Termin, miejsce, cena

19/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Biura rachunkowe, pracownicy służb finansowo-księgowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z instytucją „sygnalisty” w polskim prawie. Regulacje unijne w tym względzie weszły w życie z dniem 17 grudnia 2021 roku. Znamy już projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. W związku z tym zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu w tym zakresie

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Nabycie wiedzy w obszarze instytucji „sygnalisty”.
Umiejętności: Umiejętność oceny naruszenia prawa i jego skutków
Postaw społecznych: Wdrażanie pozytywnych i powszechnie akceptowanych zachowań w obszarze sygnalizowania naruszeń prawa.

Program szkolenia

Sygnalista to osoba, która zgłasza w ramach swojego pracodawcy (np. doradcy etycznemu, audytorowi wewnętrznemu, radzie nadzorczej, poprze infolinię lub inne narzędzia) albo poza pracodawcą (np. właściwym organom kontroli, nadzoru, ścigania lub organom właścicielskim, czasem opinii publicznej) nieprawidłowości mające miejsce w miejscu pracy, w środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca.

1. Sygnalista w przepisach prawa krajowego i unijnego 
2. Czy i kiedy biura rachunkowe i firmy audytorskie powinny wdrożyć przepisy o zgłaszaniu naruszenia prawa?
3. W jaki sposób wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości i zgłaszania ochrony naruszenia prawa ?
4. Na czym polegają obowiązki instytucji obowiązanej wobec osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa?
5. Jak opracować procedury dotyczące sygnalistów?
6. Pracownik biura rachunkowego i firmy audytorskiej - jego prawa i obowiązki oraz ochrona wynikające z przepisów o zgłaszaniu naruszeń prawa
7. Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
8. Sposoby ochrony sygnalistów.
9. Działania następcze prowadzone  w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa
10. Sankcje za naruszanie przepisów w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa.

W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie również Wzór Regulaminu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład, prezentacja PowerPoint, testy, pytania i odpowiedzi, analiza przepisów prawa, orzecznictwa sądów krajowych i unijnych i interpretacji organów administracji.

Trener

Monika Markisz

Prawnik, prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków, aplikantów radcowskich i radców prawnych. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami przy badaniu sprawozdań finansowych. Autorka kilkunastu pozycji z zakresu prawa podatkowego i handlowego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.