Termin, miejsce, cena

16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie osób zajmujących kierownicze stanowiska (członków zarządów, dyrektorów…), a także osób obsługujących pracę zarządów i rad nadzorczych z podstawowymi pojęciami prawa spółek, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał... Podczas szkolenia omawiana jest także problematyka obowiązków i odpowiedzialności członków organów spółki (zarządów, rad nadzorczych).

Program szkolenia

1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.
2. Zasady i cele zakładania spółek
. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding – grupa kapitałowa, konsorcjum, spółka cywilna spółek.
3. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników.

A. O czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem).
B. Czy pełnomocnik i prokurent odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartych umów.

5. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy.

A. Zarząd :

1. Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego oraz odpowiedzialność karna i cywilna w tym przedmiocie za niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości.

-Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań).
- Zasady wyboru biegłego rewidenta (czy zarząd może samodzielnie wybierać biegłego rewidenta?).
- Skutki wadliwego wyboru biegłego rewidenta.
- Czy każda opinia biegłego rewidenta daje podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku? Rodzaje opinii biegłego rewidenta.
- Jak weryfikować uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie wypłaty dywidendy, tak by nie naruszały one zasad określonych w Ustawie o rachunkowości oraz Kodeksie spółek handlowych.
- Skutki wypłaty dywidendy przez zarząd na rzecz wspólników, dokonanej niezgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz Kodeksie spółek handlowych.
- Co powinien zrobić zarząd, gdy uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie wypłaty dywidendy jest niezgodna z prawem. 
- Sporządzanie sprawozdania finansowego.
- Czy na spółce ciąży obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak to gdzie i w jakich przypadkach.
- Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego.
- Sankcje za niedopełnienie w/w  obowiązków, wynikających z Ustawy o rachunkowości. 

2. Kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność cywilną?

-Odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
-Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
-Odpowiedzialność za nieuzasadnione dokonywanie wypłat na rzecz wspólników. – Kiedy można dokonywać wypłat ze środków spółki na rzecz wspólników i z jakiego tytułu, tak by uniknąć w/w odpowiedzialności cywilnej.
-Odpowiedzialność za nieaktualizowanie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jakie dane podlegają wpisowi do KRS.
-Odpowiedzialność z tytułu zawyżenia wartości aportu. Co to jest aport i co może być jego przedmiotem.
-Co to jest absolutorium dla członków zarządu i jakie ma znaczenie.
-Kiedy udzielenie absolutorium członkom zarządu przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) zwalnia od odpowiedzialności cywilnej? Skutki nieotrzymania absolutorium.
-Odpowiedzialność za wyrządzenie spółce szkody przez członka zarządu działaniem sprzecznym z prawem lub umową spółki.

B. Rada nadzorcza:

- O czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać.
- Modele rad nadzorczych.
- Efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą.  
- Regulamin rady nadzorczej, jako dokument porządkujący jej pracę.
- Co regulamin rady nadzorczej powinien zawierać.
- Protokoły rad nadzorczych i uchwały.
 
3. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – szczegółowa analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.  Obowiązki rejestrowe.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

  • praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS…), 
  • analiza treści umowy spółki, sprawozdania zarządu… 
  • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
  • rozwiązywanie kazusów,  
  • wykład wzbogacony o techniki multimedialne

Trener

Agnieszka Lisak

Radca prawny zajmujący się obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, windykacja wierzytelności, księgi wieczyste.

Piastowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości, zasiadała w radzie nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa ( Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej w Elektrowni Stalowa Wola S.A. ) Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

Jest autorką następujących artykułów:
1. „Zabezpieczanie zobowiązań wekslem” (Gazeta Podatkowa nr 20, 18.03.2004 r.),
2. „Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników” (Gazeta Podatkowa nr 31, 26.04.2004 r.),
3. „Odpowiedzialność małżonków za długi – pieniądze firmowe czy rodzinne” (Gazeta Prawna nr 20, 27 – 29.01.2006 r.),
4. „Ze skargą do ministra” (artykuł poświęcony egzekucji w Polsce, Gazeta Prawna nr 29, 09.02.2006 r.).
5.  „Najszczelniej zamknięty zawód prawniczy” (artykuł poświęcony egzekucji w Polce – Gazeta Prawna  nr 104, 30.05.2006 r. ).
6. Roczne sprawozdanie zarządu w spółce kapitałowej (Gazeta Prawna nr 24, 2-4.02.2007),
7. Zasady wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych (Gazeta Prawna nr 8, 11.01.2007),
8. Zarzut przedawnienia trzeba zgłosić (Gazeta Prawna nr 78, 20-22.04.2007),
9. Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców (Gazeta Prawna nr 227, 22.11.2007).
10. „Spółki mają trudności z zebraniem dokumentów” (artykuł poświęcony prawu upadłościowemu, Gazeta Prawna nr 157, 12.09.2008).
Podmioty dotychczas przeszkolone: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Microsoft Sp. z o.o. BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o, ARiMR itd.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.