Termin, miejsce, cena

23/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Zapraszamy:
- Inspektorów Ochrony Danych.
- Kierownictwo administratorów danych,
- Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych osobowych w tych organizacjach, które nie zdecydowały się na powołanie Inspektora Ochrony Danych.

Cel szkolenia

- określenie, jakie informacje podlegają przepisom RODO wraz ze wskazaniem zasad pozwalających na ich legalne zbieranie i wykorzystywanie,
- wykształcenie umiejętności reagowania w przypadku wpłynięcia wniosku o realizację praw przysługujących na podstawie RODO,
- przekazanie wiedzy na temat naruszeń ochrony danych i prawidłowego reagowania w przypadku ich wystąpienia,
- zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sądów administracyjnych oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych, poznanie potencjalnych „pułapek” przy wdrożeniu RODO w sektorze publicznym.

Program szkolenia

I. RODO w dostępie do informacji publicznej:
1. Prawo dostępu do informacji publicznej – główne definicje
2. Charakterystyka ograniczeń - tajemnice ustawowo chronione, prywatność, tajemnica przedsiębiorcy, informacje niejawne
2. RODO a dostęp do informacji publicznej, informacja publiczna a dane osobowe
3. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne m.in. kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną oraz ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji
4. Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych
5. Zalecenia dla urzędników, jak pracować z danymi osobowymi zgodnie z RODO
6. Udostępnianie informacji w BIP.
7. Decyzja odmowna – elementy obligatoryjne, przypadki wydawania decyzji w kontekście ograniczeń w udostępnianiu informacji publicznej.

II. RODO w KPA:
1. Administrator danych osobowych – podstawowe definicje
2. Podstawy prawne przetwarzania danych w postępowaniu administracyjnym
3. Obowiązki informacyjne w postępowaniu administracyjnym
4. Prawa osoby, której dane są przetwarzane w kontekście udziału w postępowaniu administracyjnym
5. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowań administracyjnych

III. RODO w PZP:
1. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w kontekście udzielania zamówień publicznych 
2. Omówienie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych 
3. Informacje uznawane za dane osobowe;
4. Specyfika ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych;
5. Ograniczenia: Tajemnica przedsiębiorstwa, a jawność postępowania i ochrona danych osobowych.
6. Ochrona danych osobowych w zamówieniach do 30 tyś euro, w szczególności związana z publikacją wyników postępowania, danymi osób nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
7. Obowiązki informacyjne na gruncie PZP – przykładowe klauzule informacyjne
8. Nieprawidłowości w procedurach o udzielenie zamówienia – w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych
9. Instytucja zgody w procesie PZP w zakresie przetwarzania danych osobowych
10. Podsumowanie

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z KONSTRUKCJI planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Wykład, dyskusja 

Trener

Anna Ligęza - Łaciok

Trener, Project Menager. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla odbiorców komercyjnych jak i administracji publicznej z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami (unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych), a także tematyki: Agile i RODO w JST. Posiada certyfikaty IPMA, Prince.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.