Termin, miejsce, cena

28/11/2024 Wrocław
Novotel Wrocław City
Ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: kadry kierowniczej firm i administracji publicznej a także do osób, które pragną podnieść umiejętności i kwalifikacje w kluczowym aspekcie kompetencji menedżerskich. 

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie praktycznych zastosowań postaw asertywnych oraz skutecznej komunikacji w relacjach biznesowych i pracowniczych (wewnątrzorganizacyjnych). 

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy: Uczestnicy otrzymają gruntowną wiedzę z zakresu asertywności i komunikacji interpersonalnej w kontekście przełamywania barier, aktywnych metod wywierania wpływu na otoczenie. Wiedza zostanie przekazana w sposób praktyczny w oparciu o warsztaty oraz omawiane case studies. 
Umiejętności: Nabycie praktycznych umiejętności związanych z zachowaniami asertywnymi w relacjach biznesowych i wewnątrz organizacyjnych. Zarządzanie zespołem pracowniczym poprzez zachowania asertywne. Nabycie praktycznych umiejętności niwelowania barier komunikacyjnych oraz stosowanie technik wzmagających skuteczność porozumiewania się zarówno w relacjach zawodowych jak i biznesowych. .

Program szkolenia

1. Komunikacja dwustronna w relacjach wewnątrzorganizacyjnych oraz w kontaktach z Klientem: 
a) Warunki zaistnienia modelowej komunikacji dwustronnej
b) Rola szumów komunikacyjnych oraz technik przekazu i posługiwania się językiem zrozumiałym dla Odbiorcy

2. Bariery w komunikacji dwustronnej: 
a) Bariery o charakterze fizycznym
b) Bariery komunikacyjne o charakterze psychologicznym
c) Mix barier komunikacyjnych
d) Przeciwdziałanie barierom komunikacyjnym wewnątrz organizacji w relacjach z Klientem
e) Różnice kulturowe
Case Studies 

3. Bariery związane ze słuchaniem i odbieraniem komunikatów: 
a) Brak decentracji jako niemożność przyjęcia argumentacji rozmówcy
b) Brak empatii jako niemożność odbioru emocji rozmówcy
c) Porównywanie się, negowanie, inne bariery oraz sposoby ich niwelowania. 
d) Parafrazowanie
Case Studies (praca na przykładach)  

4. Aktywny odbiór komunikacji dwustronnej wewnątrz organizacji oraz w relacja z Klientem: 
a) Metody aktywnego słuchania
b) Metody świadomego słuchania
c) Zarządzanie zadaniami w czasie (Metoda ALPEN, GTV) 
Case Studies (praca na przykładach) 

5. Zasady porozumiewania się i dystrybucji informacji: 
a) Zasady porozumiewania się wewnątrz organizacji oraz w pracy z Klientem
b) Techniki wywierania wpływu 
c) Reguły wywierania wpływu
d) System komunikacji „dół – góra”, „góra – dół”
Case Studies (praca na przykładach) 

6. Asertywność w praktyce:
a) Jakie cechy posiadają osoby asertywne
b) Jak budować komunikat asertywny określający nasze potrzeby lecz nie raniący odbiorców
c) Prawa asertywności w praktyce

7. Panel dyskusyjny -podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na zadawane pytania.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami – warsztat, dyskusja, analiza przypadków – CASE STUDIES

Trener

MBA Piotr Żołądkowski

Trener, Wykładowca, praktyk biznesu, Doradca Zawodowy, Coach. Praktyk Public Relations / Komunikacji z ponad 20 letnim doświadczeniem.

W swojej pracy zawodowej pracował m.in. dla: Instytut Zarządzania, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ING S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., British American Tobacco, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz wielu innych. Autor strategii PR zewnętrznego i wewnętrznego z wykorzystaniem zagadnień CSR. Autor publikacji w czasopismach fachowych: Gazeta Samorządu i Administracji, Forum Biznesu, Personel i Zarządzanie, Logistyka, Energia i inne. Rzecznik Prasowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Wykładowca: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,  Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Politechnika Poznańska 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.