Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Zapraszamy:
- specjalistów działu kadr i płac,
- specjalistów działów HR, w tym rekrutacji,
- menedżerów zespołów,
- kadrę kierowniczą.

Cel szkolenia

- uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem - problematycznych kwestii i wyjątków prawnych,
- poznanie najnowszych zmian w prawie pracy,
- nabycie umiejętności wdrożenia zmian w działanie organizacji.

Program szkolenia

1. Wstęp
- regulacje ogólne
- definicja potrącenia
- rodzaje potrąceń

2. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń
- Podstawa prawna 
- Omówienie art. 87 Kodeksu pracy
- należności podlegające potrąceniu
- granice potrąceń
- wysokość potrąceń
- kwoty wolne od potrąceń
- potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
- potrącenie za zgodą pracownika
- zmiany od 2022 roku 
- Wzór 1 wraz z omówieniem - Informacja o zajęciu wynagrodzenia za pracę
- Wzór 2 wraz z omówieniem - Oświadczenie pracownika wyrażające zgodę na potrącenia - należności z wynagrodzenia za pracę
- Kazus 1 - Potrącenie z wynagrodzenia na gruncie Kodeksu pracy (ok. 10 minut)

3. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
- Podstawa prawna
- Granice potrąceń
- Wyłączenia od potrąceń - z jakich zasiłków nie można dokonać potrącenia
- podwyższenie kwoty wolnej 
- Omówienie przykładu - wyliczenie maksymalnej kwoty potrąceń 
- Kazus 2 - Zadanie do pracy własnej (ok. 10 minut)

4. Zasady dokonywania potrąceń z umów zlecenia
- Podstawa prawna
- Omówienie przesłanek potrącenia z umów zlecenia
-podwyższenie kwoty wolnej 
- Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców objętych PPK
- Kazus 3 - Zadanie do pracy własnej (ok. 10 minut)

5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
-Podsumowanie szkolenia
- Wnioski, wyjaśnienie kwestii problematycznych
-Analiza zmian od 2022 roku
-Pytania i odpowiedzi
-Zakończenie szkolenia 

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład prowadzonymi aktywnymi metodami ( ćwiczenia ) 

Trener

Katarzyna Zimolzak

Prawnik, współwłaściciel, trener z zakresu podatków, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Skrupulatnie śledzi najnowsze zmiany w przepisach, dzięki czemu w sposób rzetelny i wyczerpujący przekazuje swoją wiedzę i praktyczne wskazówki. Swoje zainteresowania skupia wokół podatku PIT, CIT oraz VAT, a także prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza przedsiębiorcom w zakresie optymalnej formy opodatkowania.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku „Prawo” oraz międzywydziałowego kierunku „Podatki i doradztwo podatkowe” na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. W 2020 roku wpisana na listę doradców podatkowych. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Członek Pomorskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autorka publikacji z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.