Termin, miejsce, cena

18/11/2024 - 19/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do :

- pracowników administracji publicznej
- pracowników przedsiębiorstw prywatnych
- specjalistów ds. ochrony środowiska
- specjalistów ds. gospodarki odpadami
- osoób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
- wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyni się do podniesienia przez nich kwalifikacji w przedmiotowym obszarze. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Program szkolenia

Dzień I

1. Obowiązki instytucji publicznej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami – systematyzacja zasad i przepisów. 
- Prawo ochrony środowiska -  zakres przedmiotowy;  adresaci przepisów. Pojęcie podmiotu korzystającego ze środowiska. Urząd jako podmiot korzystający ze środowiska.  
- wpływ przepisów prawa miejscowego na podmioty korzystające ze środowiska.
- Uzyskiwanie zezwoleń i pozwoleń na korzystanie ze środowiska. Zwolnienia.
- Zgłoszenia instalacji z zakresu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.
- Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.

2. Postępowanie z SZWO i F-gazami
- Pojęcie SZWO i f-gazów, operator
- karty urządzenia i systemu ochrony p-poż.
- raportowanie do CRO.

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska
- Rodzaje opłat
- terminy i  właściwe organy
- naliczanie opłat – stawki, obowiązek samonaliczania.
- decyzje o wymiarze należnej opłaty

4. prawo wodne i opłaty za usługi wodne w działalności urzędu.
- Pomiary i  płatność. Reklamacje.
- Utrata naturalnej retencji – czy urząd może być adresatem decyzji?        

Dzień II

5. Zasady gospodarowania odpadami
- Podstawowe pojęcia z zakresu prawa odpadowego (odpad. Posiadacz i wytwórca odpadu. MPD – miejsce prowadzenia działalności).
- klasyfikacja odpadów (podstawy prawne, metodologia klasyfikacji odpadów,
nadawanie kodów)
- magazynowanie odpadów –pojęcie magazynowania i wstępnego magazynowania. Wytwórca jako wstępnie magazynujący posiadacz odpadów.
- Gospodarowanie odpadami – wytwarzanie, zbieranie, transport, przekazywanie odpadów. Przetwarzanie odpadów i przetwarzanie poza instalacjami. Odpowiedzialność przekazującego.
- Urząd jako wytwórca odpadów komunalnych i innych niż komunalne.
- Zasady i terminy magazynowania odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych wynikające z ustawy o odpadach oraz rozporządzenia ws. magazynowania odpadów.

6. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa
- Ewidencja odpadów – zasady i zwolnienia
- karta ewidencji odpadu wersja papierowa i BDO
- sprawozdawczość odpadowa: sprawozdania z wytworzenia odpadów, sprawozdania z pozostałych obszarów, sprawozdania zbierających (jeśli dotyczy)

7. BDO – informacje praktyczne
- Wpis do BDO
- Tworzenie kart w BDO (KEO, KPO, KPOK)
- uprawnienia poszczególnych  grup użytkowników (nadawca, przyjmujący, transportujący)
- odrzucanie i korekta kart (KPO, KPOK)
- sprawozdawczość on line -  tworzenie sprawozdań, uprawnienia poszczególnych  grup użytkowników
- uprawnienia kontrolne.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

- Wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.
- bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
- pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
- podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

Trener

dr hab. Anna Haładyj, prof KUL

Doktor habilitowany nauk prawnych, konsultant w zakresie ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, ARiMR, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji publicznej z całej Polski.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.