Termin, miejsce, cena

13/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
15/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
13/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do następujących grup:
- przedsiębiorcy prowadzący średnie i duże przedsiębiorstwa
- członkowie zarządu odpowiedzialni za sprawy finansowe
- dyrektorzy zarządzający
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi odpowiadający za sprawy windykacji w firmie
- kierownicy działów finansowych, kontrolerzy finansowi, pracownicy działów finansowych
- pracownicy działów windykacji w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników z zasadami odpowiedzialności za zobowiązania w zależności od formy działalności firmy
- przedstawienie sposobów zabezpieczenia należności w celu ograniczenia ryzyka związanego z zawieraniem kontraktów z klientami
Uczestnik szkolenia będzie umiał:
- określić jakość dokumentów związanych z zawieraniem kontraktów w aspekcie windykacji należności
- wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności

Program szkolenia

1. Rodzaje aktywności gospodarczej, z którymi mamy najczęściej do czynienia
1.1. Działalność gospodarcza
1.2. Spółka Cywilna
1.3. Spółki prawa handlowego
1.3.1. Spółka Jawna
1.3.2. Spółka Partnerska
1.3.3. Spółka Komandytowa
1.3.4. Spółka Komandytowo – Akcyjna
1.3.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.3.6. Spółka Akcyjna
1.3.7. Prosta Spółka Akcyjna
2. Zabezpieczenie należności
2.1. Zaliczka
2.2. Zastrzeżenie własności
2.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
2.4. Zastaw rejestrowy
2.5. Przejęcie długu
2.6. Poręczenie
2.7. Gwarancja bankowa
2.8. Akredytywa
2.9. Hipoteka
2.10. Weksel in blanco
2.11. Dobrowolne poddanie się egzekucji

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

wykład, pytania + odpowiedzi 

Trener

Jacek Sularz

Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 17 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.