Termin, miejsce, cena

04/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
14/11/2024 Warszawa
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa
Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest dla menedżerów, kierowników, którzy, na co dzień zarządzają pracownikami, zainteresowanych rozwojem i skutecznym wykorzystaniem ich potencjału

Cel szkolenia

- nabycie wiedzy w zakresie wykorzystania twórczości w organizacji
- trening generowania, oceniania i wdrażania twórczych pomysłów
- nabycie umiejętności w zakresie diagnozowania i usuwania barier w kreatywności

Program szkolenia

- Organizacyjne warunki dla twórczości
- Jak diagnozować potencjał twórczy pracowników
- Wykorzystanie myślenia twórczego w zarządzaniu
- Technika burzy mózgów i jej warianty
- Różne metody tworzenia pomysłów (analiza pola sił, diagram ryby, mapy myślowe, bionika, kwiat lotosu, metoda swobodnych skojarzeń i in.)
- Ocena pomysłów (technika zamku, metoda reski kompleksowa matryca wskaźników, bilans decyzji i in.)
- Realizacja twórczych pomysłów w praktyce (łagodzenie oporów, mapa konsensusu, metoda PERT i in.)
- Przezwyciężanie barier w twórczym myśleniu i działaniu

Trener

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.