Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

- Przedstawiciele oraz pracownicy firm produkujących żywność i zajmujących się dystrybucją żywności

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami systemu HACCP oraz wymogami w zakresie GHP i GMP.
Zapoznanie Uczestników z fachową terminologią związaną z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Nabycie praktycznych wskazówek niezbędnych przy projektowaniu systemu HACCP. Przekazanie wiedzy dotyczącej czynników mających wpływ na powstawanie zagrożeń podczas procesu produkcji oraz podstawowych zagrożeń występujących w żywności.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 
1. Nabycie wiedzy w zakresie wymagań systemu HACCP oraz wymagań prawnych dotyczących GMP, GHP niezbędnej w firmach produkujących żywność lub zajmujących się jej obrotem,
2. Praktytczne informacje dotyczące rozwiązań w tworzeniu systemu HACCP - omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia
3. Lepsze przygotowanie się pracowników firmy do urzędowej kontroli żywności
4. Wypełnienie ustawowego obowiązku szkolenia z zasad Dobrej Praktyki Higienicznej - tzw.  Minimum sanitarnego, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP dla pracowników firm produkujących i wprowadzających do obrotu żywność.

Uczestnik szkolenia podniesie poziom swojej wiedzy  i będzie wiedział jak stosować się do wymagań systemu HACCP, GMP i GHP.

Program szkolenia

1/ geneza systemu HACCP, powody jego wdrażania i korzyści z funkcjonowania
2/ podstawowe akty prawne regulujące GHP, GMP i HACCP w Polsce (ustawy i rozporządzenia)
3/ omówienie zasad GHP i GMP (tzw. Minimum sanitarne)  jako warunków wstępnych do wdrożenia systemu HACCP
4/ terminologia związana z systemem HACCP
5/ HACCP krok po kroku - Harmonogram wdrażania systemu HACCP (opis produktu, analiza zagrożeń, identyfikacja krytycznych punktów kontroli CCP, ustalenie limitów dla krytycznych punktów kontroli, działania korygujące w systemie HACCP, dokumentacja systemu HACCP)
6/ norma ISO 22000 czy Codex Alimentarius - podstawowe różnice i podobieństwa w wymaganiach dla systemu HACCP
7/ certyfikacja systemu HACCP - korzyści i koszty
8/ nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności; system kontroli w Polsce
9/ najczęściej napotykane trudności w procesie budowy i wdrażania systemu
10/ HACCP / ISO 22000

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Prezentacja, wykład, konsultacje, analiza przypadków.

Trener

Robert Gostkowski

Od 2000 r. koordynuje działania oraz prowadzi szkolenia i konsultacje wspomagające wdrażanie Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, AQAP, ISO 27001 w instytucjach administracji publicznej, jednostkach ochrony zdrowia, firmach komercyjnych, przedsiębiorstwach i bankach, Od 2000 trener (wykładowca) Urzędu Służby Cywil., Auditor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland, Wykładowca na studiach podyplomowych, specjalista z zakresu prawa konsumenckiego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.