Termin, miejsce, cena

14/10/2024 - 18/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Dla wszystkich zainteresowanych i chętnych osób (pracujących, nieaktywnych zawodowo, chcących doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić kompetencje, rozwijać się).

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie najważniejszych kompetencji i wymagań w pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego.

Program szkolenia

Dzień I    
- Obieg pism w firmie
- Przechowywanie akt i ich kategorie
- Systemy kancelaryjne
Dzień II    
- Dokumentacja biurowa i typowe dokumenty
- Pisma urzędowe
Dzień III 
- Skróty i części składowe pisma
- Budowa i treść pisma urzędowego
Dzień IV 
- Zasady sporządzania pism typowych
- Korespondencja w sprawach handlowych
- Dekretacja
Dzień V    
- Profesjonalna obsługa klienta
- Skuteczna komunikacja interpersonalna

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Kurs 15 godzinny w formie zdalnej w czasie rzeczywistym

Trener

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji klienta. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.