Termin, miejsce, cena

10/10/2024 - 11/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby zawierające i/lub obsługujące transakcje w obrocie towarowym. Wszczególności pracownicy działów:
• księgowości;
• obsługi celnej;
• logistyki;
• zakupów;
• sprzedaży;
• spedycji.

Cel szkolenia

Cele szkolenia:
Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz omówienie możliwości  ich rozwiązywania/unikania. Uzyskanie wiedzy na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów.
Korzyści dla uczestników:
• wiedza się jak unikać błędów;
• poznanie obowiązków podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;
• umiejętność  zidentyfikowania taryfowego i pozataryfowego ograniczeń w obrocie towarowym;
• poznanie procedury celnej pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą;
• wiedza na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
• wiedza co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
• wiedza jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Program szkolenia

W programie szkolenia znajdą się min zagadnienia:
• Przepisy regulujące obrót towarowy z zagranicą
• Organy podlegające KAS
• Kompetencje organów celno-skarbowych
• EORI
• Status celny towarów T2L
• Proces przywozu towarów na terytorium UE
• Dozór celny
• Kontrola celna
• Ograniczenia i zakazy w obrocie towarowym z zagranicą
• Procedury celne - dokument SAD
• Dokumenty wymagane do zgłoszenia:
   - wymogi jakie powinna spełniać faktura
   - listy przewozowe
• Przywóz
• Wywóz
• Tranzyt T1, T2 + TIR
• pochodzenie towarów
• taryfikacja
• wartość celna
• postępowanie celne
• AEO
• procedury specjalne:
   - skład celny
   - uszlachetnienie czynne
   - uszlachetnienie bierne
   - odprawa czasowa + ATA
   - końcowe przeznaczenie
• ENS- przywozowa deklaracja skrócona
• EXS
• GVMS
• Ćwiczenie - omówienie wypełniania zgłoszenia celnego w dopuszczeniu do obrotu
+ wyliczanie należności przywozowych dla warunków dostawy typu C/D i E/F

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

• metoda warsztatowa;
• praca z wybranymi aktami prawnymi;

Trener

dr Izabella Tymińska

Ceniony trener, posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie prawa celnego, importu i eksportu towarów oraz usług, analizy finansowo-ekonomicznej kontraktów międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności” – zawiłych i nietypowych. Przez wiele lat była pracownikiem Urzędu Celnego m.in pracowała jako agent celny, a także pracowała dla firm logistycznych i spedycyjnych, gdzie piastowała m.in. funkcję członka zarządu. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki. Wykładała także m.in. w Szkole Wyższej w Warszawie ALMAMER, Wyższej Szkole Cła i Logistyki czy Uczelni Techniczno–Handlowej. Jest absolwentką ekonomii, logistyki, stosunków międzynarodowych, zarządzania oraz ekonomiki obronności.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.