Termin, miejsce, cena

12/09/2024 - 13/09/2024 Wrocław
Novotel Wrocław City
Ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
05/12/2024 - 06/12/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin

Cel szkolenia

Wprowadzenie:
J. Morgan (2022) przytacza w swojej pracy o przywództwie dramatyczne wyniki badań:
- Instytut Gallupa 15 % pracowników jest zaangażowanych w pracę, a w uzasadnieniu mówią o niechęci do swoich szefów,
- Randstad  - badanie w USA z 2018 r.- 60% pracowników zrezygnowało z pracy lub rozważa odejście z powodu swoich szefów,
- badanie przeprowadzone przez Korn Ferry w 2018 - dla badanych najsilniejszym czynnikiem stresogennym w pracy jest ich szef,
- badania DDI z 2015 r. 71 % respondentów, że ich przywódcy nie są przygotowani do wprowadzenia organizacji w przyszłość.
Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji menedżerów w zakresie budowania własnego zaangażowania, modelowania  postaw zaangażowania w swoich zespołach, a także wprowadzania nowych praktyk zarządzania z sensem i motywowania pracowników.

Program szkolenia

1. Zarządzanie zaangażowaniem
• Dlaczego chcemy mieć zaangażowanych pracowników 
• Problemy z zaangażowaniem
• Mechanizm charyzmy
• Metody zwiększania zaangażowania
• Dopasuj się do meta programów i typu osobowości
• Wzmacnianie własnej wiarygodności 
• Budowanie klimatu zaangażowania
• Jak kształtować poczucie dumy i przynależności
2. Angażowanie poprzez komunikowanie
• Przejście od kodu przymusu do kodu włączania
• Uległość a osobiste zaangażowanie
• Partycypacja w procesie decyzyjnym
• Słowa i zwroty wzmacniające zaangażowanie
• Pytania – najważniejsze narzędzia przywódcy
• Pytania, które potrafią dodawać energii
• Jak słuchać by inni poczuli się zrozumiani
• Solution Focused Approach – podejście skupione na rozwiązaniu
3. Kompetencje liderów przyszłej dekady
• Wyzwania dla przywództwa przyszłości
• Inteligencja emocjonalna w praktyce
• Waluta o nazwie zaufanie
• Inteligentny społecznie menedżer
• Siła tolerancji dla różnorodności
• Eliminacja przekonań ograniczających
• Przezwyciężanie złych nawyków w życiu i w pracy
• Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
• „Pozytywna” cierpliwość i zarządzanie z humorem
4. Zarządzanie rozwojem zespołu
• Od efektywności operacyjnej do strategii
• Wzmacnianie refleksji i uczenia się
• Zachęcanie do działania i innowacji
• Jak czerpać naukę z konfliktów
• Dzielenie się odpowiedzialnością
• Jak ustalać zespołowe cele 
• Pozytywna psychologia porażki 
• Model GROW rozmowa skupiona na przyszłości i generowaniu rozwiązań
5. Automotywacja i motywowanie
• Motywacja rodzi się z pragnienia
• Motywacja wewnętrzna i jej uwarunkowania
• Jak radzić sobie z krytyką i jak umiejętnie krytykować
• Jak udzielać informacji zwrotnej
• Sztuka doceniania
• Zmierzch motywowanie przez lęk i rywalizację
• Kształtowanie motywacji wewnętrznej pracowników
• Motywowanie do osiągnięć i kreatywności
6. Wdrażanie skutecznego przywództwa
• Kompleksowe spojrzenie na firmę
• Prawdziwa troska o klienta
• Ekologiczny rozwój firmy
• Znaczenie brandu
• Czego unikać: toksyczni ludzie, zazdrość w biznesie, perfekcjonizm i inne
• Rozwiązywanie problemów przez cykl działań menedżerskich
• Od mikrozarządzania do delegowania 
• Zarządzanie poprzez wartości a sens pracy

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Warsztaty charakteryzują się różnorodnością metod. Podstawowymi są symulacje oparte na konkretnych przykładach i ich analizy. Wykorzystywane są kwestionariusze zachowań, stylu interpersonalnego, którym towarzyszą mini wykłady, dyskusje grupowe, prezentacje oraz gry zespołowe. Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego praktyka ponad 30 lat zarządzającego zespołami pracowniczymi na różnych stanowiskach menedżerskich, dlatego zawartość warsztatu zakorzeniona jest w praktyce zarządzania i zorientowana na uzyskanie konkretnych korzyści przez uczestników.

Trener

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.