Termin, miejsce, cena

16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest dedykowane menedżerom, kierownikom, liderom odpowiedzialnym za stworzenie współpracującego zespołu.

Cel szkolenia

Cele szczegółowe w zakresie

Wiedzy: Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób formułować komunikaty scalające zespół, jak rozwiązywać konflikty i doprowadzić do wzajemnego porozumienia po to, by realizować wspólne cele.
Umiejętności: Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności związane z budowaniem zespołów. Nauczą się wykorzystywać narzędzia (np. grę coachingowo-edukacyjną dr RefleksJA) wspierające budowanie zespołu w oparciu o wspólne cele i wartości.
Postaw społecznych: Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy  mogą bezpośrednio wpłynąć na funkcjonowanie zespołu, zbudować przejrzyste zasady współpracy oraz wspierać pracowników w realizowaniu celów i braniu odpowiedzialności za powierzone zadania.

Program szkolenia

1/ Jak zbudować zaufany i efektywny zespół – kluczowe zagadnienia;
2/ Zarządzanie zespołem i komunikacją
3/ Racjonalne planowanie – określenie priorytetów oraz celów i ich osiąganie;
4/ Praktyczne narzędzia i techniki budowania skutecznych zespołów;
5/ Konstruktywne przekonania lidera
6/ Radzenie sobie ze stresem i konfliktem;
7/ Dwa narzędzia służące rozwiązywaniu konfliktów i wspierające budowanie zaangażowania pracowników (gra coachingowo-edukacyjna dr RefleksJA i gra karcina Superfeedback); 
8/ Rola Lidera w pracy zespołu – budowanie autorytetu wśród pracowników;
9/ Komunikacja w zespole przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych;
10/ Tworzenie partnerskich relacji w Zespole.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład z elementami warsztatowymi.

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.