Termin, miejsce, cena

03/10/2024 - 04/10/2024 Wrocław
Novotel Wrocław City
Ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
27/11/2024 - 28/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli, zarządów, kierownictw firm. Szczególnie polecamy je pracownikom magazynów, działów logistycznych, zaopatrzeniowych, handlowych, produkcyjnych oraz osób związanych z zagadnieniami gospodarki magazynowej. 

Cel szkolenia

Cel szkolenia
- Zdobycie wiedzy w zakresie nowoczesnej funkcji magazynowania i tworzenia zapasów w organizacjach, 
- Stworzenie przez uczestników podstaw zarządzania efektywnością w obszarze magazynowania i zapasów (wybór wskaźników efektywności dla własnej organizacji),
- Nabycie umijętności wykorzystania metod i technik umożliwiających optymalizację kosztów magazynowania.
Korzyści szkolenia
- Poprawa jakości planowania w obszarze Magazynu i Zapasów, 
- Poprawa efektywności kosztowej (w obszarze Magazynu i Zapasów),
- Skrócenie cyklów realizacji zleceń i dostaw,
- Wypracowanie rozwiązań umożliwiających ciągły wzrost efektywności Magazynu poprzez doskonalenie głównych procesów.

Program szkolenia

A. Organizacja magazynu, przepływu ładunku, gospodarka magazynowa:
1. Charakterystyka procesów i operacji magazynowych:
- przyjęcia,
- składowania,
- kompletacji,
- wydania.
2. Zadania pracowników i zakres obowiązków/odpowiedzialności.
3. Kontrola procesów magazynowych i przepływu ładunku.
4. Kontrola zapasów magazynowych.
- inwentaryzacja w magazynie – ciągła i okresowa,
- etapy i czynności procesu inwentaryzacji,
- organizacja inwentaryzacji,
- dokumenty inwentaryzacyjne,
- spis z natury,
- zadania magazynu w zakresie inwentaryzacji
5. Dokumenty magazynowe:
- obrotu magazynowego – przyjęcia, wydania, przesunięć magazynowych,
- planowania pracy magazynu w strefach magazynowych,
- organizacji magazynu – instrukcja magazynowania i regulamin organizacyjny.
6. Infrastruktura, wyposażenie i sprzęt magazynowy.
7. Controlling i analiza kosztów gospodarki magazynowej.

B. Systemy informatyczne zarządzania magazynem klasy WMS.
1. Charakterystyka modułów funkcjonalnych WMS:
- mapy magazynu,
- zlecenia magazynowe i stany w lokalizacjach,
- zlecenia inwentaryzacyjne,
- lokalizacje dynamiczne,
- generatory marszrut,
- monitor magazynu,
- obsługa zleceń (z wykorzystaniem technologii 2D i RFID).
2. Kontrola procesów magazynowych i przepływu materiałów z wykorzystaniem WMS.
3. Zarządzanie zapasami w systemach klasy WMS.
4. Typowe składniki analityczne systemów klasy WMS.

C. Zarządzanie zapasami:
1. Polityka utrzymania zapasów w przedsiębiorstwie.
2. Rodzaje, potrzeby i funkcje zapasów.
3. Klasyfikacja przepływów materiałów/towarów:
- klasyfikacja wartości i rotacji zapasów metodą ABC. Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC,
- klasyfikacja regularności zużycia (wydań magazynowych) metodą XYZ.
4. Analiza kosztów utrzymania i odtwarzania zapasów.
5. Zarządzanie zapasami (w tym sterowanie push i pull):
- parametry operacyjne sterowania zapasami i realizacji dostaw,
- planowanie wg potrzeb produkcji – MRP,
- zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa, ROP – punkt uzupełnienia zapasu
- metody sterowania zapasami – planowanie wielkości zamówienia i częstotliwość dostaw,
- przegląd ciągły i okresowy zapasów.
6. Controlling zarządzania zapasami.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Warsztat połączony z wykładem.

Trener

Robert Głos

Wieloletni praktyk Lean Manufacturing, Kaizen, zarządzania projektami, logistyką, zmianą i przedsiębiorstwem oraz prowadzi szkolenia z tych dziedzin. Przez wiele lat był związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielnym specjalistą w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektorem generalnym i dyrektorem zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.