Termin, miejsce, cena

19/06/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
21/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji  budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Cel szkolenia

Czy wiesz: (?)
- co wpływa na wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego?
- w świetle obecnie obowiązujących przepisów działka nieuzbrojona jest działka budowlaną?· kiedy budynek zwrócony ścianą z oknami można sytuować w odległości 3 od granicy działki?
- wiesz jakie są wymagania dla parkingów?
- wiesz, że przepisy „łagodzące” istotność odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego są niewykonalne?
- jak wprowadzać zmiany w trakcie inwestycji, aby nie doprowadzić do samowoli budowlanej ze wszystkimi jej konsekwencjami?
- w jakim zakresie wyniki kontroli straży pożarnej obiektu przed oddaniem do użytkowania wiążą nadzór budowlany?
- co należy do ustawowych kompetencji nadzoru budowlanego?
- co i komu daje nowa specustawa mieszakowa, oraz jakie zmiany wprowadziła ona do Prawa budowlanego?

Główną przyczyną przeciągając się w czasie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę są braki i błędy w dokumentacji projektowej. Błędy popełniane przez inwestorów i projektantów wynikają w dużej mierze z częstych zmiany przepisów prawa budowlanego, a także z niejednoznacznych, czy często wręcz niefortunnych sformułowań przepisów prawa. Również łatwo, poprzez proste niedopatrzenia w trakcie realizacji robót, przekroczyć granice samowoli budowlanej. Warto tez wiedzieć, ze nie wszystkie uwagi strażaka kontrolującego obiekt przed oddaniem go do użytkowania wiążą później nadzór budowlany.

Program szkolenia

I. Moduł I – Proces inwestycyjny w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane
A. Procedury budowlane
i. zgłoszenie:
a) terminy
b) ważność
c) warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
ii. pozwolenie na budowę
a) terminy
b) ważność
c) wymagania w zakresie dokumentacji
B. Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę
C. Dokumentacja:
i. do pozwolenia na budowę
ii. do zgłoszenia
iii. rozbiórki
D. Odstępstwa od warunków technicznych
E. Ochrona środowiska
F. Obiekty zabytkowe
G. Samowola budowlana

II. Moduł II - Zmiany w Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.
A. zabudowa i zagospodarowanie działki
B. odległości budynku od granicy działki
C. zabudowa i zagospodarowanie działki
D. parkingi
i. wymagania dla samochodów innych niż osobowe
ii. stanowiska postojowe w garażu
iii. parkingi przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
E. wymagania dotyczące mieszkań
F. wymagania dla niepełnosprawnych
G. wymagania dotyczące ochrony p.poż.

III. Moduł III - Ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych w specustawie mieszkaniowej

IV. Moduł IV - Granice kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:
A. Przy pozwoleniu na budowę
B. Przesłanki do wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.
C. Przy zmianach w zatwierdzonym projekcie budowlanym:
i. zmiany istotne
ii. zmiany nieistotne
D. Przy odbiorze do użytkowania.
i. budynków realizowanych w oparciu o specustawę mieszkaniową
ii. pozostałych budynków i obiektów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Wykład, pytania - odpowiedzi

Trener

Michał Substyk

Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zarządzaniu nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.