Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, doradcy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności praktycznych w jaki sposób prowadzić tutoriale.

Cele szczegółowe w zakresie:
-Wiedzy: Omówione zostaną etapy tworzenia programów tutoringowych, rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb rozwojowych klienta, techniki i ćwiczenia stosowane w procesie tutoringowym.
- Umiejętności: We współczesnym szkolnictwie wobec dynamicznie rozwijającej się edukacji spersonalizowanej zapotrzebowanie na prowadzenie tutoriali jest bardzo duże, a tutorów niewiele. Zajęcia mają na celu wyposażenie kursantów w praktyczne umiejętności prowadzenia tutoriali, tak, by po skończeniu zajęć w sposób płynny słuchacze mogli wejść na rynek pracy, nawet w roli samodzielnego, samozatrudnionego edukatora.
- Postaw społecznych: Uczestnicy nabędą kompetencje związane z dobieraniem odpowiednich metod i narzędzi pomagających efektywniej osiągnąć cele wyznaczone przez klienta. Każdy z uczestników przejdzie przez indywidualny tutoring w celu lepszego zrozumienia omawianej tematyki. 

Program szkolenia

1/ Pojęcie tutoringu i tutora – różnice pomiędzy sponsorem, coachem, mentorem a tutorem
2/ Tutoring jako proces rozwoju lidera
3/ Cechy tutora
4/ Edukacja w Polsce
5/ Psychologia pozytywna
6/ Flow w psychologii prof. Mihály Csíkszentmihályi
7/ SMART-narzędzie w obraniu i dopracowywaniu celów
8/ Wyznaczanie celów w procesie tutoringu
9/ Rodzaje tutoringu
10/ Wywiad tutorski, czyli scenariusz pierwszego tutorialu
11/ Obserwacja tutorska
12/ Werbalne sposoby słuchania
13/ Cykl kolba – metodologia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wybrane ćwiczenia w procesie tutoringu, np. ćwiczenie krytycznego myślenia, ćwiczenie parafrazy, ćwiczenie zadawania pytań, ćwiczenie: podróż bohatera i in.
Wybrane gry edukacyjne (np. dr RefleksJA, Superfeedback, itp.)
Case study- historie tutorskie- próba rozwiązania trudnych sytuacji w procesie tutoringu

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.