Termin, miejsce, cena

04/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych jednostek korzystających z dofinansowania z udziałem środków unijnych. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, ich rozliczenia i ewidencji bilansowej i podatkowej.

Program szkolenia

1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym i sektorze finansów publicznych.
2. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. 
3. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów
4. Odrębna ewidencja księgowa, sposoby wyodrębnienia ewidencji kosztów w projekcie realizowanych z funduszy unijnych
5. Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych,  
6. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów,
7. Zasady księgowania dotacji, niewykorzystanych środków/oszczędności –kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe, 
8. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa, 
9. Kontrola projektu na miejscu,
10. Ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.), 
11. Ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT, Protokoły kontroli podatkowych, 
12. Kwalifikowalność wydatków i ujęcie w księgach rachunkowych:
- środków trwałych
- leasingu i innych technik finansowania niepowodujących przeniesienia prawa własności
- amortyzacja
- wynagrodzenia
- delegacje
- rozliczanie w walutach obcych
13. Wymogi prawne dotyczące różnych dokumentów i zasady ich wystawiania:
- faktura 
- faktura korygująca
- faktura zaliczkowa
- faktura pro forma
- faktura marża
- rachunek
- nota księgowa, 
- nota korygująca, 
- odwrócony VAT
14. Zaliczki w projektach –w jakich przypadkach stosujemy
15. Wkład własny w projektach.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład, dyskusja

Trener

Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.