Termin, miejsce, cena

14/10/2024 - 15/10/2024 Warszawa
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa
Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa
04/12/2024 - 05/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
10/12/2024 - 11/12/2024 Wrocław
Novotel Wrocław City
Ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Adresaci szkolenia

Jeśli:
    odpowiadasz za analizy danych finansowych lub analizy innych zasobów,
    często przygotowujesz raporty lub sprawozdania,
    przygotowujesz dokumenty wymagające obliczeń,
    dokonujesz wielowymiarowej analizy i/lub optymalizacji danych;
     

i chcesz:

    szybko przygotowywać swoje analizy i raporty a dzięki temu zaoszczędzić swój cenny czas,
    zautomatyzować uciążliwe obliczenia a dzięki temu wyeliminować błędy, 
    tworzyć szablony usprawniające wyszukiwanie i obróbkę informacji

dzięki temu szkoleniu:

    poznasz i zrozumiesz zasady podstawowych i zaawansowanych funkcji arkuszy Excel
    nauczysz się jak budować szablony dokumentów
    będziesz sprawnie tworzył raporty i wykresy, także tabel przestawnych
    będziesz potrafił dostosować Excela do własnych potrzeb
    poznasz inne alternatywne arkusze kalkulacyjne to szkolenie dostarczy Ci doskonałe podstawy zarządzania danymi z wykorzystaniem MS Excela

Cel szkolenia

Poznanie możliwości tkwiących w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Kurs pozwala poznać zaawansowane techniki oraz przydatne sztuczki, które pomogą realizować prace w Excelu szybciej, wygodniej i wydajniej. Uczestnicy nabywają umiejętności optymalizowania standardowych procedur, efektywnego przetwarzania danych, tworzenia złożonych i profesjonalnych narzędzi.

Program szkolenia

w przygotowaniu

Metodyka

Warsztat z użyciem komputerów z oprogramowaniem MS Excel 

Trener

dr Marcin Czarnacki

Wieloletni praktyk w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych, JST i oceny projektów inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla firm prywatnych jak i administracji samorządowej i rządowej.Autor i współautor licznych biznesplanów, studiów wykonalności, planów strategicznych, wyceny wartości przedsiębiorstw i innych opracowań biznesowych. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne w ramach takich programów jak POIiŚ, Polska Wschodnia, POIG, PROW, RPO oraz w konstruowaniu budżetów do Programu Horizon 2020. Zajmuje się doradztwem oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu analizy i przygotowania planów finansowych, due dilligence oraz wyceny wartości przedsiębiorstw.

Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Absolwent studiów podyplomowych na temat wyceny wartości nieruchomości, Zarządzania projektami (Project management). Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi, dostawcami innowacyjnych rozwiązań technologicznych, z instytucjami przygotowującymi wnioski o dotacje UE dla przedsiębiorstw i j.s.t,, w tym przygotowuje część ekonomiczną i finansową biznesplanów i studiów wykonalności w perspektywie finansowej.
Osiągnięcia: autor/współautor ponad 300 biznesplanów, 40 studiów wykonalności, 50 wycen wartości przedsiębiorstw, 4 strategii rozwoju klastrów. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.