Termin, miejsce, cena

28/08/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
28/11/2024 Warszawa
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa
Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które w codziennej pracy spotykają się z problemem windykacji - zarówno pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, kierownicy działów, jak również pracownicy działów handlowych, call-center, osoby odpowiedzialne za monitorowanie płatności i windykowanie klientów oraz inni.

Cel szkolenia

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu windykacji w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Poznanie ostatnich nowelizacji przepisów z zakresu KPC.

Czego się nauczysz:
-Poznasz czym jest windykacja, jakie są jej rodzaje, podstawowe zasady i etapy.
-Dowiesz się, w jaki sposób można odzyskać dług, a także sprawdzić swojego kontrahenta.
-Poznasz różnego rodzaju kanały windykacji, a także sposoby negocjacji z dłużnikiem.
-Dowiesz się, jakie są etapy windykacji polubownej i sądowej.
-Poznasz przebieg postępowania egzekucyjnego. 
-Poznasz optymalny dla Ciebie styl negocjacyjny.
-Nauczysz się pisać wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę należności, skargę na czynności komornika oraz ugodę pozasądową z dłużnikiem.
-Dowiesz się w jaki sposób można zabezpieczyć transakcje.
-Dowiesz się, jak wygląda postępowanie upominawcze, uproszczone, nakazowe oraz przed e-sądem.
-Dowiesz się, jak wyglądają uprawnienia, czynności i działania komornika w praktyce.
-Poznasz to, czym jest pieczęć prewencyjna.
-Poznasz ostatnie nowelizacje KPC z zakresu windykacji i projekty zmian.

Program szkolenia

BLOK I: "WINDYKACJA"

Moduł 1 – Wstęp:
1. Windykacja – czym jest, cechy.
2. Rodzaje windykacji.
3. Instrumenty oceny wiarygodności kontrahentów. Jak ocenić kondycję finansową firmy?
4. Spirala windykacyjna. Kanały windykacji.

Moduł 2 – Windykacja miękka (polubowna)
1. Negocjacje z dłużnikiem. Jak budować relację z klientem opóźniającym płatności?
2. 10 złotych zasad negocjacji.
3. Krótkie autorskie wideo na YouTube – istota negocjacji na podstawie opowieści o pomarańczy.
4. Ćwiczenie nr 1 – wypełnienie zadania przez uczestników, poznanie własnego stylu działania w konflikcie.
5. Postawy negocjacyjne – rywalizacja, kompromis, współpraca, unikanie, przystosowanie się.
6. Negocjacje w windykacji.
7. Regularny monitoring płatności.
8. Windykacja telefoniczna/elektroniczna.
9. Windykacja terenowa.

Moduł 3 – Windykacja twarda (sądowa)
1. Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem.
2. Skierowanie sprawy do sądu – pozew o zapłatę należności (wzór z omówieniem).
3. Postępowania uproszczone, nakazowe i upominawcze.
4. Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd).
5. Podpisanie ugody pozasądowej – wzór z omówieniem, elementy, cechy, charakterystyka. 

Moduł 4 – Zabezpieczenie transakcji
1. Weksle – in blanco, deklaracja wekslowa, zwykły, trasowany.
2. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy.
3. Poręczenie, gwarancja, przystąpienie do długu.
4. Pieczęć prewencyjna – czym jest i jak działa?
5. Windykacja a ubezwłasnowolnienie dłużnika.

Moduł 5 – Postępowanie egzekucyjne i zakończenie windykacji
1. Istota i przebieg postępowania egzekucyjnego.
2. Komornik – rola w egzekucji, podejmowane działania. Jak współpracować z komornikiem?
3. Ćwiczenie nr 2 – skrypt rozmowy windykacyjnej – jakie błędy popełnił windykator?
4. Skarga na czynności komornika – wzór z omówieniem.
5. Pytania z zakresu windykacji – 10-15 minut.
(przerwa 15 min)

BLOK II: "NOWELIZACJE KPC"
1. Zmiany dotyczące przerwania i zawieszenia terminu biegu przedawnienia.
2. Egzekucja z majątku rolnika – zmiany w kpc.
3. Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika – art. 761, 801 kpc. Komornicze doręczanie pism procesowych.
4. Zgoda na działalność firm windykacyjnych – zmiany przygotowywane przez rząd.
5. Krajowy Rejestr Zadłużonych od grudnia 2021 roku.
6. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej – zmiany według ustawy z dnia 28 maja 2021 roku zmieniającej KPC i pozostałe zmiany w ustawie
(czas na pytania z zakresu nowelizacji kpc – 15 min) + możliwość zadania pytań w formie pisemnej po szkoleniu

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład + metoda warsztatowa

Trener

Adrian Szydlik

Prawnik, aplikant radcowski w OIRP w Gdańsku. Prelegent i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych, zjazdów kół naukowych i paneli dyskusyjnych. Współautor monografii naukowych z zakresu prawa, a także autor e-booków oraz artykułów o tematyce prawnej i administracyjnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, kwestiach dotyczących windykacji, negocjacji. Prawnik dla branży e-commerce oraz fitness. Prowadzi szkolenia, kursy, webinary z różnych gałęzi prawa, dzieląc się posiadaną wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.