Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Warsztat jest dedykowany specjalistom (nauczycielom, psychologom, pedagogom).

Cel szkolenia

Warsztat jest dedykowany specjalistom (nauczycielom, psychologom, pedagogom), którzy chcieliby nauczać szybciej i skuteczniej. Słuchacze podczas warsztatu dowiedzą się, czym jest plastyczność mózgu i w jakie sposób nauczać, aby doszło do powstania nowych połączeń neuronalnych w mózgach uczniów.

Cele szczegółowe w zakresie
Wiedzy: Poznają metody szybkiego i skutecznego zapamiętywania w oparciu o nauczanie zgodne z biologią mózgu. Poznają metody meta-kognitywne, czyli szybkiego uczenia się i organizowania materiału.
Umiejętności: Dzięki poznaniu metodyki uczenia w neurodydaktyce  słuchacze nauczą się w jaki sposób uczniowie powinni tworzyć materiały dydaktyczne po to, by się skutecznie uczyć. 
Postaw społecznych: Słuchacze po zakończeniu szkolenia będą potrafili wykorzystywać w codziennej pracy nabyte umiejętności aby zwiększyć efektywność uczenia się podopiecznych. 

Program szkolenia

1/ Naukowe podstawy neurodydaktyki , czyli nauczanie przyjazne mózgowi
2/ Plastyczność mózgu jako klucz do efektywnego uczenia się
3/ Mózg a zdolność odbierania oraz przetwarzania i selekcjonowania informacji
4/ Pomiędzy schematycznym a twórczym myśleniem
5/ Rodzaje pamięci i ich znaczenie w neurodydaktyce
6/ Nauka przez obserwację i naśladownictwo a neurony lustrzane
7/ Mózg a relacje interpersonalne
8/ Metodyka uczenia w neurodydaktyce
9/ Materiały dydaktyczne w nauczaniu przyjaznemu mózgowi
10/ Motywacja i samoocena w neurodydaktyce

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Warsztaty

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.