznanie struktur asertywnych komunikatów, na podstawie których można rozwiązywać konflikty
-poznanie, czym jest konflikt, przyczyny i rodzaje konfliktów

Umiejętności:
-W praktyce sprawdzą, czy możliwe jest rozwiązanie konfliktów wygrany-wygrany? 
-Nauczą się wykorzystywać różne metody  rozwiązywania konfliktów (np. burzę mózgu) i gry coachingowe (np. dr RefleksJA) w celu rozwiązywania trudnych sytuacji.
wykorzystanie różnych metody, oraz narzędzia służących rozwiązywaniu konfliktów, m.in. case study

Postawy społeczne:
-Uczestnicy dzięki szkoleniu będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym co przyczyni się do lepszego rozwiązywania zaistniałych konfliktów w życiu prywatnym jak i zawodowym. 

Program szkolenia

1. Sześć zasad skutecznej perswazji – do wykorzystania w praktyce
2. Komunikacja asertywna, czyli jak egzekwować swoje prawa i bronić się przed atakiem?
3. Dwie struktury wypowiedzi asertywnej do wykorzystania w praktyce
4. Pięć wyrażeń mających moc sprawczą do wykorzystania w praktyce
5. Sytuacje konfliktowe, czyli jak je rozwiązać?
6. Ograniczenia w komunikacji: schematy myślowe jako źródła konfliktów.
7. Trzy metody rozwiązywania konfliktów (np. burza mózgów, sześć kapeluszy, parafraza) 
8. Dwa narzędzia służące rozwiązywaniu konfliktów (gra coachingowo-edukacyjna dr 9. RefleksJA i gra karcina Superfeedback)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

warsztaty z elementami wykładu.

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.