Termin, miejsce, cena

01/12/2023 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
22/04/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
06/09/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin
02/12/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin

Adresaci szkolenia

- Właściciele i pracownicy nadzoru firm produkujących żywność i zajmujących się dystrybucją żywności.
- Członkowie zakładowych zespołów ds. HACCP, dla których GHP i GMP stanowi niezbędny krok do opracowania dokumentacji HACCP.

Cel szkolenia

Cel główny:
- Zrozumienie wymagań dobrych praktyk i zasad ich stosowania w praktycznej działalności przedsiębiorstwa,
- Zdobycie wstępnej wiedzy o systemie HACCP i jego wymaganiach;
- Wypełnienie obowiązku szkolenia oraz zdobycie potwierdzenia jego odbycia w formie certyfikatu;
- Lepsze przygotowanie przedsiębiorstwa do inspekcji SANEPID-u.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Poznanie wymagań z zakresu GHP i GMP oraz sposobu ich praktycznej realizacji, opartych na doświadczeniu prowadzącego oraz uczestników szkolenia. Uzyskanie wiedzy nt. wymagań prawnych w zakresie GHP i GMP i utrwalenie tych informacji.
Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie opracowania stosownej dokumentacji opisującej sposób spełnienia wymagań GHP i GMP oraz prowadzenia zapisów potwierdzających realizację wymagań.
Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu w sposób odpowiedzialny i profesjonalny będzie prowadził swoją działalność zapewniając bezpieczeństwo żywności i spełnienie wymagań prawnych przedmiotowych dla działalności przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Program szkolenia

1. Pojęcie jakości produktów spożywczych i czynniki o niej decydujące
2. Omówienie zasad GHP na podstawie wymagań Rozporządzenia 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, w zakresie: 
• stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń, w których produkuje się, przetwarza lub dystrybuuje żywność
• wymagań dla sprzętu, który ma kontakt z żywnością
• stanu zdrowotnego i higieny pracowników
• procesów mycia i dezynfekcji
• kontroli obecności szkodników
• usuwania odpadów
• dokumentacji w zakresie stosowania i przestrzegania zasad higieny
3. Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, w zakresie:
• magazynowania i dystrybucji żywności
• jakości surowców i ich przechowywania
• zasadniczych procesów technologicznych
• transport żywności
• konserwacji maszyn i urządzeń
4. Ogólne informacje o systemie HACCP – czym jest HACCP i skąd mam wiedzieć jak go stosować?
5. Dyskusja o praktycznych problemach związanych z realizacją wymagań dobrych praktyk oraz prowadzeniem dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację wymagań higieniczno – sanitarnych w przedsiębiorstwach Uczestników moderowana przez prowadzącego,
6. Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w zakresie GHP i GMP - omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Prezentacja, wykład, konsultacje, analiza przypadków

Trener

Alina Wnuk - Prysak

Audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością

Wykładowca na kursach (trener/edukator) z zakresu zarządzania jakością i systemu HACCP. Ukończyła kurs z metodyki prowadzenia zajęć pozwalający poznać metody i techniki maksymalizowania korzyści uczestników szkolenia oraz podyplomowe studia z zakresu Public Relations wskazujące zasady skutecznej komunikacji i działania w grupie. Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego zarządzania jakością: Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ pełniący czynnie ww. funkcję w firmie działającej na rynku usług finansowych;  Ekspert Polskiej Nagrody Jakości; akredytowany przez PARP ekspert w zakresie wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji; podprojekt: Wstęp do Jakości; autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością ukazujących się w materiałach konferencyjnych z zakresu jakości oraz na łamach „Problemów Jakości”.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.