Termin, miejsce, cena

27/09/2024 Warszawa
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa
Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa
09/12/2024 Kraków
Hotel Krakus***
Nowohucka 35, 30-728 Kraków

Adresaci szkolenia

- osoby, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi
- osoby, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym i/lub wewnętrznym
- osoby, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji

Cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności zastosowania różnorodnych technik i metod komunikacji interpersonalnej sprzyjających efektywnemu komunikowaniu się z innymi.
Nacisk szkolenia położony będzie na rozwój/wzmocnienie takich kluczowych kompetencji np. skutecznej komunikacji w relacjach wewnętrznych/zewnętrznych (np. z klientem, pracownikiem, kandydatem na pracownika itd.), asertywności w relacjach zawodowych, przekazu informacji zwrotnej.

Program szkolenia

I Proces komunikacji interpersonalnej 
• Istota komunikacji oraz typy komunikacji międzyludzkiej
• Reguły efektywnej komunikacji i dobrego porozumienia w relacjach 
• Wypowiedzi kodowane negatywnie – blokady
• Wypowiedzi kodowane pozytywnie – zachęcające
• Zakłócenia i bariery w komunikacji z innymi
• Sposoby odbioru, interpretacji informacji i ich wpływ na skuteczność komunikowania się z innymi
• Sposoby usprawnienia komunikacji z wybranymi typologiami ludzkimi
II Techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się 
• Techniki aktywnego słuchania
1) Podążanie
2) Parafrazowanie
3) Precyzowanie
4) Klaryfikacja 
5) Odzwierciedlanie
• Słuchanie empatyczne, otwarte i świadome
• Wypowiedzi budujące konstruktywny kontakt z innymi:
1. Komunikat „Ja”/Model FUKO/Model FUKO+S/Model SPINKA
2. Przekaz informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej
3. Język komunikacji motywującej – metaprogram „Dążenie – Unikanie”
III Budowanie postawy asertywnej a zachowanie w relacjach interpersonalnych
• Diagnoza własnej asertywności 
• Trzy podstawowe zachowania komunikacyjne
• Czym jest asertywność w praktyce?
• Zasady asertywnej odmowy
• Język pozytywów i siła alternatywy 
• Asertywne przyjmowanie ocen
• Asertywne reagowanie na krytykę
1. Konkretyzowanie krytyki
2. Model stawiania granic
3. Zamiana oceny na opinię
4. Techniki asertywnego komunikowania się w relacjach 

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatu i treningu doskonalenia umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Trener

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji klienta. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.